dinsdag, januari 25, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Inhuldiging Terranova Solar: Grootste zonne-energiepark in Benelux
Inhuldiging Terranova Solar: Grootste zonne-energiepark in Benelux

Inhuldiging Terranova Solar: Grootste zonne-energiepark in Benelux

  • Belgie
  • Terranova Solar realiseert mooie plannen. De gipsberg van Rieme en Zelzate huisvest het grootste aaneensluitende zonnepanelenpark in de Benelux, goed voor 20 ha met zonnepanelen met een geïnjecteerd vermogen van 15 MW. Meer dan 4.000 gezinnen zullen hiermee van groene stroom worden voorzien.
  • DEME
  • http://www.deme.be
  • info@deme.be
  • http://www.deme.be/images_home_press/Terranova_Solar_perstekst.pdf

Terranova Solar nv, een samenwerkingsverband tussen private bedrijven Imasco (Aertssen), DEC (DEME), Jan De Nul Group, Envisan, en publieke besturen (POM en Finiwo), staat in voor de coördinatie en financiering van dit project. De oude fabrieksterreinen worden gesaneerd en gesloopt om plaats te maken voor nieuwe industriële activiteiten. Daarnaast is men ook begonnen met de sanering en afbraak van de voormalige Kuhlmann fabrieksgebouwen waardoor een nieuw bedrijventerrein van 50 hectare wordt gecreëerd. Samen met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Rieme-Noord door het Havenbedrijf Gent (70 hectare), de gemeente Evergem (10 hectare) en het Vlaams Gewest (20 hectare) zullen deze projecten een sterke impuls geven aan de werkgelegenheid.

HOE HEEFT TERRANOVA SOLAR DE BERG EEN NIEUWE BESTEMMING GEGEVEN?

Er wordt in verschillende fasen gewerkt om de volledige sanering van de berg te voltooien tegen eind 2016. De volgorde van de sanering wordt rigoureus afgewerkt. Eerst werd het water van het hele gebied weggepompt en gezuiverd. Daarna begon men met de ontbossing en het vlak maken van de hellingen. De hellingen werden vervolgens afgedekt met waterdichte kleimatten. Bovenop deze matten werd een drainagenetwerk geplaatst, met daarop anderhalve meter vruchtbare grond. Daarvoor is tot op vandaag 1.5 miljoen ton grond aangevoerd. Tegen eind 2016 zal de hele berg een vloeistofdichte afdichtingslaag krijgen en ingezaaid worden. Er is ook ruim 3 hectare bos aangelegd als groenbuffer voor de wijk Klein Rusland. Verder zijn er zo’n 4.500 inlandse bomen en struiken aangeplant, die vlot groeien Ook de geluidsberm van 5 meter hoog is volledig aangelegd en ingezaaid.

‘WIJ ZIJN BIJZONDER TROTS OP DIT PROJECT. WE ZIJN ERIN GESLAAGD VOORGOED EEN EINDE TE MAKEN AAN DIE VUILE BERG EN HEM TE TRANSFORMEREN TOT EEN GROENE ENERGIE PRODUCENT WAAR HEEL DE STREEK ZAL VAN GENIETEN. WE CREËREN WERKGELEGENHEID, EN HOUDEN NAUW CONTAcT MET DE OMWONENDEN.’

EXCLUSIEF AANBOD VOOR DE BUURTBEWONERS

De Terranova Solar partners willen de omwonenden als eerste de mogelijkheid bieden om mee te investeren in de ‘groene hervorming’ van de berg via de oprichting van de coöperatieve Zonneberg. Via Zonneberg wil de groep 2,5 miljoen EURO ophalen. Buurtbewoners krijgen een voorkeursbehandeling: ze kunnen als eerste intekenen om mee te investeren. Het verwachte rendement zal tussen 3 à 4% liggen.

Op die manier geniet de buurt van een compensatie voor de jarenlange negatieve gevolgen die ze naar aanleiding van de gipsberg ondervond. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerde inwoners van Evergem en Zelzate intekenen op de website van Zonneberg. Wie participeert, helpt mee bouwen aan een duurzame toekomst voor Rieme en omstreken. Het project betekent niet alleen het einde van jarenlange milieu- en buurtvervuiling, maar zal ook meer tewerkstelling scheppen en groene energie voorzien voor heel wat gezinnen.

De inwoners worden op een info-avond uitgenodigd waar ze kennis kunnen nemen van het hele project. De eerste avond vindt plaats op 19 november om 20u00 in Ontmoetingscentrum Ter Gulden celle, Doornzele Dries 57 in Doornzele. De tweede avond op 20 november om 20u00 in de Gemeenteraadszaal, Gemeentehuis, Grote Markt 1 in Zelzate.

WAAROM INTEKENEN OP DE COOPERATIEVE?

‘WIE PARTICIPEERT, HELPT MEE BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR RIEME EN OMSTREKEN. HET VERWACHTE RENDEMENT LIGT TROUWENS TUSSEN DE 3 à 4 %.’, ALDUS DE INITIATIEFNEMERS.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

De berg in Rieme – 87ha op 50m boven de zeespiegel in de Haven van Gent – is een torenhoog stort van fosforgips, een bijproduct van de productie van fosforzuur. Dit bijproduct werd tientallen jaren als gipssuspensie naar de stortplaats naast het bedrijf verpompt. Toen het bedrijf in faling ging, bleef de gipsberg achter. Boven op de gipsberg bevonden zich waterbekkens gevuld met zeer zuur, verontreinigd water. Dit water in de waterbekkens werd tot voor het faillissement aangewend in de productie. Maar toen de productie werd stopgezet, verzamelde het verontreinigde proceswater zich in de bekkens en nam de hoeveelheid stelselmatig toe door bijkomend regenwater.

WAT WAREN DE RISICO’S VAN DE GIPSBERG?

Door het faillissement dreigde een acuut veiligheidsrisico voor de omwonenden, de naast liggende spoorweg, de aanwezige gasleidingen en de aangrenzende bedrijven. De bekkendijken waren onstabiel, de waterpeilen in de bekkens te hoog en de aanwezige pompinfrastructuur faalde. Een milieuramp dreigde.

HOE WERD EEN MILIEURAMP VOORKOMEN?

Er diende snel een oplossing te komen. Er werd naar een overnemer gezocht, en ondertussen nam OVAM samen met private partners veiligheidsmaatregelen om het acuut milieu- en veiligheidsrisico weg te nemen. Het inschakelen van de know-how en expertise van de bedrijven Jan De Nul Group, Envisan, DEC (DEME) en Aertssen zorgde ervoor dat een milieuramp kon worden vermeden. Ze herstelden en verbeterden de aanwezige pomp- en leidingeninfrastructuur. Er werd een mobiele waterzuiveringsinstallatie voor zuivering van het zure bekkenwater met kalkmelk gebouwd en kleinere bekkens werden gegraven om gecontroleerd het sterk zure water te zuiveren met een kalkpoedermengsel. Het gezuiverde bekkenwater werd geloosd in het aangrenzende kanaal. Op 28 juni 2010 werd het gipsstort samen met de andere terreinen van de bedrijven in faling (Nilefos chemie en Misa Eco) door de curatoren overgedragen aan de partners van Terranova. En deze ontwikkelde een duurzaam plan voor de site.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top