vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Mensen / Frieslab: ineffectief gebruik PGB schaadt ouders en kinderen
Frieslab: ineffectief gebruik PGB schaadt ouders en kinderen

Frieslab: ineffectief gebruik PGB schaadt ouders en kinderen

  • Nederland
  • Het Persoonsgebonden budget (PGB) is bedoeld om kinderen iets extra’s te geven, naast de zorg en liefde van de ouders. Maar ouders slagen er vaak niet in om de zorg zelf te regelen. Daardoor is er vaak sprake van ineffectief gebruik van het PGB. Daar zijn kinderen en ouders niet bij gebaat. Voor gemeenten, straks verantwoordelijk voor deze kinderen, betekent dit dat er meer nodig is dan een keukentafelgesprek om vast te stellen wat de zorgvraag is.
  • Frieslab
  • www.frieslab.nl
  • ivdmeulen@frieslab.nl
  • LEEUWARDEN – Het Persoonsgebonden budget (PGB) is bedoeld om kinderen iets extra’s te geven, naast de zorg en liefde van de ouders. Maar ouders slagen er vaak niet in om de zorg zelf te regelen. Het PGB is bedoeld om ouders te ontlasten maar dat gebeurt niet altijd omdat de ouders zelf de zorg verlenen. Het gaat in deze gevallen niet om oneigenlijk PGB-gebruik. Er is wel sprake van ineffectief gebruik van het PGB. Daar zijn kinderen en ouders niet bij gebaat. Voor gemeenten, straks verantwoordelijk voor deze kinderen, betekent dit dat er meer nodig is dan een keukentafelgesprek om vast te stellen wat de zorgvraag is. Meer informatie: Sanja Bouman, programma manager Frieslab M 06 4336 5562 E sbouman@leeuwarden.nl Twitter @frieslab

Dit vergt inzicht in de daadwerkelijke behoefte.

Dit staat in het rapport Behoefte aan begeleiding? van Frieslab, dat in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek doet naar knelpunten in zorg en dienstverlening. Frieslab komt met het advies omdat gemeenten straks verantwoordelijk worden voor deze kinderen.

Sanja Bouman, programmamanager Frieslab: ‘Ouders die met de beste wil van de wereld met een PGB zorg verlenen aan hun kinderen raken soms in een spagaat: ze voelen zich overbelast en niet geholpen. Ouders kiezen daar voor omdat zij vinden dat zij zelf het beste weten wat hun kind nodig heeft of omdat zij in het zorgcircuit geen passende zorg kunnen vinden.’

Bouman vertelt dat de verhalen soms indrukwekkend zijn: ‘Bij de beschrijving van dertig casussen van kinderen met een indicatie Begeleiding uit de AWBZ, verwachtten we milde problematiek tegen te komen. Maar wat bleek: we zaten midden in de jeugdzorg. Het PGB is bedoeld om ouders te ontlasten maar dat gebeurt niet altijd. Ook zijn er zorgverlenende ouders die zelf psychische problemen of een beperking hebben’, aldus Bouman.

Harde conclusies kan Frieslab niet trekken op grond van de steekproef. In het algemeen kunnen begeleidingsvragen heel goed opgelost worden in de Wmo onder  gemeentelijke regie. De 30 casussen laten volgens Frieslab zien dat ‘wat ogenschijnlijk een groep kinderen met lichte problematiek is in feite een groep is die vraagt om professionele hulp’. Als gemeenten hen passende ondersteuning willen bieden vereist dit nader onderzoek: een grondige analyse van besteding van middelen, inzet en resultaat. Landelijk zou hiervoor een methodiek ontwikkeld kunnen worden. Dit kan worden ingezet in het licht van de transitie van de jeugdzorg.

Bouman wil namens Frieslab waarschuwen niet te lichtzinnig om te gaan met de groep kinderen met een indicatie Begeleiding uit de AWBZ. ‘De begeleiding luistert nauw. Daar moeten gemeenten die straks verantwoordelijk zijn voor deze kinderen ernstig rekening mee houden. Wij willen met dit rapport het discours verbreden van oneigenlijk gebruik en misbruik van PGB’s naar onwetendheid en de moeilijke situatie waarin ouders zich bevinden.’

Het Frieslab-rapport Behoefte aan begeleiding? – De verhalen van 30 jonge mensen met een indicatie voor begeleiding met de inzet van een PGB  kunt u downloaden op  www.frieslab.nl/boekenkast:

http://frieslab.nl/wp-content/uploads/2014/01/Behoefte-aan-begeleiding.pdf

Over Nysingh Communicatie

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top