maandag, oktober 22, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Garnalenvissers roeren zich – Staatssecretaris Dijksma op bezoek in Zoutkamp
Garnalenvissers roeren zich – Staatssecretaris Dijksma op bezoek in Zoutkamp

Garnalenvissers roeren zich – Staatssecretaris Dijksma op bezoek in Zoutkamp

  • Nederland
  • Bijna een kwart van de Nederlandse garnalenvissers heeft bezwaar aangetekend tegen de sluiting van grote delen van de Noordzeekust en weigert het akkoord over de garnalenvisserij op de Waddenzee te tekenen. Staatssecretaris Dijksma komt maandag 25 november naar Zoutkamp om zich te laten informeren.
  • Het Vergunningenhuis
  • www.hetvergunningenhuis.nl
  • coevering@hetvergunningenhuis.nl
  • Op de website is vanaf morgen 14 uur achtergrondinformatie te vinden over de problemen in de garnalensector en het bezoek in Zoutkamp. www.hetvergunningenhuis.nl/downloads.html Bijgevoegd het memo dat door de groep garnalenvissers is opgesteld.
  • Daar willen wij naar toe! november 2013

Net als veel ander gebieden in Nederland zijn de Noordzeekust en de Waddenzee aangewezen als Natura2000 gebied. Voor de natuurgebieden op land hebben de provincies beheerplannen opgesteld, waarin ecologische doelstellingen zijn vastgelegd. Voor de Noordzeekust en de Waddenzee is dit nog niet gebeurt. Ondanks het gemis van een goede voorbereiding wil de overheid alvast een groot aantal maatregelen doorduwen. Daarom hebben eerder dit jaar meer dan 50 garnalenvissers bezwaar aangetekend tegen het besluit van de minister over de Noordzeekust. Nu gebeurt hetzelfde voor de Waddenzee en is de maat voor veel garnalenvissers vol. Zij roepen de minister op in te grijpen en hebben haar in Zoutkamp uitgenodigd.

De overheid heeft haar taak voor de Noordzeekust en Waddenzee nooit opgenomen en deze bij de natuurorganisaties en visserijverenigingen (VisNed en NVB) gelegd. Dit is de afgelopen jaren ernstig uit de hand gelopen. De visserijverenigingen vertegenwoordigen slechts een deel van de garnalensector en hebben naast garnalen nog veel meer belangen. De natuurorganisaties hebben slechts een beperkt eenzijdig doel. De overheid die een brede gewogen afweging moet maken over de natuurontwikkeling laat zich niet zien. Dit terwijl juist diezelfde overheid de afweging zou kunnen maken in relatie tot de visserij, toeleverende industrieën, recreatie en leefbaarheid van de noordelijke provincies. Geen wonder dat de discussie binnen de garnalensector uiteindelijk sterk is gepolariseerd en de partijen als kat en hond tegenover elkaar staan.

De natuurbeschermingswet biedt vele mogelijkheden om de regionale economische omstandigheden mee te nemen in besluiten en om maatregelen te compenseren. Door de afwezigheid van de overheid in de discussie is alle nuancering verdwenen. Als er niet snel een oplossing komt valt de garnalensector in groepen uit elkaar. Vervolgens wordt het ieder voor zich en verliezen alle partijen. Daarom roepen de garnalenvissers de Staatssecretaris op om het voortouw te nemen en ook de bezwaarmakende garnalenvissers een rol in de discussie te geven.

Over Coevering

eigenaar van Het Vergunningenhuis.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top