dinsdag, januari 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / IND: Asieltrends februari 2015: Aantal Syrische en staatloze asielzoekers verder afgenomen
IND: Asieltrends februari 2015: Aantal Syrische en staatloze asielzoekers verder afgenomen

IND: Asieltrends februari 2015: Aantal Syrische en staatloze asielzoekers verder afgenomen

  • Nederland
  • In de afgelopen maand februari 2015 ontving de IND in totaal 741 eerste asielaanvragen (17% minder dan in januari: 888). De sterke daling van eerste asielaanvragen van Syrische asielzoekers ten opzichte van verleden jaar die in januari zichtbaar was (315), heeft zich verder doorgezet (februari: 189). Hetzelfde geldt voor asielaanvragen van staatloze asielzoekers, voornamelijk staatloze Palestijnen uit Syrië (januari: 61, februari: 20).
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/Asieltrends-februari-2015--Aantal-Syrische-en-staatloze-asielzoekers-verder-afgenomen.aspx

Herhaalde asielaanvragen nagenoeg ongewijzigd

In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In februari 2014 werden er 232 herhaalde asielaanvragen ingediend (januari: 168). Dit is redelijk in lijn met de aantallen in 2014. De belangrijkste nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen zijn Irak en Afghanistan.

Nareis

Binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel kunnen statushouders een mvv (machtiging voorlopig verblijf) voor hun gezinsleden aanvragen. Indien de aanvraag voldoet aan de (speciale) voorwaarden en het visum wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning.

In februari bedroeg het aantal gezinsleden dat Nederland is in gereisd 583. Als gevolg van het grote aantal asielaanvragen van Syriërs en staatlozen uit Syrië in 2014, zal naar verwachting dit aantal de komende tijd flink toenemen. Momenteel worden wekelijks circa 700 aanvragen voor een mvv ingediend door gezinsleden van reeds in Nederland toegelaten asielzoekers. 12.000 aanvragen wachten op behandeling. (Deze aanvragen zijn niet zichtbaar in de asieltrends.)

Andere Europese landen

In 2014 kwamen er bijna 600.000 asielzoekers naar de EU plus Zwitserland en Noorwegen (594.705).Duitsland ontvangt de meeste asielzoekers binnen de EU. In 2014 waren dat ruim 173.000 eerste asielaanvragen. Zweden staat op de tweede plaats in deze ranking van bestemmingslanden met ruim 75.000 eerste asielaanvragen. Nederland staat op de zevende plaats.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top