vrijdag, december 14, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Gezondheid & Schoonheid / Gezamenlijke afspraken over jaarrekeningen ziekenhuizen
Gezamenlijke afspraken over jaarrekeningen ziekenhuizen

Gezamenlijke afspraken over jaarrekeningen ziekenhuizen

  • Nederland
  • Alle betrokken partijen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het oplossen van de problematiek rond de jaarrekeningen van ziekenhuizen. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor goedkeurende verklaringen van de jaarrekeningen door accountants. Er komt daartoe een aanvullend onderzoek naar de declaraties van ziekenhuizen over 2012 en 2013. Ook hebben partijen afspraken gemaakt om de regels rond declaraties te vereenvoudigen. Minister Edith Schippers (VWS) schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
  • Ministerie van Algemene Zaken
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/22/gezamenlijke-afspraken-over-jaarrekeningen-ziekenhuizen.html

De afspraken zijn gemaakt tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De problematiek kent een tijdelijk en een structureel aspect. De tijdelijke oorzaak is gelegen in het feit dat ziekenhuizen in 2012 overgestapt zijn naar prestatiebekostiging, gekoppeld aan de invoering van een nieuw declaratiesysteem (DOT). Om te voorkomen dat ziekenhuizen louter door de overgang van een nieuw systeem in problemen zouden komen, is voor de jaren 2012 en 2013 een overgangsperiode met extra waarborgen ingesteld. De complexiteit van het overgangsmodel leidde ertoe dat accountants de omzetcijfers van ziekenhuizen te onzeker vonden om een goedkeuring aan de jaarcijfers te kunnen geven. Structureel is het beleid dat ziekenhuizen meer risico lopen in hun financiering, omdat ze nu niet meer afhankelijk zijn van budgetten, maar van hun omzet.

Partijen hebben nu afgesproken dat ziekenhuizen op basis van de door de NZa vastgestelde normen een nieuw onderzoek uitvoeren naar hun declaraties over 2012 en 2013. Dit onderzoek wordt beoordeeld door een externe accountant. Als ziekenhuizen bij de uitvoering van het onderzoek op onduidelijkheden stuiten over hantering van regelgeving, dan doet de NZa hierover een uitspraak. Vervolgens vindt een beoordeling plaats door een onafhankelijke externe expertgroep. Indien er foutieve declaraties worden gevonden, maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken over de verrekening daarvan. Deze afspraken laten onverlet dat wanneer zou blijken dat er aanwijzingen zijn voor fraude, de NZa en het Openbaar Ministerie hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en vervolging kunnen toepassen. Verder worden er afspraken gemaakt om de regelgeving rond declaraties te vereenvoudigen, zodat de problemen in de toekomst zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

Gevolg van de afspraken is dat ziekenhuizen een half jaar extra (tot 15 december 2014) krijgen voor het indienen van hun jaarrekening 2013. Ander gevolg is dat eventuele inzet van het macrobeheersingsinstrument (MBI) over 2012 en 2013 niet per 1 december 2014 kan worden vastgesteld, maar uiterlijk in februari 2015. Het MBI is bedoeld om overschrijdingen in de ziekenhuiszorg op macroniveau terug te kunnen vorderen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top