vrijdag, juli 10, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / Investeren in landschap broodnodig voor boer, biodiversiteit&beleving
Investeren in landschap broodnodig voor boer, biodiversiteit&beleving

Investeren in landschap broodnodig voor boer, biodiversiteit&beleving

  • Nederland
  • De Europese en nationale subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer zijn de afgelopen jaren zeer beperkt gericht geweest op landschapsdoelen. Daardoor hebben die regelingen tot nog toe nog weinig bijgedragen aan de kwaliteit van het Nederlandse landschap. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek verricht bij LandschappenNL in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.
  • http://www.nieuwsbank.nl/
  • info@landschappen.nl

De Europese en nationale subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer zijn de afgelopen jaren zeer beperkt gericht geweest op landschapsdoelen. Daardoor hebben die regelingen tot nog toe nog weinig bijgedragen aan de kwaliteit van het Nederlandse landschap. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek verricht bij LandschappenNL in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.

Mede door het ontbreken van sturing op landschapsdoelen waren slechts in geringe mate pakketten voor landschapselementen beschikbaar. Het budget was dan ook bij lange na niet voldoende om een structurele verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse landschap te bewerkstelligen. Dat is een gemiste kans, want er zijn ook gebieden die laten zien dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) wel degelijk het verschil kan maken. In de Friese Wouden bijvoorbeeld vormt ‘landschap’ in het agrarisch natuurbeheer een belangrijke ingang voor de beheerpakketten. Het mooie is dat in dit gebied, zo blijkt uit onderzoek, het realiseren van landschapsdoelen tevens resulteert in een versterkte biodiversiteit.

Directeur Hank Bartelink van LandschappenNL: “De condities waaronder de overheid de subsidies beschikbaar stelt, maakt dat de gebiedsaanvraag wordt getoetst op ecologische en niet op landschappelijke kwaliteiten. Met als consequentie dat het ANLB nog maar beperkt heeft kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.”.

Dit jaar is een nieuwe fase van het ANLB gestart, met Europese en nationale steun. Om de effectiviteit voor landschap te optimaliseren, is het van belang dat naast sturing op biodiversiteit ook landschapsdoelen worden meegenomen. Het voorbeeld van de Friese Wouden verdient daarbij navolging. Dan liggen er zeker kansen voor de nieuwe collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer. Een mooie uitdaging voor de provincies, die nu verantwoordelijk zijn voor het landschapsbeleid, en waarvan sommige reeds over een aanvullend instrumentarium beschikken dat op landschap gericht is, zoals het Stika in Noord-Brabant. De inzet van provinciale landschapsorganisaties, die van oudsher nauw samenwerken met boeren en vrijwilligers bij het beheren van landschapselementen, is daarbij onmisbaar.

Bartelink: “Inzetten op alleen biodiversiteit zoals tot nog toe gebeurde, is niet voldoende, ook beleving doet er toe. Om subsidies effectief en efficiënt in te zetten is een bijstelling naar landschapsdoelen onontbeerlijk.”

De kwaliteit van het landschap staat door allerlei ontwikkelingen in de landbouw onder druk. Sluipenderwijs verdwijnen grote aantallen landschapselementen: het Nederlands landschap vervlakt en versimpeld. Gericht beleid en stimuleringsregelingen zijn onmisbaar om het beheer van deze elementen duurzaam te borgen. Dat kan alleen met overheden die een visie op landschap hebben, die zij niet alleen koppelen aan hun natuurbeleid, maar ook aan ruimtelijke ordening in hun omgevingsplannen.  Provinciale landschapsorganisaties kunnen bij het ontwikkelen van die plannen ondersteuning bieden met kennis van inhoud en praktijk. Niet in de laatste plaats in de vorm van het faciliteren van burgerbetrokkenheid.

De studie is begeleid door prof. dr. J. Renes van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuuranalyse en expertinterviews, aangevuld met een beleidsanalyse, een subsidieanalyse en een ruimtelijke GIS-analyse. Voor dat laatste is gebruik gemaakt van het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap van LandschappenNL.

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top