maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / IND: Asieltrends augustus 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen stijgt verder
IND: Asieltrends augustus 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen stijgt verder

IND: Asieltrends augustus 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen stijgt verder

  • Nederland
  • Eerste asielaanvragen In augustus 2015 ontving de IND 5.358 eerste asielaanvragen, bijna 80% meer dan in juli (2.992). De hoge instroom wordt voor het merendeel veroorzaakt door Syrische en Eritrese asielzoekers (respectievelijk 2.838 en 1.273 aanvragen in augustus). Ook het aantal aanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is gestegen (498 in augustus tegen 316 in juli).
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/Asieltrends-augustus-2015--Instroom-van-het-aantal-eerste-asielaanvragen-stijgt-verder.aspx

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen is in augustus licht gedaald. In augustus werden 144 herhaalde asielaanvragen ingediend; in juli waren dat er nog 170. Over de afgelopen twaalf maanden zijn de belangrijkste nationaliteiten bij herhaalde asielaanvragen de Iraakse en Afghaanse.

Nareis

Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning. In augustus 2015 is het aantal gezinsleden dat Nederland is in gereisd ongeveer gelijk gebleven. Afgelopen maand zijn 1.612 gezinsleden in gereisd (in juli 1.651). Het merendeel van hen (1.009) heeft de Syrische nationaliteit.

Instroom asielaanvragen in de EU, Noorwegen en Zwitserland

In de eerste 6 maanden van 2015 bleek Duitsland opnieuw het belangrijkste bestemmingsland binnen Europa te zijn. Dit land ontving in die periode ruim 154.000 asielaanvragen. Ook Hongarije kent een hoge instroom met ruim 65.000 aanvragen in de eerste 5 maanden van 2015. De belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in de EU in de afgelopen 12 maanden zijn Syrië, Kosovo en Afghanistan.

*De in deze rapportage weergegeven cijfers betreffen de vreemdelingen die in de vreemdelingenketen zijn geïdentificeerd en geregistreerd. Op dit moment is er een registratieachterstand door de fors gestegen asielinstroom. De nog niet geregistreerde vreemdelingen worden in de maand gerapporteerd waarin de desbetreffende vreemdeling is geregistreerd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top