donderdag, januari 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Goed ondernemingsbestuur
Goed ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur

  • Nederland
  • Mr. E.F. Gomes (Erik), 2014, De Ondernemer
  • Haans Advocaten
  • www.haansadvocaten.nl
  • info@clickr.nl

De bestuurder van een besloten vennootschap dient zich in zijn handelen te richten naar het belang van de vennootschap. De bestuurder van die vennootschap mag zich bij zijn handelen dus niet laten leiden door zijn persoonlijk belang. Hoewel dit ook zonder wet­telijke verankering duidelijk lijkt, komen in de praktijk regelmatig situaties voor waarin dit toch anders ligt. Het recentelijk in het Financiële Dagblad uitvoerig beschreven voor­beeld van de bestuurders van een Rotterdams verzekeringsbedrijf die een verzeke­rings­portefeuille voor een fractie van de werkelijke waarde verkopen aan een partij waarvan zij achteraf bleken zelf eigenaar te zijn maakt dit eens te meer duidelijk.

Onder het oude vennootschapsrecht gold dat de vennootschap die een tegenstrijdig belang met een of meer bestuurders heeft vertegenwoordigd wordt door commissarissen, tenzij de statuten anders bepalen. In 2012 is het vennootschapsrecht ingrijpend gewijzigd. Het huidige artikel 239 van boek 2 BW bepaalt in lid 5 dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Lid 6 bepaalt dat een bestuurder niet deelneemt aan beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de onderneming.

Als een bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang signaleert dient hij hiervan melding te maken aan zijn medebestuurders. De desbetreffende bestuurder dient zich vervolgens te onthouden van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming over die kwestie. Niet naleving van deze regel maakt het besluit vernietigbaar en in sommige gevallen zelfs nietig.

Als u als bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang vermoedt, dan zult u daarvan dus melding moeten maken. Ook dient u zich te onthouden van deelname aan beraadslaging en besluitvorming over die kwestie, om het risico van een niet rechtsgeldig besluit te voor­komen. Het voorbeeld van de Rotterdamse bestuurders verdient in meerdere opzichten dan ook geen navolging.

Bron: Haans Advocaten

Over ClickR

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top