vrijdag, januari 18, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / IND: Rapport Ranov en afgewezen naturalisatieverzoeken
IND: Rapport Ranov en afgewezen naturalisatieverzoeken

IND: Rapport Ranov en afgewezen naturalisatieverzoeken

 • Nederland
 • Op 8 april j.l. heeft de Staatssecretaris van V&J het INDIAC-rapport 'Ranov en afgewezen naturalisatieverzoeken' aangeboden aan de Tweede Kamer. Tijdens het Algemeen Overleg van 29 oktober 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) toegezegd onderzoek te doen naar de redenen voor afwijzing van de naturalisatieverzoeken van Ranov-ers. Daarnaast is een tweede onderzoek toegezegd naar de motieven van Ranov-ers om wel of niet een verzoek om naturalisatie in te dienen. Dit onderzoek wordt door het WODC verricht en wordt op 1 oktober 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden (kamerbrief d.d. 21 november 2014, kamerstuk 19637, nr. 1928).
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • http://www.ind.nl
 • info@ind.nl
 • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/Veel-afwijzingen-door-ontbreken-documenten-uit-herkomstland.aspx

Profiel van de Ranov-ers van wie het naturalisatieverzoek is afgewezen:

 • Het merendeel is man (66%). 34% van de onderzochte populatie is vrouw;
 • De top 3 aan nationaliteiten is de Chinese (11%), Iraakse (10%), Sierraleoonse (8%);
 • De gemiddelde leeftijd is 30 jaar.

De hoofdvraag van dit onderzoek ‘op welke grond zijn de naturalisatieverzoeken van de Ranov-ers afgewezen?’ wordt als volgt beantwoord:

De top 4 afwijzingsgronden is:

 1. Identiteit en/of nationaliteit niet vastgesteld (61%)
 2. Medeverlening van een minderjarige afgewezen (17%)
 3. Openbare orde aspecten (16%)
 4. Niet voldoende lang toelating en rechtmatig verblijf (11%)

Rechtsmiddelen en vervolgprocedures

Uit het dossieronderzoek blijkt dat 61% van de 280 afgewezen Ranov-ers rechtsmiddelen heeft aangewend na het afgewezen naturalisatieverzoek. 12% van de 280 afgewezen Ranov-ers heeft na een afgewezen eerste verzoek om naturalisatie een tweede verzoek ingediend. In 15% van de 280 onderzochte dossiers heeft de Ranov-er tijdens de vervolgprocedure (bezwaar of tweede verzoek om naturalisatie) het Nederlanderschap verkregen.

Vaststelling identiteit en nationaliteit, achtergrond afwijzingen

In het geval dat het verzoek is afgewezen op het ontbreken van een geldig paspoort en/of gelegaliseerde geboorteakte is door middel van dossieronderzoek nagegaan welke acties de afgewezen Ranov-er heeft ondernomen om aan de benodigde documenten te komen. Uit het dossieronderzoek komt het beeld naar voren dat, een deel van de afgewezen Ranov-ers niet veel, dan wel niet-doeltreffende, acties onderneemt om aan de benodigde documenten te komen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top