zondag, april 5, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Gelijke behandeling vrouwen en mannen: langzaam maar zeker
Gelijke behandeling vrouwen en mannen: langzaam maar zeker

Gelijke behandeling vrouwen en mannen: langzaam maar zeker

 • Europa
 • De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Europa neemt af, maar de vooruitgang gaat traag, volgens een vandaag gepubliceerd jaarverslag van de EU.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://ec.europa.eu
 • jaume.duch@europarl.europa.eu
 • http://ec.europa.eu/news/justice/140414_nl.htm

Het verslag wijst op hardnekkige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid, loon en vertegenwoordiging, terwijl ook geweld tegen vrouwen een groot probleem blijft.

 • Gemiddeld verdienen vrouwen nog steeds 16,4% minder dan mannen.
 • Slechts 27% van alle parlementsleden in de EU-landen zijn vrouwen.
 • Een op de drie Europese vrouwen boven de 15 heeft al te maken gehad met fysiek of seksueel geweld.

Inspanningen van de EU om die ongelijkheid te verminderen, hebben al vruchten afgeworpen.

 • Dankzij zware investeringen in kinderopvang is de arbeidsparticipatie van vrouwen gestegen tot 63% (van 58% in 2002).
 • Sinds de invoering van positieve maatregelen in 2010 is het aandeel van vrouwen in raden van bestuur fors gestegen: van 11% tot 17,8%.
 • In 2013 zijn wettelijke en praktische maatregelen genomen tegen gendergerelateerd geweld, en is ruim 15 miljoen euro uitgetrokken voor campagnes.

Toch duurt het, volgens de opstellers van het verslag, aan het huidige tempo nog 70 jaar om de loonkloof te dichten en 20 jaar om minstens 40% vrouwen in de nationale parlementen te krijgen.

Echte gelijkheid

Tussen 2010 en 2015 richt de EU zich vooral op economische onafhankelijkheid, gelijk loon en bestrijding van gendergerelateerd geweld.

De EU doet in dat verband concrete voorstellen. In maart deed ze nog een aanbeveling voor meer transparantie over lonen om de loonkloof te dichten, en het voorstel voor positieve maatregelen om meer vrouwen in raden van bestuur te krijgen, krijgt positieve respons.

Grondrechten

Uit een tweede verslag dat ook vandaag is verschenen, blijkt dat bij wetsontwerpen en beleidsvorming een steeds prominentere rol is weggelegd voor het EU-Handvest van de grondrechten. Dit handvest garandeert de rechten van alle EU-burgers, inclusief het recht op een gelijke behandeling, zonder discriminatie. Ook rechtbanken verwijzen steeds vaker naar het handvest, en in 2013 is extra wetgeving vastgesteld om die rechten te beschermen.

Volgens het verslag hecht de Europese burger veel belang aan de grondrechten. Bijna de helft van alle vragen die de EU-informatiecentra vorig jaar hebben beantwoord, ging over het vrij verkeer en verblijf, en zo’n 5% over discriminatie.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top