dinsdag, december 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Het belang van betalingsvoorwaarden
Het belang van betalingsvoorwaarden

Het belang van betalingsvoorwaarden

  • Nederland
  • Bij zakendoen is het erg belangrijk heldere afspraken te maken, waaronder afspraken over betaling. Het tempo waarin betalingen verricht dienen te worden en de manier waarop, daar gaan de betalingsvoorwaarden over.
  • OmniCas B.V.
  • http://omnicas.net
  • info@omnicas.net

Bij zakendoen is het erg belangrijk heldere afspraken te maken, waaronder afspraken over betaling. Het tempo waarin betalingen verricht dienen te worden en de manier waarop, daar gaan de betalingsvoorwaarden over.

In de betalingsvoorwaarden wordt bijvoorbeeld opgenomen:

  • Directe ingebrekestelling bij te laat betalen;
  • Termijn waarbinnen reclamatie ingesteld dient te worden;
  • Termijn waarbinnen betaald dient te worden (bijvoorbeeld veertien dagen);
  • Welke boete en overige consequenties bij te late betaling.

Zodra een klant niet (tijdig) tot betaling overgaat, staat u met betalingsvoorwaarden sterker. Zonder betalingsvoorwaarden kan het lastiger zijn onbetaalde vorderingen te innen. U biedt moeilijke betalers mogelijk een kans op verweer, zelfs wanneer er verder geen inhoudelijk verweer is tegen uw vordering. In de praktijk maken we zelfs mee dat een rechter gedurende het rechtelijke traject de geëiste kosten afwijst wegens ontbrekende, onduidelijke, incorrecte of niet juiste gecommuniceerde voorwaarden. Vaak komen deze kosten dan voor uw rekening.

Het juridisch correct opstellen van de betalingsvoorwaarden is uiterst belangrijk, wat helaas vaak niet het geval blijkt te zijn, met als consequentie dat de voorwaarden eigenlijk nutteloos zijn. Wij helpen u graag de betalingsvoorwaarden op te stellen. U mag ook onze voorwaarden gebruiken, zodra u zich bij OmniCas no cure no pay incasso aansluit. U weet dan zeker dat u over juiste en juridisch correcte betalingsvoorwaarden beschikt.

Voor de geldigheid van de betalingsvoorwaarden is het noodzakelijk dat u deze kenbaar maakt aan uw klanten vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst. Dat is zelfs verplicht. Door uw klant te laten tekenen voor akkoord en ontvangst van de voorwaarden en deze onderdeel te laten uitmaken van uw offerte of contract is de ideale manier om latere discussies te voorkomen.

In het huidige tijdsgewricht is het tevens aan te raden de betalingsvoorwaarden ook op uw website kenbaar te maken. Buiten het weergeven van de betalingsvoorwaarden op uw site is het ook mogelijk voor onze klanten om een link te plaatsen naar onze voorwaarden op onze site. Feit blijft dat de betalingsvoorwaarden pas geldig zijn, nadat ze op voorhand geaccepteerd zijn door de andere partij. Indien dit niet het geval is, dan gelden de bepalingen van het burgerlijk wetboek.

OmniCas no cure no pay incassobureau

OmniCas is al meer dan 10 jaar voor veel ondernemers een betrouwbare partner in hun debiteurenbeleid en biedt verschillende diensten aan op het gebied van (buitengerechtelijke) incasso en debiteurenbeheer. OmniCas werkt op basis van no cure no pay incasso. Tevens proberen we samen met u te voorkomen dat het incassotraject nodig is door uw debiteurenbeheer professioneel (her) in te richten, het beschikbaar stellen van een concept herinnering, voorbeeld aanmaning en concept 14 dagen brief, opstellen van betalingsvoorwaarden etc.

Over Joris Jochems

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top