woensdag, oktober 5, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Europese satellietnavigatie: Galileo lanceert nog eens twee satellieten
Europese satellietnavigatie: Galileo lanceert nog eens twee satellieten

Europese satellietnavigatie: Galileo lanceert nog eens twee satellieten

  • Europa
  • Vandaag zal Galileo, het satellietnavigatieprogramma van de EU, nog eens twee satellieten de ruimte in sturen, waarmee het totale aantal Galileo-satellieten in een baan om de aarde op zes komt. De lancering zal om 14.31 uur MET vanaf de Europese lanceerbasis bij Kourou in Frans-Guyana plaatsvinden en kan hier via een livestream worden gevolgd. Met deze lancering bereikt Galileo een nieuwe mijlpaal op weg naar een volwaardig eigen satellietnavigatiesysteem voor Europa.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjmhfag69ixp/nieuws/europese_satellietnavigatie_galileo?ctx=vhsih95vppua&tab=0

Deze twee satellieten vormen het begin van een nieuwe reeks, die volledig eigendom van de EU zal zijn. Met de geplande uitbreiding van de bestaande vloot met een nieuwe lichting van dergelijke satellieten zullen de beschikbaarheid en het bereik van het Galileo-signaal geleidelijk verbeteren en komt de volledig operationele fase van het programma weer een stap dichterbij. De satellieten die morgen worden gelanceerd, heten Doresa en Milena en zijn vernoemd naar de twee schoolkinderen die de in de hele EU gehouden Galileo-tekenwedstrijd hebben gewonnen.

Ferdinando Nelli Feroci, Europees commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei hierover het volgende: ” De lancering van deze twee satellieten betekent het begin van de fase waarin Galileo over volledig operationeel vermogen beschikt. Hiermee wordt een nieuwe impuls aan het Galileo-programma gegeven, een echt Europees project dat is opgezet met middelen van de EU-lidstaten om maximaal profijt op te leveren voor de EU-burgers. Galileo bevindt zich in de technologische voorhoede en biedt toepassingen met een enorm economisch potentieel, ter ondersteuning van de doelstellingen van de EU op het gebied van groei en concurrentievermogen. Wij zijn bijzonder blij om tevens te kunnen melden dat de EU vanaf 2015 gebruik zal kunnen maken van het in Europa gebouwde “Ariane 5″-lanceersysteem, dankzij een nieuw contract ter waarde van 500 miljoen EUR voor de ruimtevaartindustrie van de EU.”

Voordelen van een EU-satellietnavigatiesysteem

De verbeterde plaats- en tijdsbepalingsinformatie die door Galileo wordt geleverd, zal talrijke diensten en gebruikers in Europa ten goede komen. Producten die mensen dagelijks gebruiken, zoals die in autonavigatiesystemen en mobiele telefoons, zullen profiteren van de extra nauwkeurigheid van Galileo. De satellietnavigatiegegevens van Galileo zullen ook ten goede komen aan kritieke diensten voor burgers en gebruikers; zo zullen deze gegevens weg- en spoorvervoerssystemen veiliger maken en onze reacties op noodsituaties verbeteren.

Op dit moment levert de European Geostationary Navigation Overlay Service (Egnos), een dienst die een aanvulling vormt op Galileo, reeds positieve resultaten op. Egnos wordt bijvoorbeeld door de luchtvaartsector gebruikt voor de nauwkeurige plaatsbepaling die nodig is voor preciezere landingen, minder vertragingen en omleidingen, en efficiëntere routes in Europa.

Vanaf het moment dat Galileo zijn operationele fase bereikt, zal het ook een breed gamma aan innovatieve nieuwe producten en diensten in andere bedrijfstakken opleveren en zorgen voor economische groei, innovatie en banen voor hoogopgeleiden. In 2013 werd de wereldmarkt voor satellietnavigatieproducten en -diensten gewaardeerd op 175 miljard EUR per jaar en dit zal naar verwachting de komende jaren stijgen tot naar schatting 237 miljard EUR in 2020.

Volgende stappen

De Commissie streeft ernaar dat de volledige constellatie van dertig Galileo-satellieten (met inbegrip van zes actieve reservesatellieten in een baan om de aarde) nog vóór het einde van dit decennium operationeel is.

Om de economische ontwikkeling te stimuleren en de verwachte sociaaleconomische voordelen van het systeem te maximaliseren, is de Commissie voornemens het EU-actieplan inzake toepassingen van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem bij te werken en nieuwe maatregelen voor te stellen ter bevordering van het gebruik van Galileo.

Achtergrond

Galileo is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem onder Europese civiele controle. De signalen van Galileo zullen gebruikers in staat stellen hun exacte positie in de tijd en de ruimte nauwkeuriger en betrouwbaarder te bepalen dan met de huidige systemen. Galileo zal compatibel en, voor sommige diensten, interoperabel zijn met bestaande soortgelijke systemen, maar het zal een autonoom systeem vormen.

Sinds 2011 zijn vier Galileo-satellieten gelanceerd en gebruikt in het kader van de IOV-fase (In-Orbit Validation: validering in een baan om de aarde), waardoor in maart 2013 de eerste autonome plaatsbepaling kon worden berekend, uitsluitend op basis van door Galileo geleverde signalen.

Egnos, dat sinds 2011 operationeel is, is het Europese systeem dat moet bijdragen tot de verbetering van de prestaties van wereldwijde satellietnavigatiesystemen. Egnos verbetert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de signalen van bestaande systemen door signaalmeetfouten te corrigeren en informatie over de signaalintegriteit te verstrekken.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top