woensdag, januari 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Business & Ondernemerschap / Halfjaarcijfers 2016
Halfjaarcijfers 2016

Halfjaarcijfers 2016

 • Nederland
 • Resultaatverbetering meeste sectoren, afwikkeling probleemprojecten Infra drukt nog sterk op resultaat
 • Heijmans
 • info@heijmans.nl

Kernpunten

 • Toename omzet 1e halfjaar naar € 946 miljoen (1e halfjaar 2015: € 922 miljoen);
 • Woningverkoop groeit naar 1.069 verkochte woningen over het 1e halfjaar van 2016 (1e halfjaar 2015: 746 woningen). Sterke toename woningverkoop aan beleggers;
 • Onderliggend operationeel resultaat laat verbetering zien maar blijft in 1ehalfjaar € 7 miljoen negatief (1e halfjaar 2015: € 11 miljoen negatief);
 • Resultaatverbetering bij Wonen, Utiliteit, België en Duitsland;
 • Infra: verbetering bij met name regionale projecten en asset management wordt teniet gedaan door negatieve impact à € 15 miljoen uit probleemprojecten;
 • Netto resultaat na belastingen € 12 miljoen negatief (1e halfjaar 2015: € 15 miljoen negatief);
 • Orderportefeuille toegenomen tot € 2,4 miljard dankzij verwerving van projecten als Rechtbank Amsterdam, Hart van Zuid en RWZI Utrecht;
 • Solvabiliteit 25%; netto schuld gedaald naar € 77 miljoen ultimo juni 2016 (ultimo juni 2015: € 108 miljoen).
in € miljoenen H1 2016 H1 2015 2015
Omzet 946 922 1.979
Onderliggend operationeel resultaat* -7 -11 -5
Operationeel resultaat -15 -16 -29
Netto resultaat -12 -15 -27
Resultaat per aandeel (in €) -0.57 -0,76 -1,32
Orderportefeuille 2.375 2.190 2.094
Netto schuld 77 108 10
Aantal FTE 6.409 6.816 6. 582

* Onderliggend operationeel resultaat is het operationeel resultaat gecorrigeerd voor operationeel resultaat joint ventures, aanpassing waardering vastgoedposities, herstructureringskosten, bijzondere pensioenbate en andere bijzondere posten.

Bert van der Els (CEO)

Bert-van-der-Els-CEO-Heijmans-2.jpg

“Heijmans Wonen en Utiliteit presteren volgens verwachting, met een beter resultaat en een mooie orderportefeuille. Ook in België en Duitsland ontwikkelen de activiteiten zich positief. De vraag op de woningmarkt blijft groot, wat kansen biedt voor onze Vastgoed- en Woningbouwtak. Nieuwe overeenkomsten voor grote gebiedsontwikkelingen onderstrepen dit potentieel, zoals Hart van Zuid, Nieuw Kralingen en een volgend deel van Katendrecht in Rotterdam, evenals een nieuw project in Kanaleneiland Utrecht. Bij de Nederlandse Infra zien we dat de markt voorzichtig begint te verbeteren en het merendeel van de activiteiten netjes draait, maar staat ons resultaat nog zwaar onder druk.

We hebben te maken met enkele verlieslatende projecten uit het verleden die we nog moeten uitdienen, waarbij met name het project Energiefabriek Tilburg ons parten speelt. Het is teleurstellend te constateren dat de laatste fase richting oplevering moeizaam verloopt en het zal de komende tijd veel inspanningen vergen om de realisatie van dit project goed af te ronden. Intussen blijven we zwaar inzetten op verdere verbetering van onze kernprocessen om te zorgen dat we slechte projecten gecontroleerd kunnen uitfaseren en dat de rest van onze activiteiten met gezonde marges draait. Met deze aanpak verwachten we het jaar met een positief onderliggend operationeel resultaat af te sluiten.”

Eerste half jaar 2016

Wonen

De groei in de Nederlandse woningmarkt leidt tot een hogere omzet en een beter resultaat bij de Vastgoed activiteiten. De omzet bij Vastgoed is in het eerste halfjaar van 2016 € 170 miljoen (eerste helft 2015: € 126 miljoen), het resultaat € 6 miljoen (eerste helft 2015: € 4 miljoen). De verkoop aan beleggers neemt toe. De prijsstelling naar dit marktsegment is aanmerkelijk verbeterd en projecten hebben in de regel een goed kasstroomprofiel. Het aantal verkochte woningen in de eerste helft van 2016 bedraagt 1.069, waarvan 569 aan particulieren (eerste helft 2015: 746 in totaal, waarvan 565 aan particulieren). De gemiddelde vrij-op-naam prijs voor particulieren is ten opzichte van 2015 met bijna 10% gestegen naar € 249.000.

De omzet van de Nederlandse woningbouwactiviteiten bedraagt in de eerste helft van 2016 € 152 miljoen (eerste helft 2015: € 158 miljoen). Het resultaat komt uit op € 2 miljoen (eerste helft 2015: € 3 miljoen). Overall zien we de explosieve groeilijn van de afgelopen periode in de woningmarkt afvlakken. Door gebrek aan capaciteit, vertragingen in ruimtelijke ordening procedures en toenemende eisen vanuit welstandscommissies is het in (her)ontwikkeling brengen van nieuwe locaties lastig. De orderportefeuille van de Nederlandse vastgoed- en woningbouwactiviteiten bedraagt € 552 miljoen per eind juni 2016 (eind 2015: € 570 miljoen). De orderportefeuille in Nederland is op peil gebleven en zal dit ook blijven op basis van nieuw verworven opdrachten en woningverkopen.

1861,0 Heijmans Kanaleneiland vlek 4 & 5 standpunt vanaf brug - 72dpi.jpg

Met Vesteda is een overeenkomst getekend voor 235 nieuwe woningen, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kanaleneiland in Utrecht.

In Rotterdam is Heijmans samen met ERA Contour partner geworden in de ontwikkeling van het gebied Nieuw Kralingen. De totale ontwikkeling omvat circa 400 woningen in het hogere segment. Recent is een overeenkomst met IC Netherlands getekend voor de ontwikkeling en bouw van circa 350 huurappartementen op Katendrecht, in dezelfde gemeente. De eerder gesloten intentieovereenkomst met de gemeente Den Haag en Duitse belegger Patrizia voor circa 620 woningen is bekrachtigd met een raamovereenkomst. Met Vesteda is een overeenkomst getekend voor 235 nieuwe woningen, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kanaleneilandin Utrecht.

De Belgische bouwactiviteiten laten een stabiele performance zien en komen in de eerste helft van 2016 uit op een hogere omzet en een resultaat dat vergelijkbaar is met de eerste helft van 2015. De orderportefeuille nam in de eerste helft van 2016 af. De realisatie van de concertzaal Elisabeth Center Antwerp vordert gestaag.

Werken

De omzet van Utiliteit komt met € 162 miljoen over de eerste helft van 2016, zoals verwacht, op een lager niveau uit dan over de eerste helft van 2015 (€ 220 miljoen). Heijmans handhaaft een zeer selectief verwervingsbeleid waarbij marge boven volume de leidraad blijft. Het resultaat over de eerste helft van 2016 is nihil (eerste helft 2015: € 2 miljoen negatief). De positieve ontwikkeling bij Services (met name onderhoud en beheer van technische installaties) zet zich verder door. De orderportefeuille van Utiliteit is fors toegenomen in de eerste helft van 2016 tot een gezond niveau van € 825 miljoen (eind 2015: € 517 miljoen). De toename komt met name voort uit verwerving van de projecten Hart van Zuid en New Amsterdam Court House (NACH).

Over Content Editor N

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top