vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Flexibelere visumregels leveren groei en banen op
Flexibelere visumregels leveren groei en banen op

Flexibelere visumregels leveren groei en banen op

 • Europa
 • Mensen van buiten de EU die naar de EU willen reizen, krijgen vaak te maken met omslachtige, langdurige en dure visumprocedures. De gepresenteerde voorstellen zorgen voor een aanzienlijke bekorting en vereenvoudiging van de procedures voor mensen die voor een kort verblijf naar de EU willen komen. Ze leiden tot minder kosten en minder bureaucratie, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://www.europa-nu.nl
 • nv201@pdc.nl
 • http://www.europa-nu.nl/id/vjikelkjbgzn/nieuws/more_flexible_visa_rules_to_boost_growth?ctx=vhshnf7snxu9&tab=0&tab=0&tab=0&tab=0&tab=0&tab=0

Bonafide reizigers kunnen daardoor makkelijker het Schengengebied binnenkomen om vrienden en familie te bezoeken en zaken te doen. Daarmee stimuleren we de economie en de werkgelegenheid in bijvoorbeeld het toerisme en aanverwante sectoren zoals horeca en vervoer. Uit een recente studie blijkt dat door omslachtige visumprocedures in 2012 in totaal 6,6 miljoen reizigers uit de zes reislustigste landen zijn weggebleven. Volgens de studie kunnen flexibelere en toegankelijkere visumregels 30 tot 60% meer reizigers uit alleen al die zes landen aantrekken. Dat kan in vijf jaar maar liefst 130 miljard euro opleveren aan totale rechtstreekse uitgaven (horeca, vervoer, amusement, winkelen e.d.) en zo’n 1,3 miljoen banen in het toerisme en aanverwante sectoren.

“Europa heeft een slimmer visumbeleid nodig. We moeten meer toeristen, zakenmensen, onderzoekers, studenten, kunstenaars en cultuurmakers aantrekken. Door de economische aspecten van het visumbeleid te benutten, maar tegelijkertijd de veiligheid van onze grenzen te bewaren, kunnen we onze economie stimuleren en meer werkgelegenheid scheppen. De voorstellen die wij vandaag presenteren, zorgen voor simpelere procedures voor mensen die voor een kort verblijf naar Europa komen. Wij verwachten dat de voorstellen de komende jaren tot flink meer reizigers zullen leiden,” aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap: “Ons voorstel stimuleert het Europese toerisme. Dat is hard nodig nu de internationale concurrentie steeds feller wordt en steeds meer landen voor hun groei op het toerisme rekenen. De nieuwe visumregels moeten een antwoord geven op dit probleem. Door de wijzigingen kan de toeristische sector de verwachte aanzienlijk grotere aantallen toeristen in Europa beter opvangen. Toerisme is een belangrijke groeimotor voor Europa en een belangrijke economische factor in tijden van crisis.”

Om de Europese economie te stimuleren en het voor reizigers gemakkelijker te maken om naar de EU te komen, stelt de Europese Commissie voor om de visumregels grondig aan te passen. De belangrijkste elementen van het pakket zijn:

(1) De termijn voor de behandeling van visumaanvragen en de beslissing over de afgifte wordt teruggebracht van vijftien tot tien dagen. (2) Visumaanvragers moeten een visum in een andere EU-lidstaat kunnen aanvragen, als de lidstaat die bevoegd is om de aanvraag te behandelen, niet aanwezig of vertegenwoordigd is in het land van de aanvrager.(3) Voor terugkerende reizigers wordt het reizen sterk vereenvoudigd: zij krijgen een meervoudig visum dat drie jaar geldig is.(4) Het aanvraagformulier wordt vereenvoudigd en visa kunnen ook online worden aangevraagd. (5) De lidstaten kunnen speciale regelingen hanteren om aan de grens visa af te geven die vijftien dagen geldig zijn in één Schengenland. (6) De lidstaten kunnen makkelijker visa afgeven aan bezoekers van grote evenementen. (7) Er wordt een nieuw soort visum ingevoerd, het rondreisvisum, waarmee bonafide reizigers gedurende maximaal een jaar in het Schengengebied mogen reizen. Zij mogen per periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in dezelfde lidstaat verblijven.

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, wordt het aanvragen van een visum voor kort verblijf vereenvoudigd. Dankzij de huidige visumregels is het aantal visumaanvragen met 68% gestegen: van 10,2 miljoen in 2009 tot 17,2 miljoen in 2013. Maar er kan meer worden gedaan om de reismogelijkheden voor bonafide reizigers te vergroten. De infographic geeft een overzicht van de nieuwste visumgegevens voor 2013. De toegankelijkheid van toeristische attracties – en daardoor hun economische potentieel – wordt maar al te vaak belemmerd door visumproblemen. De wereldtentoonstelling in Milaan in 2015 kan bijvoorbeeld miljoenen bezoekers naar Europa trekken.

Concreet stelt de Commissie nu voor:

 • Duidelijkere procedures en snellere afhandeling. De termijn voor de behandeling van visumaanvragen en de beslissing over de afgifte wordt in het voorstel teruggebracht van vijftien tot tien dagen. Een visum kan al worden aangevraagd vanaf zes maanden voor de voorgenomen reis, in plaats van drie maanden, zodat reizigers hun verblijf beter kunnen plannen en drukke periodes kunnen vermijden.

Er komt een volledige, vereenvoudigde lijst van bewijsstukken die visumaanvragers moeten overleggen. Deze lijsten worden per locatie beter geharmoniseerd, wat de gelijke behandeling van alle visumaanvragers bevordert. De verplichting om een, vaak dure, verzekering voor ziektekosten af te sluiten, wordt afgeschaft.

 • Intensievere consulaire samenwerking. Als de lidstaat die bevoegd is voor het behandelen van een visumaanvraag in een bepaald land buiten de EU niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een visum worden aangevraagd op een van de wel aanwezige consulaten (“verplichte vertegenwoordiging”).
 • Herhaalde bezoeken worden veel eenvoudiger voor regelmatige reizigers die in het Visuminformatiesysteem (VIS) zijn geregistreerd, door de invoering van verplichte criteria voor de afgifte van een meervoudig visum voor drie jaar en daarna voor vijf jaar. Deze versoepelde regels zullen gelden voor aanvragers van wie de gegevens in het VIS zijn geregistreerd en die in de loop van het afgelopen jaar ten minste twee visa correct hebben gebruikt. Deze veranderingen worden mede mogelijk gemaakt door de invoering van het Visuminformatiesysteem (VIS), die naar verwachting in 2015 zal zijn voltooid. De consulaten van de lidstaten kunnen daardoor de “visumgeschiedenis” van aanvragers nagaan.

Omdat zij spontaner op reis kunnen gaan, zullen reizigers met een langer geldig meervoudig inreisvisum waarschijnlijk vaker naar het Schengengebied reizen dan zij anders zouden doen. Dat stimuleert de economische groei in het Schengengebied.

 • Invoering van een rondreisvisum. Met het nieuwe rondreisvisum kunnen bonafide reizigers van buiten de EU maximaal een jaar in het Schengengebied reizen. Deze periode kan met maximaal twee jaar worden verlengd, maar de aanvrager mag per periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in dezelfde lidstaat blijven. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor uitvoerende kunstenaars die in het Schengengebied een lange tournee maken, maar ook voor individuele reizigers zoals toeristen, onderzoekers en studenten die langer in Europa willen blijven.

Achtergrond

Concreet stelt de Commissie nu voor:

 • het verslag Een slimmer visumbeleid voor economische groei over de uitvoering van de Visumcode door de lidstaten;
 • een voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie (Visumcode);
 • een voorstel voor een verordening tot instelling van een rondreisvisum;
 • een overzicht van statistische gegevens over visa.

Volgende stappen: beide voorstellen moeten door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement worden goedgekeurd. Dat zou op zijn vroegst in 2015 kunnen gebeuren.

Als de voorstellen in werking zijn getreden, gelden de wijzigingen voor alle EU-lidstaten die het gemeenschappelijke Schengenvisumbeleid volledig toepassen en voor de vier met Schengen geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Bulgarije, Kroatië, Ierland, Cyprus, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk doen niet mee met het gemeenschappelijke visumbeleid.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top