zondag, april 5, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering heeft ruim 73 miljoen euro uitgekeerd aan 15.700 werknemers
Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering heeft ruim 73 miljoen euro uitgekeerd aan 15.700 werknemers

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering heeft ruim 73 miljoen euro uitgekeerd aan 15.700 werknemers

 • Europa
 • Werkgelegenheid: EU-Globaliseringsfonds keerde in 2012 meer dan 73,5 miljoen euro uit voor 15 700 werknemers. In totaal 15 700 werknemers die ontslagen waren als gevolg van de economische crisis en de globalisering hebben in 2012 hulp gekregen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) om een nieuwe baan te vinden; dit valt te lezen in een vandaag door de Europese Commissie uitgebracht verslag. Het EFG heeft meer dan 73,5 miljoen euro verstrekt voor werknemers in elf lidstaten (Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Spanje en Zweden) en dat bedrag werd aangevuld met nog eens 51,7 miljoen euro uit de nationale middelen.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • nv201@pdc.nl
 • http://www.europa-nu.nl/id/vjeqgyer42zv/nieuws/europees_fonds_voor_aanpassing_aan_de?ctx=vhsjeu461wp8&tab=0

Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie László Andor zei hierover: “Het Europees Globaliseringsfonds is een doeltreffend instrument gebleken voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, vooral als het gaat om lageropgeleiden en kansarmen. Ik ben blij dat het Europees Parlement en de Raad besloten hebben het EFG in de periode 2014-2020 te continueren, zodat het ook de komende jaren steun kan verlenen aan werknemers die door de crisis werkloos worden. Het EFG zal dan voor het eerst ook steun kunnen verlenen voor werknemers met een tijdelijk contract en zelfstandigen, en in regio’s met een hoge jeugdwerkloosheid ook voor jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen”.

Het EFG subsidieert concrete maatregelen om ontslagen werknemers te helpen hun inzetbaarheid te verbeteren en hun kansen op een baan te vergroten. Een sterk punt van het EFG is dat het maatregelen kan financieren die op de specifieke situatie van de betrokken werknemers zijn toegesneden. Dan gaat het bijvoorbeeld om:

 • intensieve, gepersonaliseerde begeleiding bij het zoeken naar werk;
 • verschillende vormen van beroepsopleidings-, bij- en herscholingsmaatregelen;
 • tijdelijke prikkels en uitkeringen voor de duur van de actieve maatregelen;
 • steun voor de oprichting van bedrijven;
 • begeleiding door een mentor;
 • werkgelegenheidsprogramma’s.

Uit het verslag blijkt dat van degenen die aan de 41 al eerder uitgevoerde EFG-initiatieven hebben deelgenomen (namelijk 14 333 van de 28 662 personen) de helft aan het eind van de bijstandsverlening een nieuwe baan gevonden had of als zelfstandige werkzaam was, terwijl 1 069 mensen scholing of training volgden om hun inzetbaarheid te verbeteren.

Dit zijn bemoedigende herintegratieresultaten als men bedenkt dat de arbeidsmarktsituatie momenteel al niet rooskleurig is en het EFG steun verleent aan mensen die door bijzonder moeilijke omstandigheden zijn getroffen, namelijk massaontslagen op lokaal of regionaal niveau; bovendien zijn degenen die hun baan verliezen doorgaans moeilijk plaatsbaar doordat zij laagopgeleid of kansarm zijn.

Het EFG in 2014-2020

Voortbouwend op deze ervaringen heeft de Commissie voorgesteld om het EFG in de periode 2014-2020 voort te zetten. Op 11 oktober 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over de tekst van de nieuwe EFG-verordening, zodat de lidstaten vanaf januari 2014 medefinanciering uit het EFG kunnen aanvragen volgens de nieuwe regels.

Het toepassingsgebied van het EFG is uitgebreid tot:

 • werknemers die ontslagen zijn wegens de aanhoudende wereldwijde financiële en economische crisis of een nieuwe soortgelijke crisis, een criterium dat al van mei 2009 tot eind 2011 gehanteerd werd;
 • werknemers met een tijdelijk contract en zelfstandigen;
 • jongeren in regio’s met een hoge jeugdwerkloosheid die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen.

Achtergrond

Het EFG is in 2007 van start gegaan. Tot en met augustus 2013 zijn er 110 aanvragen gedaan; daarbij hebben twintig lidstaten zo’n 471,2 miljoen euro aangevraagd als subsidie voor circa 100 022 ontslagen werknemers. Sinds de wijziging van de EFG-verordening in 2009 dienen steeds meer lidstaten EFG-aanvragen in voor een toenemend aantal sectoren. Nadere bijzonderheden zijn te lezen in MEMO/13/988 en de bijlagen bij het jaarverslag.

Met betrekking tot de 41 dossiers waarvoor nu definitieve resultaten beschikbaar zijn en die volledig door de Commissie zijn geanalyseerd en afgesloten (stand augustus 2013), hebben de lidstaten gemeld dat de persoonlijke situatie, de inzetbaarheid en het zelfvertrouwen van de betrokken werknemers duidelijk waren verbeterd dankzij de bijstand en dienstverlening door het EFG, ook al hadden zij niet allemaal meteen een nieuwe baan gevonden.

Dankzij het EFG kunnen de lidstaten de door ontslagen getroffen regio’s beter ondersteunen dan mogelijk zou zijn zonder die steun, zowel wat het aantal ondersteunde werknemers als wat de duur en de kwaliteit van de verleende bijstand betreft. Met de steun van de EU-fondsen konden de lidstaten flexibeler optreden en ook sterk gepersonaliseerde, soms innoverende acties realiseren, waardoor zij meer aandacht konden besteden aan specifieke bevolkingsgroepen zoals laagopgeleide en kansarme werkzoekenden (bv. mensen van boven de vijftig, mensen met een migrantenachtergrond of een beperking, laaggekwalificeerden).

Vooral banenbeurzen voor de ontslagen werknemers bleken een succes; een andere nuttige aanpak was dat uitvoeringsinstanties contact opnamen met plaatselijke bedrijven om samen te onderzoeken welke nog niet gepubliceerde vacatures zij hadden, zodat de ondersteunde werklozen een opleiding konden krijgen die op de te vervullen vacatures aansloot.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top