vrijdag, november 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Goed nieuws in Brugge: een nieuwe aanpak met meer dan 300 jaar onderwijservaring
Goed nieuws in Brugge: een nieuwe aanpak met meer dan 300 jaar onderwijservaring

Goed nieuws in Brugge: een nieuwe aanpak met meer dan 300 jaar onderwijservaring

  • Belgie
  • Op 1 september 2015 vormen het Lyceum Hemelsdaele en het Sint-Leocollege één ASO-school op de campus Sint-Leo. Op 1 september 2016 vormen de Basisscholen Hemelsdaele en Sint-Leo één basisschool op de campus Hemelsdaele.
  • Sint-Leocollege Brugge
  • http://www.sint-leocollege.be
  • info@sint-leocollege.be

Alle scholen van de vzw zullen vanaf 1 september 2015 werken onder één naam en één logo. Op de campussen Sint-Leo en Hemelsdaele wordt nagedacht om geleidelijk aan een uniform te introduceren.

Naast de gekende opties Latijn en moderne kunnen de leerlingen in het eerste jaar ook kiezen voor de gloednieuwe optie STEM.

Met deze hervormingen speelt de vzw Hemelsdaele – Sint-Leo in op belangrijke evoluties binnen het onderwijslandschap en verzekert ze haar toekomst.

Er zijn binnen het onderwijs drie belangrijke tendensen merkbaar. Ten eerste staan in de richtlijnen van het onderwijsbeleid schaalvergroting en rationalisatie centraal. Dat heeft alles te maken met het efficiënter aanwenden van de middelen en de wens om het onderwijs op een voldoende hoog kwalitatief peil te houden. Ten tweede wijzigt het onderwijslandschap zelf. Er is de complexer wordende wetgeving, de ontvolking van de steden of de migratie en integratie van anderstaligen. Tot slot zal door de demografische evolutie de instroom van leerlingen de komende jaren minder snel toenemen.

Eén middelbare school op campus Sint-Leo

Met het samengaan van het Lyceum Hemelsdaele en het Sint-Leocollege bouwen we één secundaire school uit, gekoppeld aan één van de grootste internaten in Brugge. Op die manier nemen we een wissel op de toekomst. De school wil de leerlingen terdege voorbereiden op hogere studies en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat kan door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden waarbij ieders talenten kunnen groeien en bloeien. Het zorgbeleid, dat al sterk is uitgebouwd, zal de leerlingen ondersteunen om het gewenste studiepeil te behalen.

De nieuwe school, die de sterke merknamen behoudt, met name Sint-Leo Hemelsdaele, zal vanaf 1 september 2015 gevestigd zijn op de campus van het huidige Sint-Leocollege. De eerste graad wordt afgesplitst, heeft een aparte directie en profileert zich als een school met een ruime instroom. Naast de gekende opties Latijn en moderne kunnen de leerlingen in het eerste jaar ook kiezen voor de gloednieuwe optie STEM (extra accent op wetenschap, ontwerpen/programmeren, techniek en wiskunde). Deze optie bereidt voor op verdere studies wetenschappen. We besteden ook extra aandacht aan zorg en het welbevinden van de leerlingen. Op het einde van de eerste graad wordt, in overleg, een weloverwogen studiekeuze gemaakt. De bovenbouwschool (2e en 3e graad) bevindt zich op dezelfde campus. Ook na de 2e graad maken we een evaluatie van de studiekeuze. De bovenbouwschool wil immers leerlingen met nog betere slaagkansen goed voorbereiden op hoger onderwijs en op maatschappelijke verantwoordelijkheid: leren en leven!

Eén basisschool op campus Hemelsdaele

Op 1 september 2016 verhuizen dan de beide basisscholen van Sint-Leo en Hemelsdaele naar één campus: de huidige campus van het Lyceum Hemelsdaele die vooraf volledig wordt verbouwd en aangepast aan de noden van het hedendaags basisonderwijs. Op die manier realiseren we ook een grote basisschool met kleuter- en lager onderwijs op een totaal vernieuwde locatie.

Een internaat op vier plaatsen

De nieuwe school beschikt over een zeer groot internaat op vier locaties in de Brugse binnenstad: Campus Sint-Leo, Campus Hemelsdaele, het Convent in het Engels Klooster en Huys ten Nazarette op de Garenmarkt. Er is een totale capaciteit voor meer dan 400 leerlingen.

Het internaat staat open voor leerlingen van het lager EN middelbaar onderwijs en ook op de Campus Hemelsdaele gaan de huidige verbouwingswerken verder.

Eén naam en eén logo

Samen met deze belangrijke wijzigingen brengen we, vanaf 1 september 2015, alle scholen van de vzw onder één naam en één logo samen, namelijk Sint-Leo Hemelsdaele. Tot slot wordt nagedacht om geleidelijk aan op de campussen Sint-Leo en Hemelsdaele een uniform te introduceren. Hiermee streven we naar soberheid en eenvoud voor alle leerlingen.

Met deze belangrijke ingrepen zetten we de onderwijsmiddelen zowel op pedagogisch, administratief en financieel gebied efficiënter in, zowel voor het secundair als voor het basisonderwijs.

Info aan betrokkenen

Op de Campus Sint-Leo, is er al op donderdag 12 februari e.k. voor beide lagere scholen en alle sub-afdelingen een infoavond voor alle ouders met leerlingen van het 6de lager en op zaterdag 25 april voor alle ouders met leerlingen voor het middelbaar van beide scholen. Bovendien wordt een speciaal mailadres ter beschikking gehouden van alle betrokkenen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top