zondag, oktober 2, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Energie & Milieu / Hoe moet Nederland volgens het energieakkoord besparen?
Hoe moet Nederland volgens het energieakkoord besparen?

Hoe moet Nederland volgens het energieakkoord besparen?

  • Nederland
  • In 2013 is het Energieakkoord voor Duurzame Groei gesloten met werkgevers, werknemers en tal van andere belangengroepen. In dit energieakkoord is te lezen welke doelen we als Nederland in 2020 willen halen.
  • Gazprom Energy
  • sannevermeulen1983@hotmail.com

In 2013 is het Energieakkoord voor Duurzame Groei gesloten met werkgevers, werknemers en tal van andere belangengroepen. In dit energieakkoord is te lezen welke doelen we als Nederland in 2020 willen halen. De eerste van de tien pijlers in het akkoord is energiebesparing. Dat besparing bovenaan staat, geeft wel aan dat het een belangrijk aspect is van het akkoord. Om in 2020 minder fossiele energie te verbruiken moet dus vooral veel energie bespaard worden.

Het akkoord

Het Energieakkoord heeft dus veel aandacht voor energiebesparing. De reden hiervoor staat in de begeleidende kamerbrief over het enerigeakkoord. Energiebesparing zorgt er namelijk voor dat er minder energie hoeft te worden opgewekt, wat veel CO2 bespaart. Daarnaast zorgt een lager energieverbruik er ook voor dat bedrijven en consumenten veel geld op hun energierekening uitsparen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ook kan investeren in energiebesparing zorgen voor veel werkgelegenheid, omdat allerlei ingrepen aan bijvoorbeeld gebouwen moeten worden uitgevoerd.

De doelstelling is om in 2020 te zorgen voor een besparing van 100 Petajoule op het totale energieverbruik, aldus diezelfde kamerbrief over het enerigeakkoord. Ook is afgesproken dat Nederland zich conformeert aan de Europese afspraak om tot 2020 1,5% van het totale energieverbruik te besparen t.o.v. 2014.

De maatregelen

In het akkoord is afgesproken om alle huizen een energielabel te geven. Dit is een indicatie hoe goed het huis geïsoleerd is en welke soort glas voor de ramen wordt gebruikt. Verder is afgesproken dat per jaar 300.000 bestaande woningen opgewaardeerd moeten worden zodat ze minimaal 2 energielabels beter worden. Verder moeten in 2020 de nieuwgebouwde huizen energieneutraal zijn. Sociale huurwoningen zouden dan gemiddeld label B moeten hebben. Investeren in energiebesparing doet de overheid door hier 400 miljoen voor beschikbaar te stellen

Ook bestaat het akkoord uit de aankondiging van enkele campagnes. Zo zullen energiebedrijven bij het plaatsen van een slimme meter in de woonhuizen ook direct een voorstel voor besparing doen. Ook staat in het akkoord een campagne die mensen moet overhalen om nieuwere, energiezuinigere apparaten aan te schaffen. Door oude geisers, koelkasten en boilers te vervangen door nieuwe apparaten kan veel energie bespaard worden. Ook publieke eigendommen zoals de straatverlichting en de verkeerslichten moeten in 2020 20% energiezuiniger zijn dan in 2013.

Verder moet ervoor worden gezorgd dat er minder restwarmte van de industrie verloren gaat. Daarvoor is een regierol van gemeenten en provincies van belang. Hierdoor kunnen zij bij een gebiedsinrichting zorgen voor een warmtenet. Op plaatsen waar het mogelijkheden zijn voor geothermie (aardwarmte) moet er rekening mee worden gehouden dat er in de verdere toekomst van restwarmte omgeschakeld gaat worden op geothermie.

Over sannevermeulen

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top