zaterdag, oktober 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Maatschappelijke Organisaties / Gezamenlijke monitoring waterkwaliteit Maas
Gezamenlijke monitoring waterkwaliteit Maas

Gezamenlijke monitoring waterkwaliteit Maas

  • Nederland
  • Vlaams-Nederlandse samenwerking voorkomt dubbel werk. Zowel Vlaanderen als Nederland monitoren de waterkwaliteit van de Maas. Tot nu toe werd dat apart van elkaar gedaan, maar op 19 mei ondertekenen Rijkswaterstaat en de Vlaamse Milieumaatschappij een samenwerkingsovereenkomst om de watermonitoring samen op te pakken.
  • Rijkswaterstaat
  • rijkswaterstaat.nl
  • press@rijkswaterstaat.nl
  • http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/mei2014/gezamenlijke_monitoring_waterkwaliteit_maas.aspx

Dit voorkomt dubbel werk. Bovendien werkt het kostenbesparend en is het een voorbeeld van de versterkende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van de Maas.

Water kent geen grenzen

Er is maar één Maas, het is één rivier. Over 45 kilometer lengte vormt de Maas de grens tussen België en Nederland. De ene oever ligt in Vlaams Limburg en de andere in Nederlands Limburg. Water kent geen grenzen, flora en fauna ook niet. De Maas kent hier dus geen verschil tussen de linker- en rechteroever. Daarom spreken we over dit stuk rivier niet meer zozeer van de ‘Grensmaas’, maar van de ‘Gemeenschappelijke Maas’.

Dezelfde informatie

In het verleden namen de Vlaamse Milieumaatschappij en Rijkswaterstaat ieder aan hun eigen kant watermonsters om deze te laten onderzoeken op verschillende chemische stoffen. Ook ecologische gegevens zoals waterflora en –fauna werden verzameld en de meetgegevens liet iedere organisatie op een eigen manier analyseren en onderzoeken. Dat leverde dubbel werk op.

Dit is nu verleden tijd. Zo zal de Vlaamse Milieumaatschappij de fysische en chemische waterkwaliteitsbemonstering en –analyses, plus het ecologische fytobenthosmeetnet (diatomeeën of kiezelwieren) voor haar rekening nemen. Rijkswaterstaat doet dat voor de meetnetten voor vis, waterplanten en bodemdieren. De uitkomsten worden gedeeld.

Hierdoor worden er op de Gemeenschappelijke Maas geen dubbele metingen meer uitgevoerd en beschikken beide organisaties over dezelfde waterkwaliteitsinformatie, die ook gerapporteerd zal worden aan de Europese Commissie volgens de vereisten van de kaderrichtlijn Water.

Vlaams-Nederlandse samenwerking

Maatregelen die Nederland neemt, hebben ook altijd gevolgen voor Vlaanderen, en omgekeerd. Daarom werken de organisaties aan beide kanten van de grens steeds meer samen. Vlaamse en Nederlandse overheidsorganisaties die betrokken zijn bij het beheer van het water, de oevers en de natuur, trekken samen op om te werken aan de verbetering van de beveiliging tegen overstromingen, aan een natuurlijk rivierecosysteem en versterken elkaars werk rondom de Maas.

Over Content Editor S .

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top