vrijdag, december 6, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Het nieuwe arbeidsrecht
Het nieuwe arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht

  • Nederland
  • Mr. P.L. Nijmeijer (Paul), 2014, de Ondernemer
  • Haans Advocaten
  • www.haansadvocaten.nl
  • info@clickr.nl

Proeftijd

In arbeidsovereenkomsten voor zes maanden of korter mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Indien dit wel gebeurt, is dit beding nietig en daardoor ongeldig.

Concurrentiebeding

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven op grond van welk zwaarwichtig bedrijfsbelang het opnemen ervan noodzakelijk is. Een concurrentiebeding zonder een dergelijke motivering is nietig en daardoor ongeldig.

Aanzegplicht

Nieuw is de aanzegplicht bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. De werkgever moet uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk aangeven of de overeenkomst verlengd wordt. En is dat het geval, de voorwaarden vermelden. Gebeurt het aanzeggen niet, dan moet hij aan de werknemer een boete betalen.

Loondoorbetaling

De oude regeling “geen arbeid, geen loon” vervalt. De werkgever is voortaan verplicht het loon toch door te betalen als de werknemer niet werkt, tenzij dit niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. In het arbeidscontract kan deze loondoorbetalingsverplichting voor de eerste zes maanden worden uitgesloten.

Per 1 juli 2015 treden vervolgens de overige wijzigingen in werking. Deze hebben onder andere betrekking op de nieuwe ontslagroutes, de ketenregeling, de transitievergoeding en de nieuwe beëindigingsovereenkomst.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een arbeidsrechtspecialist van ons kantoor.

Bron: Haans Advocaten

Over ClickR

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top