zaterdag, december 7, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / FATCA – Nieuwe Tax Information Reporting en Roerende Regime
FATCA – Nieuwe Tax Information Reporting en Roerende Regime

FATCA – Nieuwe Tax Information Reporting en Roerende Regime

 • Nederland
 • De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is een Amerikaanse wet uitgevaardigd op 18 maart 2010, als onderdeel van de HIRE Act. Final FATCA regelgeving werden uitgegeven 17 januari 2013 en bieden diverse verduidelijkingen en aanpassingen. Ondertussen intergouvernementele overeenkomsten (intergouvernementele overeenkomsten) worden ook door de VS gesloten met diverse Inter Governmental Agreement (IGA) partnerlanden om wettelijke belemmeringen weg te nemen en de uitvoering van FATCA in deze partnerlanden te vergemakkelijken.
 • Amicorp Netherlands B.V.
 • http://www.amicorp.com
 • netherlands@amicorp.com
 • http://www.amicorp.com/AmiNews/FATCA_Aug2013/English.html

FATCA en intergouvernementele overeenkomsten bedoeld waren per 1 januari te worden, 2014, maar door Notice 2013-43 Dit is onlangs verlengd met 6 maanden tot 1 juli 2014. Dit geeft een beetje meer tijd voor te bereiden, maar onmiddellijke actie is nu nodig. FATCA en intergouvernementele overeenkomsten niet alleen gevolgen Amerikaanse personen (particulieren of instanties), maar kan ook noodzakelijk extra openbaarmaking en compliance-eisen van niet-Amerikaanse entiteiten en individuen. De waarschijnlijke gevolgen van FATCA en intergouvernementele overeenkomsten op trusts en investeringen entiteiten wordt hieronder besproken.

Doel en belangrijke aspecten van FATCA

Het doel van FATCA is om naleving van de belastingwetgeving te dwingen door de Amerikaanse belastingbetaler die het bezit van financiële activa buiten de VS, en ervoor te zorgen dat de Amerikaanse autoriteiten kunnen identificeren en het verzamelen van de juiste belasting van deze Amerikaanse personen. FATCA zal dit bereiken door het opleggen van een nieuwe 30% roerende voorheffing op betalingen van Amerikaanse bron inkomsten (Inhoudingsplichtige betalingen) aan de volgende partijen die niet voldoen aan bepaalde eisen voldoen:

 • Buitenlandse (niet-Amerikaanse) financiële instellingen (FFI) die niet worden geacht conform of vrijgesteld moeten registreren bij de IRS als een Deelnemende FFI (PFFI). De FFI inschrijving bij de IRS vereist dat de prestaties van bepaalde due diligence -onderzoek van de financiële rekeningen van bepaalde personen van de VS of Amerikaanse handen buitenlandse entiteiten, de jaarlijkse rapportage over bepaalde informatie over deze Amerikaanse accounts te identificeren, en inhouding van 30% op bepaalde doorwerking betalingen. Als de FFI blijft non-compliant is een niet-deelnemende FFI genoemd.
 • Niet-financiële buitenlandse entiteiten (NFFEs) moeten verstrekken aan de inhoudingsplichtige bepaalde informatie over elke substantiële Amerikaanse eigenaars (meestal meer dan 10 procent) of moet verklaren dat ze geen substantiële Amerikaanse eigenaars. Indien een NFFE niet voldoet, wordt het een recalcitrante rekeninghouder;
 • Individuen (Amerikaanse of niet-Amerikaanse) moeten verstrekken aan de inhoudingsplichtige bepaalde vereiste details van hun fiscale status, als ze niet voldoen, worden ze een recalcitrante rekeninghouder.

Verdere details met betrekking tot FATCA categorisering, eisen en uitzonderingen worden hieronder gegeven. Onder een IGA door de VS afgesloten met een partnerland deze eisen worden aangepast om de administratieve lasten voor de betrokken partijen (zie paragraaf IGA) te verminderen. FATCA zal lokale AML / KYC documentatie praktijken nemen en zal bestaan ​​naast andere fiscale wet-en rapportage-eisen. Inhoudingsplichtige Betalingen onder FATCA

Roerende voorheffing zal worden opgelegd aan betalingen, waaronder:

 • Betalingen van rente, dividenden, premies, lijfrenten, enz., en andere periodieke (FDAP) betalingen uit Amerikaanse bronnen.
 • Bruto-opbrengst van de verkoop of vervreemding van een goed dat kan produceren rente of dividenden uit bronnen binnen de VS.

Inhoudingsplichtige

Alle personen, in welke hoedanigheid acteren, met de controle, ontvangst, bewaring, verwijdering, of de betaling van een Inhoudingsplichtige betaling zijn gecategoriseerd als inhoudingsplichtigen onder FATCA. Een financiële instelling VS (USFI) optreedt als inhoudingsplichtige moet bepalen of een FFI of een NFFE voldoet of niet-conforme voor achterhouden doeleinden, terwijl het doen van betalingen / uitgaven. Evenzo kan een FFI ook een inhoudingsplichtige zijn met betrekking tot andere FFI of NFFEs om de inhouding op een pass-through betalingen. Bepalen Indeling van instanties als FFI of NFFE FFI fungeren als tussenpersoon voor investeringen van Amerikaanse belastingbetalers. FFI worden daarom beschouwd te worden in de beste positie om te identificeren en rapporteren met betrekking tot hun Amerikaanse klanten. De definitie van FFI in de FATCA finale regs bevat de volgende 5 categorieën:

 1. Depository Instelling: neemt deposito’s in het normale verloop van een bank-of soortgelijke zaken, waaronder financiële leasing, trust of fiduciaire diensten;
 2. Justitiële inrichting: houdt als een aanzienlijk deel (20% of  meer) van haar activiteiten, financiële activa voor rekening van anderen (custody, makelaar, aanverwante financiële diensten, klaring en afwikkeling);
 3. Investering entiteit: Klasse A, B of C (hieronder beschreven);
 4. Gespecificeerd verzekeringsmaatschappij: problemen of is verplicht om betalingen te verrichten met betrekking tot bepaalde contante waarde verzekering of lijfrente-contracten;
 5. Holding of treasury center als onderdeel van een financiële groep.

Een investering entiteit is een entiteit:

 1. dat voornamelijk (ten minste 50%) voert als een bedrijf de volgende activiteiten in opdracht van een klant: de handel in marktinstrumenten, portfolio management, of op andere wijze te investeren, beheren, of het beheer van fondsen, voor of namens een klant (klasse A) ,
 2. waarvan het bruto-inkomen is voornamelijk (ten minste 50%) toe te schrijven aan het investeren, herinvesteren of de handel in financiële activa, en de entiteit wordt beheerd (wat betekent dat elk van de in A beschreven werkzaamheden worden verricht voor rekening van de beheerde entiteit) door een FFI dat is een vereffeningsinstelling, justitiële inrichting, bepaalde verzekeringsmaatschappij of klasse A investering entiteit (Klasse B), of
 3. die functies of zich presenteert als een fonds (collectief, beleggingsfondsen, private equity fund, hedge fund, of  soortgelijke investering voertuig met een beleggingsstrategie van beleggen, herinvesteren van of handel in financiële activa (klasse C). Zie hieronder voor voorbeelden en begeleiding.

Niet-financiële buitenlandse entiteit (NFFE)

Een NFFE is elke buitenlandse entiteit die geen FFI. NFFEs moet ofwel worden geclassificeerd als vrijgestelde NFFE, actieve NFFE (zie hieronder definities) of anders als een passieve NFFE. Dergelijke passieve NFFEs zal haar inhoudingsplichtige voorzien van bepaalde informatie (naam, adres en BTW-nummer) op elke substantiële Amerikaanse eigenaars (meestal meer dan 10 procent, direct of indirect), of als er geen bestaan ​​ze moeten een
certificering die zorgen de NFFE heeft geen substantiële Amerikaanse eigenaars. In geval van een IGA deze 10%
substantieel test wordt normaal gesproken vervangen door de term “controlerende personen”, wat in de praktijk is 25% of meer.

Deemed-Compliant FFI en NFFEs De FATCA regelgeving uitsluiten van bepaalde categorieën FFI en NFFEs van deze identificatie-en rapportage-eisen. Dit zijn de zogenaamde acht-compliant FFI (DC FFI), die over het algemeen vormen een relatief laag risico van gebruikt te worden voor belastingontduiking. In het algemeen zijn er 2 soorten van DC FFI:

 •  Een geregistreerd geacht-compliant FFI algemeen nodig is om elke drie jaar registreren bij de IRS door de IRS portaal om zijn status te verklaren als veronderstelde-compliant.
 • Een gecertificeerd geacht-compliant FFI of eigenaar- gedocumenteerde FFI is over het algemeen niet verplicht te registreren bij de IRS, maar zal moeten verklaren aan elke inhoudingsplichtige op IRS-formulier W-8, dat het aan de eisen van haar geacht-compliant categorie.

Ook onder de intergouvernementele overeenkomsten, zullen bepaalde categorieën van deze eisen worden uitgesloten. Eisen van Deelnemende FFI Een FFI dat niet wordt aanvaard of geacht compliant kunnen voldoen aan FATCA als deelnemende FFI door het registreren van de FFI aan de IRS portal en het sluiten van een “FFI overeenkomst” . De Responsible Officer geeft een certificaat dat de entiteit zal voldoen aan de verschillende behoeften die bij Final Regs (of de respectievelijke intergouvernementele vereenkomsten), die voor de Final Regs onder meer de volgende eisen:

 1.  Het uitvoeren van gespecificeerde due diligence-procedures (met gedetailleerde drempels op de gemiddelde rekening waarde en vermoedens) op nieuwe en bestaande accounts om Amerikaanse rekeningen, die zijn financiële rekeningen (houders, investeerders, klanten) in het bezit van identificatie:
 • Amerikaanse personen (individuele, entiteit, vennootschap, US trustee), of
 • Amerikaanse handen buitenlandse entiteiten (substantiële US eigenaar> 10%)

2.  Jaarlijkse rapportage aan de IRS informatie over rekeninghouders VS en inkomen en vermogen van de buitenlandse rekening van de (nieuwe Form 8966). De informatie moet worden gerapporteerd omvatten:

 • Naam, adres, US Tax Identification Number (TIN), rekeningnummer en saldo
 • Als rekeninghouder een NFFE of OD-FFI, ook details van de Substantiële Amerikaanse eigenaars
 • Inkomen en onttrekkingen
 • Bruto-opbrengst

3. Inhouding 30% op bepaalde pass-through betalingen aan rekeninghouders recalcitrant en niet-deelnemende FFI, na een bepaalde periode van de FFI moet de buitenlandse rekeningen van houders recalcitrant rekening af te sluiten

4.  Documentatie en toezicht op de naleving door de IRS. Een PFFI moet een verantwoordelijke officier (RO), die een compliance programma dat beleid, procedures en processen voldoende voor de PFFI te voldoen aan de FATCA vereisten omvat moeten vaststellen (en periodiek review) benoemen. De RO is verplicht te bewijzen dat de FFI heeft voldaan, om de details van procedures en resultaten en elk materiaal mislukkingen / gevallen van verzuim melden. De RO is ook verplicht zich te onderwerpen aan IRS beoordeling, indien nodig, en reageren op verzoeken om aanvullende informatie van de IRS. De RO kan Point of Contact (POC’s) toe te wijzen.

Minimum Drempel voor Reporting een Amerikaanse Financial Account voor FFI

De FATCA regs stellen specifieke due diligence-vereisten en drempels met betrekking tot de individuele jaarrekening en
enkelvoudige jaarrekening, alsmede voor reeds bestaande accounts en nieuwe accounts. Alle financiële rekeningen van personen met een totale waarde van US $ 50.000 of meer VS moeten worden gemeld aan de IRS. Reeds bestaande entiteit rekeningen van US $ 250.000 of minder zijn vrijgesteld van beoordeling. . Verbeterde recensie is vereist voor waarde rekeningen hoog als van US $ 1.000.000 US Indicia Ingeval in het due diligence proces van het FFI een rekeninghouder met de volgende Amerikaanse Indicia wordt gevonden de persoon wordt uitgegaan van een persoon uit de VS:

 1.  Woonplaats of in de VS;
 2. US geboorteplaats;
 3. Residency adres US of postadres;
 4. US telefoonnummer;
 5. geen vaste instructies om middelen over te dragen naar een Amerikaanse rekening;
 6. elke volmacht of andere ondertekenende instantie aan een persoon met een adres in de VS, of
 7. Of de rekeninghouder heeft geen geverifieerd “in-care” of “mail hold”-adres met de VS

Bij personen met een Amerikaanse Indicia worden geïdentificeerd het nodig is om items 2-7 met specifieke beschreven tegenbewijs te genezen, om behandeling als niet-Amerikaanse persoon blijven. Richtlijnen voor Trust, fondsen en Family-owned Investment Entities. Op basis van bovenstaande indeling, de volgende entiteiten zullen waarschijnlijk als FFI worden beschouwd:

 •  Beleggingsfondsen, hedge funds, of soortgelijke fondsen met een beleggingsstrategie van beleggen, herinvesteren of de handel in financiële activa.
 • Een trust die wordt professioneel beheerd door een trustkantoor of waarvan de investeringen worden professioneel beheerd door vermogensbeheerders. Echter, kan een trust worden beschouwd als een NFFE indien de trustee is een individu en de investeringen van de trust niet professioneel beheerd.
 • Familiebedrijf investeringen entiteiten, met inbegrip van samenwerkingsverbanden, als professioneel beheerd door een trustkantoor of familie kantoor of als haar investeringen professioneel worden beheerd door vermogensbeheerders. Houd er rekening mee dat beheerd wordt door individuen en entiteiten waarvan de investeringen zijn niet professioneel beheerde waarschijnlijk niet worden beschouwd als FFI maar in plaats daarvan als NFFEs.

Deze indeling zal waarschijnlijk verder worden verduidelijkt in de komende weken. Deze indeling is van belang omdat een FFI (tenzij geacht compatibel of IGA Model 1 Reporting FFI) heeft in het algemeen meer rapportage-en documentatie-eisen (zie hieronder) in vergelijking met een NFFE. Een trust die wordt behandeld als een FFI zou hebben om de details van geven zijn Amerikaanse eigenaars, verplicht begunstigden (zowel voor elk jaar) en zelfs van haar discretionaire begunstigden (in het jaar van uitkering). In het geval dat een trust worden aangemerkt als een NFFE deze gedetailleerde informatie moet worden verstrekt voor zijn substantiële Amerikaanse eigenaars en begunstigden
(dwz meer dan 10%) en onder intergouvernementele overeenkomsten voor het regelen van personen (dwz meer dan 25%). Eigenaar- gedocumenteerde FFI of gesponsorde FFI Voor trusts en investeringen entiteiten die in aanmerking komen als FFI maar hebben uitsluitend investeringen en niet als tussenpersoon, er zijn een paar manieren om te voldoen en het verminderen van de administratieve lasten van FATCA en intergouvernementele overeenkomsten, waaronder:

 1.  Eigenaar-gedocumenteerde FFI : De entiteit is niet verplicht te registreren bij de IRS, maar is nodig alle vereiste documentatie over de eigenaars aan een inhoudingsplichtige te verstrekken, te certificeren op IRS-formulier W-8, dat het aan de eisen van haar geacht-compliant categorie. De inhoudingsplichtige vervolgens akkoord te melden bij de belastingdienst (of, in het geval van een IGA model 1, aan de betrokken buitenlandse overheid) het vereiste met betrekking tot een bepaalde Amerikaanse personen die een direct of indirect belang in de FFI eigen informatie.
 2. Een nieuwe “bijdragende / gesponsorde FFI ‘ mechanisme kan worden toegepast waaronder deze gesponsorde FFI entiteiten (trusts, fondsen) en onderliggende entiteiten moeten worden beschouwd conform voorwaarde dat de sponsoring FFI (trust bedrijf, familie kantoor, of het management beleggingsmaatschappij) wordt ofwel zelf een deelnemende FFI of een IGA Model 1 Rapportage FFI, ​​en stemt in om verslag namens hen de informatie die het fonds, trust of familie investering entiteit zou zijn verplicht te melden op grond van een overeenkomst FFI.
 3. Trustee Documented Trust : De begeleiding van de IGA geeft een andere voorziening voor trusts die zijn geclassificeerd als Investment Entities waar de trustee van het vertrouwen is een IGA Model 1 Reporting FFI, ​​Deelnemen FFI of Reporting Amerikaanse FI. Indien in een dergelijk geval de curator rapporteert alle informatie die nodig is met betrekking tot alle Amerikaanse Rapporteerbare Rekeningen van het vertrouwen, terwijl het vertrouwen zelf zal worden behandeld als een niet- Rapportage FFI en zullen niet worden verplicht te registreren bij de IRS.
 4. Registratie en rapportage ondersteuning : De trust bedrijf, familie kantoor, etc kan de trust of de beleggingsmaatschappij met het FFI registratie bij het ​​IRS portaal en de jaarlijkse rapportage op basis van een service-overeenkomst te steunen.

Deze mechanismen en de praktische aspecten zullen naar verwachting worden verduidelijkt in meer detail in de komende weken. IRS Registratie Portaal

 • De IRS portaal zal het primaire middel voor het FFI te interageren met de IRS om hun FATCA registraties, erkenningen en certificaten te voltooien en te onderhouden. FFI zullen kunnen registreren als deelnemende FFI, sponsoring entiteiten of als beperkt FFI of geregistreerd geacht compliant FFI.
 • De portal is toegankelijk voor FFI als van 19 augustus 2013. Voor de periode van 19 augustus tot 31 december 2013 zal een FFI toegang tot zijn online account om registratie-informatie te wijzigen of toe te voegen. Voorafgaand aan 1 januari 2014 alle gegevens in het systeem ingevoerd, niet zal worden beschouwd als een laatste middel, maar zal alleen worden opgeslagen totdat de informatie wordt ingediend als definitief op of na 1 januari 2014. Zo FFI kan de rest van 2013 te gebruiken om vertrouwd te raken met de FATCA registratie website geworden, voor het invoeren van voorlopige informatie, en om die informatie te verfijnen.
 • Op of na 1 januari 2014, zal elke FFI worden verwacht dat zij haar registratie-informatie door in te loggen op zijn online account op de FATCA registratie website, het maken van de noodzakelijke aanvullende wijzigingen, en het indienen van de gegevens als definitief af te ronden.
 • Zoals registraties worden afgerond en in 2014 goedgekeurd, zal registreren FI een bericht van inschrijving aanvaarding en zal een wereldwijde tussenpersoon identificatienummer (GIIN) worden uitgegeven.
 • Een GIIN zal worden gebruikt als het ID-nummer om te voldoen aan rapportageverplichtingen van de FFI’s en het identificeren van de status van een inhoudingsplichtige.
 • De IRS zal elektronisch de eerste IRS FFI lijst met de GIIN plaatsen door 2 juni 2014 en zal de lijst op maandbasis updaten daarna.
 • Om opname in de juni 2014 IRS FFI List zorgen, zal een FFI nodig om zijn registratie door 25 april 2014 af te ronden.

Belangrijke data en Grootvader Regels

De IRS heeft Notice 2013-43 uitgebracht in juli 2013 de uitbreiding het merendeel van de FATCA termijnen vastgesteld
door de definitieve verordeningen met 6 maanden. De herziene termijnen zijn:

 • Overeenkomst met de IRS: Ingangsdatum zal zijn 30 juni 2014 (dit was 31 december 2013), voor alle deelnemende FFI die van toepassing zijn en ontvang een GIIN vóór 1 juli 2014 (dit was 1 januari 2014). Het wordt aanbevolen om het dossier vóór 25 april 2014 aan de GIIN in de tijd (zie ook hierboven).
 • Nieuwe account due diligence-procedures begint 1 juli 2014; accounts onderhouden vóór 1 juli 2014 zijn reeds bestaande accounts.
 • Rekeninghouder documentatie is uitgesteld tot 30 juni 2016 voor andere doeleinden dan prima facie FFI en waarde individuele houders hoge rekening.
 • Het eerste verslagjaar is 2014 in plaats van 2013 eerder. De deadline van de informatie rapportage van US accounts op formulier 8966 op deze FY 2014 is 31 maart 2015.
 • Aanvang van de roerende: wordt niet gehouden op buitenlandse pass-through betalingen of op de bruto-opbrengst uit de verkoop of vervreemding van een goed voor 1 januari 2017.
 • De overeenkomst QI die anders zou aflopen op 31 december 2013 zullen automatisch worden verlengd tot 30 juni 2014.

Opmerking: Deze data zijn voor de naleving van FATCA verslaggeving en de aanvang van de bronbelasting in het
algemeen. Er zijn verschillende tijdlijnen voor het melden van verschillende drempels vanaf $ 50.000 en ook voor verschillende soorten rekeningen (bestaand, nieuw, enz.). Diverse opa regels gelden. De belangrijkste zijn:

 • Uitstaande verplichtingen op 30 juni 2014 zijn vrijgesteld van roerende FATCA.
 • Bepaalde verplichtingen die aanleiding kunnen geven tot het dividend gelijk of buitenlandse pass-through betalingen uit hoofde van toekomstige regelgeving eenmaal uitgegeven, zijn eveneens vrijgesteld, mits deze verplichtingen uitstaan zes maanden voorafgaand aan de release van de uitvoeringsbepalingen.

Inter Governmental Agreements (IGA) en hun implicaties

FATCA heeft een aantal kwesties, waaronder dat in sommige landen gevestigde FFI niet in staat zijn te voldoen aan de rapportage, achterhouden, en rekening informatieverplichtingen vanwege wettelijke beperkingen opgeheven. Acht landen hebben gezamenlijke verklaringen die in 2012 tot het aangaan van intergouvernementele akkoorden (IGA), met de volgende doelstellingen.

 • Versterkt de naleving en vergemakkelijkt de handhaving voor alle partijen voordeel
 • Adressen juridische belemmeringen om de naleving, zoals de  privacy van gegevens, bankgeheim, enz.
 • Vereenvoudigt de implementatie en verlaagt de kosten

In de afgelopen maanden, hebben het Verenigd Koninkrijk, Mexico, Denemarken, Ierland, Noorwegen, Spanje, Duitsland (alle Model 1) en Zwitserland en Japan (beiden Model 2) intergouvernementele overeenkomsten gesloten om FATCA openbaarmaking en rapportage mogelijk te maken. De VS kondigde aan dat het in de afrondingsfase van intergouvernementele overeenkomsten, of is actief betrokken bij de dialoog en het werken aan het verkennen
van mogelijkheden voor intergouvernementele overeenkomsten, met 50 landen (zoals rechtsgebieden omvatten, onder vele anderen, de Kaaimaneilanden, Guernsey, Jersey, Luxemburg, de Nederland en Singapore). Key IGA Model 1 functies

 •  FFI in IGA Model 1 landen worden genoemd IGA model 1 Rapportage FFI en behandeld als veronderstelde compliant zolang zij aan hun verplichtingen voldoen. Er is ook geen Responsible Officer.
 • IGA model 1 Reporting FFI zijn niet verplicht om een ​​PFFI overeenkomst te sluiten, maar nog steeds verplicht zich te registreren op de IRS portaal naar een GIIN verkrijgen.
 • FFI om informatie over haar houders van financiële rekening aan de lokale belastingdienst, vervolgens deze lokale autoriteiten bekend te maken om de informatie door te geven aan de IRS.
 • Geen roerende voorheffing van toepassing zolang FFI voldoen aan hun verplichtingen op grond van IGA.
 • De substantiële eigenaar test wordt “controle”, wat betekent dat 25% (ipv 10% onder FATCA).
 • IGA Model I omvat in principe een wederzijdse regeling van inzameling en automatische uitwisseling van informatie voor de bewoners in de partnerlanden.

Model 2 IGA heeft verschillende functies, onder andere het vereist om te voldoen aan de voorwaarden van een “FFI
overeenkomst” met de IRS, ook directe rapportage aan de IRS en het niet wederkerigheid bevatten. Begeleiding registratie voor FFI gewoond in IGA land Notice 2013 – 43 uitgegeven in juli 2013, dat is de uitbreiding van het merendeel van de FATCA termijnen met 6 maanden, ook voorzien van oa volgende leidraad voor intergouvernementele overeenkomsten:

 •  Verificatie van een GIIN is niet vereist voor een model 1 Reporting FFI vóór 1 januari 2015. Model 1 Rapportage FFI kunnen zich registreren en ontvangen een GIIN ingaat op 1 januari 2014 zal zijn, maar zal extra tijd te hebben na 1 juli 2014 te registreren en ontvangen een GIIN te worden opgenomen in de FFI lijst voor 1 januari 2015.
 • Merk 2013-43 omvat ook richtsnoeren voor FFI in een rechtsgebied dat heeft ondertekend een IGA ingezeten, maar die IGA is nog niet van kracht omdat de bevoegdheid heeft nog niet de vereiste interne procedures voor de uitvoering van de IGA voltooid. Indien een dergelijke bevoegdheid is genoteerd aan een opgegeven Treasury website, moet het FFI onder FATCA registreren alsof de IGA van kracht is.

Meer landen zullen naar verwachting uiteindelijk vaardigen wetten zoals FATCA, waarin soortgelijke verplichtingen zou
hebben. Acroniemen FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act HIRE Act: Het inhuren van prikkels om Employment Act herstellen FFI: Buitenlandse Financiële Instelling NFFE: Non-Financial Buitenlandse Entiteit USFI: Verenigde Staten Financiële Instelling IRS: Internal Revenue Service Definities US Account:

 •  Eventuele financiële rekening op naam van een of meer bepaalde personen van de VS of Amerikaanse handen buitenlandse entiteiten, met bepaalde uitzonderingen.

Financial Account:

 • Depository rekening
 • Vrijheidsstraf rekening
 • Aandelen of rente schuld in een financiële instelling
 • Verzekerings-en lijfrente overeenkomsten (sommige zijn uitgesloten)

Buitenlandse financiële instelling (FFI)

 • Zie gedetailleerde definitie en categorisering boven

Niet-financiële buitenlandse entiteit (NFFE)

 • Elke buitenlandse entiteit die niet is een buitenlandse financiële instelling

Uitgezonderde NFFEs

 • Onder meer beursgenoteerde bedrijven en filialen, grondgebied NFFEs die direct of indirect volledig eigendom van bonafide Amerikaanse grondgebied inwoners in het land van de organisatie of actieve NFFEs de NFFE’s.
 • Deze types van entiteiten algemeen zal niet waarschijnlijk voertuigen voor Amerikaanse personen om hun activa te verbergen vanwege de aard van hun activiteiten.

Actieve NFFEs

 • Entiteiten die een daadwerkelijke contracten met uitzondering van die bezittingen of activiteit uit te voeren dat beleggingsinkomsten produceren, zoals rente, dividend, huur, etc.
 • Elke entiteit kan als Active NFFE indien worden ingedeeld:
 • Minder dan 50 procent van zijn bruto-inkomen van het voorgaande kalenderjaar is passief inkomen, en
 • Minder dan 50 procent van het gewogen gemiddelde percentage van het vermogen (per kwartaal getest) hield zijn activa die produceren of worden gehouden voor de productie van passief inkomen.

Passieve NFFEs

 • Elke NFFE dat is niet anders uitgezonderd of actieve NFFE zal een passieve NFFE zijn en mag achterhouden agenten te voorzien van een certificaat met betrekking tot haar wezenlijke Amerikaanse eigenaars (indien aanwezig), of als die niet bestaat, met een certificaat van die strekking.

Recalcitrante Account

 • Niet voldoet aan redelijke verzoeken om benodigde informatie die nodig is om te bepalen of de rekening wordt gehouden door een Amerikaanse persoon;
 • Niet in slaagt om de naam, adres, en TIN van elke gespecificeerde Amerikaanse persoon en elke substantiële Amerikaanse eigenaar van een Amerikaanse bezeten buitenlandse entiteit te verstrekken; of
 • Niet in slaagt om een verklaring van afstand van enig buitenlands recht die zou voorkomen dat een FFI uit de rapportage van de vereiste informatie aan de IRS te bieden.

US Person

 • Een burger of inwoner van de Verenigde Staten
 • Een binnenlandse vennootschap
 • Een binnenlandse vennootschapsbelasting
 • Elk vermogen (met uitzondering van een buitenlandse landgoed in de zin van 7.701 (a) (31)), of
 • Elke vertrouwen indien:
 • Een rechtbank in de Verenigde Staten is in staat om primaire toezicht uit te oefenen op het bestuur van de trust, en
 • Een of meer personen van de VS is bevoegd om alle belangrijke beslissingen van de trust te controleren
 • Elke andere persoon die is niet een buitenlandse persoon.

Disclaimer

De regels en procedures in de IRS mededelingen kan veranderen in de definitieve verordeningen. Dit document is opgesteld voor algemene informatiedoeleinden. Amicorp Groep geeft geen fiscaal of juridisch advies aan haar klanten. . Eventuele adviezen hierin dient niet te worden opgevat of uitgelegd als advies van Amicorp Group Voor meer informatie of verduidelijkingen over FATCA, kunt u schrijven naar: fatca.helpdesk@amicorp.com

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top