zondag, juli 12, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / IND: Stopzetten automatische incasso per 1 april 2014
IND: Stopzetten automatische incasso per 1 april 2014

IND: Stopzetten automatische incasso per 1 april 2014

  • Nederland
  • ​Bij de volgende aanvragen is het vanaf 1 april 2014 niet meer mogelijk om de leges via automatische incasso te betalen:
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/Stopzetten-automatische-incasso-per-1-april-2014.aspx
  • Een aanvraag voor erkenning tot referent;
  • Een aanvraag voor een individuele werknemer in het kader van arbeid in loondienst van een niet-erkende referent.

De IND stopt met automatische incasso in de bovengenoemde gevallen, omdat gebleken is dat de leges niet betaald worden, of niet van uw rekening afgeschreven kunnen worden, terwijl al wel buitenlandse werknemers op conto van de erkend referent naar Nederland komen. Omdat het niet in de lijn van verwachtingen ligt dat (toekomstig) erkend referenten leges niet betalen wordt voortaan de legesbetaling afgewacht. Pas daarna is het mogelijk om kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers of bijvoorbeeld studenten naar Nederland te laten overkomen.

Hetzelfde geldt ten aanzien van aanvragen voor individuele werknemers bij niet-erkende referenten.

Werkwijze vanaf 1 april 2014

Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, zal de IND u een brief sturen met het rekeningnummer waarop u het desbetreffende legesbedrag kunt storten. Ook is het incidenteel mogelijk dat u een acceptgiro krijgt toegestuurd. Uw aanvraag wordt verder afgehandeld als de leges betaald zijn. De IND streeft ernaar om binnen de oorspronkelijke wettelijke- en streeftermijnen op aanvragen te beslissen. Doordat de automatische incasso stopgezet wordt, en er wordt gewacht tot de betaling binnen is, kan de afhandeltermijn langer zijn. Met een vlotte betaling helpt u dit te voorkomen.

De leges voor aanvragen van een erkend referent voor individuele werknemers of bijvoorbeeld buitenlandse studenten kunnen nog steeds via automatische incasso betaald worden (dat wil zeggen dat hiervoor nog wel een eenmalige machtiging kan worden afgegeven aan de IND voor de incasso van de leges).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top