dinsdag, oktober 19, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / IND: Bewijsnood bij naturalisatie
IND: Bewijsnood bij naturalisatie

IND: Bewijsnood bij naturalisatie

  • Nederland
  • Nederlander worden Als u Nederlander wilt worden dan kunt u hiervoor een verzoek doen (aanvraag indienen) bij uw gemeente. Hierbij moet u verschillende documenten aanleveren. U moet een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig buitenlands paspoort laten zien. Met deze twee documenten worden uw identiteit en uw nationaliteit bepaald. Als u geen paspoort en/of geboorteakte hebt dan kunt u soms een beroep doen op ‘bewijsnood’.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/Bewijsnood-bij-naturalisatie.aspx

Vrijstelling

De houder van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd is vrijgesteld van de eis om een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig buitenlands paspoort te laten zien.

Staatlozen

Als iemand staatloos is –en als zodanig geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente- dan is er voor naturalisatie geen paspoort nodig om de nationaliteit vast te stellen. Wel moet er een gelegaliseerde geboorteakte zijn om de identiteit vast te kunnen stellen.

Bewijsnood bij naturalisatie/Nederlander worden

Als u geen paspoort en/of geboorteakte hebt dan kan u soms een beroep doen op bewijsnood. Als u een beroep wilt doen op ‘bewijsnood’ dan moet u laten zien dat het voor u echt niet mogelijk is om aan een paspoort en/of geboorteakte te komen. U moet bewijzen met documenten (bijvoorbeeld een verklaring) waarom u niet aan een paspoort en/of geboorteakte kan komen. De IND gaat dan voor uw situatie bepalen of er bewijsnood is.

U moet heel precies uitleggen waarom u niet aan een geboorteakte en/of paspoort kan komen. Als u bijvoorbeeld geen paspoort kan krijgen, dan zult u moeten bewijzen waarom de overheid van uw land dit niet wil of kan. Om aan een geboorteakte en/of paspoort te komen moet u misschien ook naar uw land van herkomst reizen. U moet hiervoor veel moeite doen. U moet aantonen wat u allemaal hebt gedaan en waarom het niet gelukt is.

Documenten bewijsnood

Er wordt niet snel vrijstelling gegeven van de verplichting om een geboorteakte of reisdocument te laten zien. Alleen vanwege uw individuele situatie kunt u worden vrijgesteld. U kunt bijvoorbeeld de volgende bewijzen laten zien:

  • Een gemotiveerde verklaring van uw eigen autoriteiten waarin staat dat en waarom u geen paspoort en/of geboorteakte kan laten zien. U kunt hiervoor contact opnemen met uw ambassade en/of de autoriteiten in het land waarvan u de nationaliteit heeft.

of

  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u moeite hebt gedaan (dus ook via reizen, familie, scholen, kerken, advocaten of andere organisaties), om een paspoort en/of geboorteakte te krijgen. Bijvoorbeeld reisbescheiden (tickets) van reizen die u en/of familieleden hebben gemaakt. Brieven of e-mails van informatie die u hebt opgevraagd of verzoeken die u hebt ingediend.

Geen bewijsnood

In onderstaande voorbeelden is er geen bewijsnood

Asiye is Libanees en geboren in Libanon. Zij heeft wel een Libanees paspoort maar geen geboorteakte. Asiye heeft een aantal brieven gestuurd aan de ambassade van Libanon in Nederland, en ook aan de ambassade in Duitsland met de vraag of de ambassade voor haar kan verklaren dat zij in Libanon geboren is. Ondanks diverse telefoontjes naar deze ambassades, geven beide ambassades geen verklaring af. Alhoewel Asiye wel heeft geprobeerd om aan een geboorteakte te komen, is dit niet genoeg. Zij kan nog proberen om in Libanon zelf aan de geboorteakte te komen. Omdat zij geen verdere pogingen heeft gedaan en/of dit ook niet kan aantonen komt zij niet in aanmerking voor bewijsnood.

Joseph is geboren in Angola. Hij wil Nederlander worden maar heeft geen Angolees paspoort en geen geboorteakte. Om deze te krijgen is hij gereisd naar de ambassade van Angola in Brussel. De ambassade kon niets voor hem doen. Joseph kan helaas niet bewijzen, via bijvoorbeeld een treinkaartje of een wachtticket dat hij ook echt bij de ambassade is geweest. Verder zegt Joseph dat hij door een ziekte niet kan afreizen naar zijn geboorteland. Hij heeft een medische verklaring waaruit dit blijkt.

Bij de beoordeling van de bewijsnood, beoordeelt het Bureau Medische Advisering van de IND dat Joseph wel kan reizen, en dat hij zich kan laten behandelen in Angola. Joseph zou dus naar Angola kunnen afreizen om daar zelf een geboorteakte en een paspoort te verkrijgen. Joseph komt niet in aanmerking voor bewijsnood. Hij kan ook via familie en/of aan bekenden die in Angola wonen aan de benodigde stukken proberen te komen. Het consulaat van Angola geeft namelijk volmachten af waarmee de familie van Joseph dit kan doen. Joseph hoeft hiervoor zelf niet te reizen.

Anoesja komt uit Azerbeidjan (en heeft deze nationaliteit). Zij en haar twee minderjarige kinderen willen Nederlander worden. Anoesja heeft een geboorteakte en paspoort, maar haar kinderen heeft zij nooit ingeschreven in de burgerlijke stand van Azerbeidjan. Daarom heeft zij voor de kinderen geen geboorteakten. Anoesja heeft contact opgenomen met de ambassade, maar die kan niets voor haar doen. Zij ziet ertegenop om naar Azerbeidjan af te reizen, dit is duur en de kinderen moeten naar school in Nederland.

Anoesja komt niet in aanmerking voor bewijsnood. Zij kan zelf naar Azerbeidjan reizen, of hulp vragen aan familie of iemand anders in Azerbeidjan om aan de documenten te komen. Dat de kinderen geen vrij van school kunnen krijgen, en dat er veel kosten bij komen kijken om een en ander te regelen zijn geen redenen om een beroep op bewijsnood te doen.

Deniz is in Nederland geboren, maar hij heeft nog steeds de Turkse nationaliteit. Daar wil hij nu verandering in brengen. Deniz heeft geen geboorteakte en zal deze moeten opvragen in Turkije. Als Deniz naar Turkije zou gaan om zijn geboorteakte op te vragen, dan zou hij in dienst moeten. Daarom wil hij daar liever niet heen. Maar hij heeft ook geen geld om de dienstplicht af te kopen. Dat het voor hem te duur is om de dienstplicht af te kopen is echter geen reden om hem vrij te stellen van de plicht om aan documenten te komen.

Andere bewijsstukken

Voor een aantal landen mogen ook andere stukken (dan een geboorteakte en/of paspoort) gebruikt worden. Voor landen die hier niet staan geldt geen uitzondering.

Afghanistan.

-Afghaans paspoort
- Geboorteakte of Taskera
In plaats van gelegaliseerde geboorteakte mag er ook een gelegaliseerde Taskera gebruikt worden.
Een Taskera is een officiële Afghaanse identiteitskaart voor Afghaanse burgers, en is te krijgen in Afghanistan.

China

- Chinees paspoort
- Geboorteakte of hukou of medical birth certificate (zie onder)
In China heeft ieder gezin een huishoudregistratieboekje (hukou) waarin alle mutaties zoals geboorte, verhuizing, huwelijk of overlijden worden geregistreerd. De hukou wordt ook wel het geboorteregistratiesysteem genoemd. Sinds maart 1996 kent China ook een ‘Medical Birth Certificate’ dat wordt afgegeven door ziekenhuizen. Met deze geboorteakte kan iemand zich inschrijven in het register van het ‘Public Security Bureau’ (PSB). Het Public Security Bureau is de instantie die in China verantwoordelijk is voor de bevolkingsregistratie.

Omdat er sinds 1996 een ‘Medical Birth Certificate’ bestaat, verlangt de IND van personen die na 1996 geboren zijn het volgende:
1. originele ‘Medical Birth Certificate’ (alleen bij in persoon ingediende aanvraag)

EN

2. een gelegaliseerde certified true copy van de ‘Medical Birth Certificate’
En van personen die vóór 1996 geboren zijn het volgende:
1. Een gelegaliseerde notariële verklaring waarin is opgenomen:
-geslachtsnaam
-voornamen
-geboortedatum
-geboorteplaats
-naam vader en moeder

EN

3. een gelegaliseerde ‘certified true copy’ van het document of de documenten waarop de notaris zijn verklaring ten aanzien van de geboorte en de gegevens van de ouders heeft gebaseerd. De documenten die hiervoor worden geaccepteerd zijn:
-Hukou van de ouders waarin de geboorte van de vreemdeling is aangetekend of:
-Verklaring van het ziekenhuis waarin in expliciet wordt vermeld dat deze verklaring gebruikt kan worden voor de inschrijving van de geboorte in het Hukou register of:
-Een verklaring van het Public Security Bureau waar de gevraagde gegevens uit blijken.
Andere brondocumenten waaruit de geboorte blijkt worden niet geaccepteerd (een verklaring van een vroedvrouw bijvoorbeeld). Ook de identiteitskaart alleen wordt niet geaccepteerd als bewijs van identiteit of nationaliteit.
De stukken moeten altijd vertaald zijn naar het Engels (ook de legalisatiestempels moeten vertaald zijn).

Irak

-Iraaks paspoort
- Geboorteakte of uittreksel uit het Iraaks bevolkingsregister
In plaats van een geboorteakte kan ook een uitreksel uit het bevolkingsregister van 1957 van Irak geaccepteerd worden. Iemand die geboren is in een ziekenhuis in Irak heeft een geboorteakte en/of een uitreksel uit het geboorteregister. Als iemand niet in een ziekenhuis is geboren dan heeft hij in ieder geval over een uitreksel uit het bevolkingsregister van 1957.
De documenten Shehadat welada, Haje el-welada en Suret qid welada zijn Iraakse geboorteaktes/uitreksels uit het geboorteregister en een Surit qid (copy of entry 1957) is een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Syrie

-Syrisch paspoort
- vrijstelling geboorteakte
Per 1 april 2014 is er door de politieke situatie in Syrië een categoriale vrijstelling voor mensen met de Syrische nationaliteit ingegaan als zij geen geboorteakte kunnen overleggen. Syrische mensen hoeven dus geen schriftelijke verklaring meer te overleggen van de autoriteiten van Syrië, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom zij niet in het bezit worden gesteld van een geboorteakte. De vrijstelling is voor de duur van een jaar en loopt tot 1 april 2015. Een paspoort is nog wel nodig.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top