woensdag, januari 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Geëmigreerde kinderen hebben minder kans op goed onderwijs
Geëmigreerde kinderen hebben minder kans op goed onderwijs

Geëmigreerde kinderen hebben minder kans op goed onderwijs

  • Europa
  • Kinderen van migranten zitten relatief vaak op arme scholen, blijkt uit rapport.Kinderen van pas aangekomen immigranten krijgen relatief vaak te maken met segregatie en belanden vaak op scholen met minder middelen, zo blijkt uit een studie in opdracht van de Europese Commissie.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl

Dit leidt tot slechtere prestaties en een grotere kans op voortijdige schooluitval. Volgens de studie zouden de lidstaten moeten zorgen voor gerichte onderwijsondersteuning voor migrantenkinderen, zoals gespecialiseerde leerkrachten en systematische betrokkenheid van ouders en gemeenschappen om de integratie van deze kinderen te verbeteren.

Voor de studie is gekeken naar het nationale ondersteuningsbeleid voor kinderen van pas aangekomen migranten in 15 landen waar onlangs een aanzienlijke instroom van immigranten heeft plaatsgevonden: België (Vlaamse Gemeenschap), Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Geconcludeerd werd dat Denemarken en Zweden het beste model hebben, omdat daar gerichte ondersteuning wordt geboden en de scholen bovendien een redelijke mate van autonomie hebben. De andere landen leggen meestal de nadruk op een van deze aspecten, waardoor zij geen betere resultaten bereiken bij de integratie van migrantenkinderen.

Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, zei hierover: “Ieder kind verdient een eerlijke kans om door onderwijs de vaardigheden te verwerven die in de samenleving en op de arbeidsmarkt nodig zijn. Daarbij mag de achtergrond van het kind geen rol spelen. In Europa moeten wij op dit punt beter gaan presteren en kwetsbare groepen meer ondersteuning bieden. De houding die te veel scholen nu nog hebben, moet veranderen.

Eerst moeten de scholieren die in het land zelf zijn opgegroeid, zich aanpassen aan de migrantenkinderen. Deze scholieren moeten worden aangemoedigd de nieuwkomers te verwelkomen en hun ouders moeten ons daarbij helpen. Als we niet in actie komen, dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan, waarbij een gebrek aan kansen leidt tot slechte schoolresultaten en meer kans op werkloosheid en armoede.”

In de studie wordt gewezen op het belang van de autonomie van scholen en van een holistische benadering voor de ondersteuning van migrantenkinderen in het onderwijs; daarbij gaat het om taalhulp en pedagogische ondersteuning, betrokkenheid van ouders en gemeenschappen en intercultureel onderwijs. Volgens de studie zouden scholen segregatie moeten tegengaan en moeten voorkomen dat leerlingen in een vroegtijdig stadium op vaardigheden worden geselecteerd, omdat migrantenkinderen die de taal nog niet volledig onder de knie hebben hierdoor op een achterstand kunnen worden gezet.

Ook wordt in de studie aangegeven dat de monitoring moet worden verbeterd en dat statistieken moeten worden verzameld over de onderwijstoegang, onderwijsparticipatie en onderwijsprestaties van migrantenkinderen. De studie maakt gebruik van statistische gegevens van PISA, het programma voor internationale studentenbeoordeling van de OESO waarin de vaardigheden en kennis van 15-jarigen worden getoetst. De OESO stelde in 2010 vast dat in Europa 25,9 % van de in het buitenland geboren scholieren voortijdig de school verliet, tegen 13 % van de scholieren die in het land zelf waren geboren.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top