zaterdag, november 17, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Gemeenten: Voorwaarden uitvoering decentralisatie zorg nog ontoereikend
Gemeenten: Voorwaarden uitvoering decentralisatie zorg nog ontoereikend

Gemeenten: Voorwaarden uitvoering decentralisatie zorg nog ontoereikend

  • Nederland
  • Ruim 300 gemeenten hebben gereageerd op de VNG ledenraadpleging Wmo/persoonlijke verzorging over het in december 2013 bereikte overlegresultaat met staatssecretaris Van Rijn. Na weging van alle uitgebrachte stemmen is de uitslag als volgt: 33% van de gemeenten stemt in met het overlegresultaat tegenover 67% van de gemeenten niet.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-01-15/gemeenten-voorwaarden-uitvoering-decentralisatie-zorg-nog-ontoereikend

Opvallend is dat de zorgen en bezwaren van voor- en tegenstemmers sterk overeenkomen. Met andere woorden, er zijn vooral “ja, mits” en “nee, tenzij “ toelichtingen op de uitgebrachte stemmen. Gemeenschappelijk zijn de zorgen die gemeenten op dit moment hebben over de wijze waarop de decentralisatie van taken naar gemeenten van Rijkswege vorm krijgt. Tegen die achtergrond verwijzen gemeenten naar de nog steeds bestaande onduidelijkheid over de budgetten, te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars, de vertraging waarop het wetgevingstraject tot op heden vorm krijgt én de toenemende stapeling van kabinetsmaatregelen die gemeenten op verschillende terreinen raken. Dat de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheid op zich willen nemen, staat in het geheel niet ter discussie.

Hoe nu verder?

Donderdag 16 januari worden de resultaten van de ledenraadpleging nader besproken in de VNG Commissie Zorg. Deze commissie adviseert het VNG bestuur over de te nemen vervolgstappen. Het VNG bestuur neemt op vrijdag 17 januari a.s. een definitief besluit.

Persconferentie

Op vrijdag 17 januari uur vindt er om 15.30 uur een persconferentie plaats. Tijdens deze persconferentie geeft mvw. Annemarie Jorritsma, voorzitter van het VNG bestuur, een toelichting op het genomen besluit. U bent hierbij van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wilt u hieraan deelnemen, verzoeken wij u zich aan te melden op secr_com@vng.nl

Tijdstip: 15.30 – 16.00 uur
Lokatie: Nassaulaan 12, Den Haag

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top