donderdag, november 15, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Inwerkingtreding Wet biometrie in de Vreemdelingenketen 1 maart 2014
Inwerkingtreding Wet biometrie in de Vreemdelingenketen 1 maart 2014

Inwerkingtreding Wet biometrie in de Vreemdelingenketen 1 maart 2014

  • Nederland
  • Op 1 maart 2014 wijzigt de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (Stb. 2014, nr. 2).
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/inwerkingtreding-wet-biometrie-in-de-vreemdelingenketen-1-maart-2014.aspx

Wat verandert er precies voor de vreemdeling ten opzichte van de huidige situatie?

Op grond van een Europese Verordening is de IND nu al verplicht om van vreemdelingen van zes jaar en ouder een foto en twee vingerafdrukken op de chip op het verblijfsdocument op te nemen.

Met de inwerkingtreding van de wet biometrie in de Vreemdelingenketen moeten vreemdelingen van zes jaar en ouder tien vingerafdrukken laten afnemen en een foto laten maken voor de vaststelling van de identiteit en de registratie daarvan.

Deze biometrische gegevens worden afgenomen door de eerst identificerende partner uit de Vreemdelingenketen met wie de vreemdeling in aanraking komt. Bij de TEV procedure is dat de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland en bij reguliere aanvragen om een verblijfvergunning de IND.

De biometrische gegevens worden opgeslagen in een centraal bestand, zodat de ketenpartners in de Vreemdelingenketen de identiteit van de vreemdeling beter kunnen vaststellen en controleren.

De IND zal vervolgens vingerafdrukken gebruiken voor de opname op het verblijfsdocument. De IND hoeft echter niet in alle gevallen zelf biometrie af te nemen, maar kan soms ook gebruik maken van de biometrie die door een ketenpartner, zoals in de TEV procedure door de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, is afgenomen.

Wanneer en waar de vreemdeling zijn biometrische gegevens moet afstaan, is niet gewijzigd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top