woensdag, september 26, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / IND: Proefproject: opsturen ontbrekende documenten per e-mail
IND: Proefproject: opsturen ontbrekende documenten per e-mail

IND: Proefproject: opsturen ontbrekende documenten per e-mail

 • Nederland
 • Op 2 april 2014 is de IND gestart met een kleinschalig project waarbij de IND een geselecteerde groep particuliere klanten verzoekt ontbrekende documenten per e-mail toe te sturen. Op deze manier hoopt de IND zijn dienstverlening te optimaliseren.
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • http://www.ind.nl
 • info@ind.nl
 • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/proefproject-opsturen-ontbrekende-documenten-per-e-mail.aspx

Het project duurt vijf maanden. Gedurende dit project en na afloop hiervan meet de IND wat deze manier van werken oplevert voor zowel particuliere klanten als voor de IND zelf.

Wanneer de IND constateert dat er documenten bij een aanvraag ontbreken, benadert de IND zijn klanten hierover gewoonlijk schriftelijk en stelt klanten in de gelegenheid om ontbrekende documenten per post na te sturen. Dit heet herstel verzuim.

Tijdens het project benadert de IND, als er stukken ontbreken voor het nemen van een besluit op een aanvraag, een geselecteerde groep klanten telefonisch in plaats van schriftelijk. De IND biedt hierbij klanten de mogelijkheid om de ontbrekende documenten per e-mail toe te sturen.

Hoewel e-mail een geaccepteerd communicatiemiddel is, moet de IND zich aan een aantal spelregels houden. Op grond van artikel 2:15 Awb zijn hieraan de volgende voorwaarden verbonden:

 • Ontbrekende stukken kunnen uitsluitend naar het daarvoor door de IND beschikbaar gestelde e-mailadres worden gestuurd.
 • De IND maakt voor de beantwoording gebruik van het e-mailadres dat klanten bij verzending hebben gebruikt.
 • Stukken waar niet expliciet om is gevraagd, en dus buiten de reikwijdte van het aangeboden herstel verzuim vallen, worden niet in behandeling genomen. Klanten kunnen stukken waar niet expliciet om is gevraagd alsnog per post bij de IND indienen.
 • E-mail is niet zonder meer geschikt voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie. Klanten worden verzocht om géén persoonlijke, financiële of andere vertrouwelijke gegevens in de e-mail te vermelden.
 • De e-mail berichten aan de IND zijn beperkt tot een omvang van maximaal 30mb.

Klanten die niet tot de geselecteerde groep behoren, kunnen ontbrekende stukken, na herstel verzuim, uitsluitend per post indienen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top