dinsdag, januari 25, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Hersen- en cognitieonderzoek is méér dan hot
Hersen- en cognitieonderzoek is méér dan hot

Hersen- en cognitieonderzoek is méér dan hot

  • Nederland
  • Je kunt geen krant openslaan of er staat een bericht in over de hersenen. Hoe werken onze hersenen; hoe gedragen mensen zich als individu of binnen een groep; wie is kwetsbaar voor hersenziektes: het onderwerp fascineert het brede publiek. Maar verdient het daarmee ook een prominente plaats op de Nederlandse Wetenschapsagenda? De raadsleden van het NWO regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) Peter Hagoort en Marian Joëls vinden van wel en gaan op 5 februari met leden van de Vaste Kamercommissie OCW in gesprek over de impact van het Nederlandse hersen- en cognitieonderzoek.
  • Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie
  • www.hersenenencognitie.nl
  • m.mesters@nwo.nl
  • Je kunt geen krant openslaan of er staat een bericht in over de hersenen. Hoe werken onze hersenen; hoe gedragen mensen zich als individu of binnen een groep; wie is kwetsbaar voor hersenziektes: het onderwerp fascineert het brede publiek. Maar verdient het daarmee ook een prominente plaats op de Nederlandse Wetenschapsagenda? De raadsleden van het NWO regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) Peter Hagoort en Marian Joëls vinden van wel en gaan op 5 februari met leden van de Vaste Kamercommissie OCW in gesprek over de impact van het Nederlandse hersen- en cognitieonderzoek. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Einde bericht Over NIHC Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) is een nationaal onderzoeksverband waarbinnen onder anderen taalwetenschappers, ICT-ers, psychiaters, neurologen, biologen, psychologen en pedagogen samen wetenschappelijk onderzoek doen naar de hersenen en hun invloed op menselijk gedrag en de maatschappij. Het NIHC streeft naar excellent onderzoek voor een beter begrip van hersenen en gedrag, maar ook naar toepassing van die onderzoeksresultaten binnen concrete maatschappelijke vraagstukken. Het NIHC is een regieorgaan van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Meer informatie Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) t.: +31 (0)70 349 44 53 , m.mesters@hersenenencognitie.nl www.hersenenencognitie.nl Twitter (@braincognition)

“Uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van Elsevier blijkt dat wereldwijd bijna 1 op de 5 wetenschappelijke artikelen gaat over hersenen en cognitie. Nederland scoort hier zelfs nog ruim boven; meer dan een kwart van alle publicaties in Nederland betreft de hersenen.  Het is goed ons te realiseren dat ons land hierin een van de sterkste groeiers is in de afgelopen 5 jaar en inmiddels wereldwijd aan kop staat”, aldus Marian Joëls, directeur van het Brain Center Rudolf Magnus van het UMC Utrecht.

Nederland in de voorhoede

“Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief is de impact van onderzoek over hersenen en cognitie groot”, zo stelt  Peter Hagoort, hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  “Op basis van de field weighted citation index (een algemeen gebruikte kwaliteitsindicator) is Nederland het sterkste land in de wereld, ruim voor de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze omvang en kwaliteit blijkt ook uit de in competitie verworven subsidies. Binnen de NWO Vernieuwingsimpuls valt bijvoorbeeld 20% van alle honoreringen binnen het domein hersenen en cognitie. In het EU 7e Kaderprogramma (waaronder concerted actions en ERC grants) werd 2 miljard euro toegekend aan hersenonderzoek in brede zin. Opnieuw was Nederland hierin bovengemiddeld succesvol.”

Beter begrijpen, beter benutten

De uitkomsten van hersen- en cognitieonderzoek zijn van groot belang voor de maatschappij, zo stellen de raadsleden van het NIHC. “Waardevolle inzichten kunnen worden verkregen over de wijze waarop informatie op een effectieve wijze wordt overgebracht en verwerkt; inzichten die vervolgens op een evidence-based manier getoetst kunnen worden in het onderwijs. Een veilige maatschappij vraagt om betere kennis over ons gedrag en vroege identificatie van diegenen die dreigen te ontsporen. Hersenziektes, zeker in een verouderende maatschappij, worden een toenemende belasting, niet alleen vanuit economisch maar ook sociaal oogpunt. Eén op de vier mensen krijgt een hersenaandoening, en in veel gevallen is behandeling nog maar beperkt mogelijk”,  zegt Joëls. Het is om deze maatschappelijke problemen het hoofd te bieden dat in 2010 het NIHC van start is gegaan.

Nationale Wetenschapsagenda 2015

Het hersen- en cognitieveld is goed georganiseerd, vult Hagoort aan. “Met de oprichting van het regieorgaan NIHC  is versnippering tegengegaan en synergie bevorderd. In de geest van de Wetenschapsvisie wordt interdisciplinariteit nagestreefd om uitstaande problemen op te lossen, niet gehinderd door verkokering.  Door de goede organisatiegraad kan het veld snel reageren op nieuwe ontwikkelingen en grensverleggend onderzoek bevorderen, nu en in de toekomst. Om al deze redenen is een prominente positie van dit onderwerp binnen de Nationale Wetenschapsagenda 2015 gerechtvaardigd en belangrijk.”

Aanleiding voor het gesprek met de Tweede Kamerleden is de overhandiging op 4 december 2014 van de NIHC-publicatie ‘Beter begrijpen, beter benutten’ aan Agnes Wolbert, voorzitter van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gesprek op 5 februari is openbaar en te volgen via de livestream uit de Aletta Jacobszaal (11.00 – 12.00 uur).

Over NIHC

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top