vrijdag, april 16, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Gevolgen Russische boycot voor FrieslandCampina
Gevolgen Russische boycot voor FrieslandCampina

Gevolgen Russische boycot voor FrieslandCampina

  • Nederland
  • De boycot van Rusland van zuivelproducten uit onder meer de EU heeft gevolgen voor de Europese zuivelsector omdat circa 250 miljoen kilo kaas uit de EU niet langer naar Rusland kan worden geëxporteerd. Nederlandse zuivelbedrijven exporteren hiervan circa 50 miljoen kilo kaas. Ook FrieslandCampina ondervindt de gevolgen van de boycot. In 2013 exporteerde FrieslandCampina voor circa 190 miljoen euro naar Rusland.
  • FrieslandCampina
  • http://www.frieslandcampina.com
  • mail@frieslandcampina.com
  • http://www.frieslandcampina.com/nederlands/news-and-press/news/corporate-news/2014-08-20-impact-of-russian-boycott-on-frieslandcampina.aspx

Alternatieve afzet

Afgelopen week zijn binnen FrieslandCampina maatregelen getroffen om de directe gevolgen van de Russische boycot zo veel mogelijk te beperken. De productie van kaas specifiek voor de Russische markt is stilgezet. De kaas die nu niet naar Rusland kan worden geëxporteerd is inmiddels grotendeels in andere markten verkocht. Echter, om ook de gevolgen op de middellange termijn zoveel mogelijk te beperken onderzoekt FrieslandCampina alternatieve afzetmarkten. Er wordt meer melkpoeder geproduceerd om de kaasmarkt te ontlasten.

Marktverstoring

De voor Rusland bestemde zuivelproducten zullen elders op de Europese en wereldmarkt moeten worden afgezet. Deze marktverstoring legt extra druk op de zuivelmarkt. De opbrengstprijzen van melkpoeder en boter stonden al onder druk door de achterblijvende vraag op wereldmarkt en het aanhoudende hoge melkaanbod in 2014. Zo daalden de noteringen voor melkpoeder en boter zowel in juli als begin augustus al fors.

Gevolgen voor de garantieprijs

De garantieprijs die FrieslandCampina haar leden-melkveehouders elke maand betaalt is gebaseerd op de uitbetaalde melkprijzen van de referentiebedrijven in West-Europa. Maandag 1 september publiceert FrieslandCampina de garantieprijs voor september. Als gevolg van de marktontwikkelingen zal de garantieprijs naar alle waarschijnlijkheid gaan dalen.

FrieslandCampina Russia

De FrieslandCampina vestiging in Stupino in Rusland draait volop door met Russische melk waarvan vooral yoghurt en yoghurtdranken wordt gemaakt. De kaasvoorraden die in Rusland nog aanwezig zijn kunnen gewoon worden verkocht.

Beperking gevolgen

FrieslandCampina staat in nauw contact met de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie), de EDA (European Dairy Association), LTO Nederland en VNO-NCW om alle mogelijkheden te benutten om de gevolgen voor de zuivelsector en de melkveehouders zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment liggen de marktprijzen nog ver boven de EU interventieniveaus, dus zal er geen gebruik gemaakt gaan worden van deze ondersteuning. Overheden kunnen de zuivelsector wel goed ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe markten door het oplossen van handelspolitieke belemmeringen.

Lange termijn perspectief

Op de lange termijn blijven de vooruitzichten voor zuivel positief door de groei van de wereldbevolking en de daardoor toenemende vraag naar nutriëntrijke voeding. FrieslandCampina heeft in zowel Europa, Zuidoost-Azie, het Midden-Oosten als West-Afrika belangrijke afzetmarkten voor verschillende productcategorieën als zuiveldranken, kindervoeding, kaas en ingrediënten voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische-industrie. Wereldwijd wordt er naar meer dan 100 landen kaas en andere zuivelproducten geëxporteerd.

Eerder is al aangegeven dat door de toenemende marktdynamiek en het wegvallen van de EU-ondersteuning van de zuivelmarkt, de opbrengstprijzen en dus de melkprijzen voor boeren volatieler zullen worden. FrieslandCampina heeft voor haar leden een bufferende werking door haar brede productpakket en de grote geografische spreiding van activiteiten.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top