zaterdag, november 17, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Gemeenten krijgen niet meer geld voor uitvoering Wet Werk en Bijstand
Gemeenten krijgen niet meer geld voor uitvoering Wet Werk en Bijstand

Gemeenten krijgen niet meer geld voor uitvoering Wet Werk en Bijstand

  • Nederland
  • De Centrale Raad van Beroep stelt in zijn uitspraak van 8 juli 2013 vast dat de Grondwet hem verbiedt te beoordelen of de door de wetgever vastgestelde Begrotingswet - een wet in formele zin - in strijd is met de Wet Werk en Bijstand. Ook vindt de Centrale Raad van Beroep niet dat die Begrotingswet in strijd is met de Europese regels.
  • Centrale Raad van Beroep
  • http://www.rechtspraak.nl
  • voorlichting.crvb@rechtspraak.nl

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

In zijn uitspraak van 8 juli 2013 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de Grondwet hem als rechter verbiedt te beoordelen of de Begrotingswet – een wet in formele zin en de basis voor de hoeveelheid geld die de gemeente krijgt van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand – in strijd is met de Wet Werk en Bijstand. De Centrale Raad van Beroep vindt daarnaast niet dat die Begrotingswet in strijd is met het “Europees Handvest voor de lokale autonomie”. Dat Handvest zegt dat gemeenten voor de uitvoering van hun taken voldoende geld moeten krijgen.

Het gaat er in deze zaak om of een door de wetgever vastgestelde Begrotingswet in strijd is met de Wet Werk en Bijstand. Die Begrotingswet kwam tot stand naar aanleiding van een tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor vier jaar gesloten bestuursakkoord. Die Begrotingswet regelt welke financiële middelen de gemeenten per jaar krijgen voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. De gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand vinden dat de wetgever met de Begrotingswet Euro 134 miljoen te weinig aan alle Nederlandse gemeenten geeft.

De Centrale Raad van Beroep is allereerst van oordeel dat de Grondwet hem als rechter verbiedt te beoordelen of de door de wetgever gemaakte Begrotingswet in strijd is met de Wet Werk en Bijstand. Daarnaast vindt de Centrale Raad van Beroep dat die wet ook niet in strijd is met het Europees Handvest voor de lokale autonomie. De Centrale Raad van Beroep vindt dat om verschillende redenen.

Ten eerste hadden de gemeenten over de eerste twee jaren financieel voordeel bij het voor vier jaar geldende bestuursakkoord. De gemeenten hadden dat voordeel dus kunnen gebruiken voor het verlagen of oplossen van het in de laatste twee jaren van het akkoord ontstane tekort.

Voorts hadden de gemeenten de mogelijkheid om met ander budget meer bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Dan zouden de gemeenten minder geld aan de bijstand hoeven uit te geven Ten slotte kan iedere gemeente bij een ernstig financiële tekort om een aanvullende uitkering vragen.

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top