dinsdag, februari 25, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Energie & Milieu / Het helpt lokale ontwerpen met lokale oplossingen
Het  helpt lokale ontwerpen met lokale oplossingen

Het helpt lokale ontwerpen met lokale oplossingen

  • Nederland
  • Tijdens de slotdag van het Jaar van de Ruimte op 15 december is het Ontwerpteam (O-team) gepresenteerd. Daarmee lost Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de belofte in die zij op 15 januari deed tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte. Het O-team bestaat uit ervaren professionals uit de ruimtelijke ordening en ontwerp en zij gaan lokale overheden, burgers en ondernemers helpen bij lokale ontwerpvragen.
  • https://www.rijksoverheid.nl/
  • info@minaz.nl

Minister Schultz: “Waar het kan probeer ik mee te denken hoe we Nederland steeds wat mooier kunnen maken. Vandaag lanceer ik dan ook met trots het O-team. Iedereen die lokaal op zoek is naar een oplossing voor een ruimtelijk probleem, kan aankloppen bij dit expertteam. Ik nodig burgers, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties dan ook van harte uit om hun opgaven in te dienen via de website van het O-team.

Het O-team helpt bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld in gebieden waar het aantal bewoners afneemt of in industriële gebieden waar de natuur moet worden beschermd. Het O-team zet de kracht van ontwerp in om samen met de betrokken partijen de opgave te analyseren. Ze denkt mee en helpt met het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen.

Omgevingswet
Het O-team handelt ook in de geest van de Omgevingswet door te denken in kansen in plaats van belemmeringen. Met de komst van de Omgevingswet in 2018 krijgen lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening. De wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet maakt het mogelijk om plannen beter op elkaar aan te laten sluiten.

Elk project is maatwerk
Het O-Team selecteert maximaal tien projecten en daar vervolgens mee aan de slag. Ze maakt een analyse en denkt mee over de mogelijke oplossingen. Ze nodigt daarbij ontwerpers uit om de hun expertise in te brengen. Elke project is maatwerk, waarbij steeds verschillende ontwerpers met verschillende expertises betrokken worden.

Onafhankelijk adviesteam
Het O-team is een onafhankelijk adviesteam. Dat wil zeggen dat ze zich niet bemoeit met het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen of de beslissingen die genomen worden. Het O-team en de ontwerpers die zij aanstelt geven advies in de eerste fase van een project. Na de adviesfase trekt het team zich terug uit het project. De betrokken overheidsinstellingen en organisaties zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over en het vervolg van het project.

Aanvraag indienen:
Vanaf vandaag kan iedereen met een lokale ontwerpvraag een aanvraag indienen via de website van het O-team.

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top