zaterdag, november 17, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / Kamerdebat over inzet over Europese begrotingsregels op Europese top
Kamerdebat over inzet over Europese begrotingsregels op Europese top

Kamerdebat over inzet over Europese begrotingsregels op Europese top

  • Europa
  • Premier Mark Rutte moet woensdag tijdens het Kamerdebat over de komende Europese top duidelijk maken dat hij vasthoudt aan de Europese begrotingsregels. Loslaten van de regels is de ,,snelste afslag naar een nieuwe crisis'', meent CDA-leider Sybrand van Haersma Buma.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjkxfe5rtuzn/nieuws/kamerdebat_over_inzet_over_europese?ctx=vhsjd8w6pdvc&tab=0&tab=0&start_tab0=10&tab=0&tab=0&tab=0&tab=0

Hij wil helderheid van het kabinet op dit punt omdat PvdA-leider Diederik Samsom er zaterdag voor pleitte om Frankrijk en Italië binnen de Europese begrotingsregels meer tijd zouden moeten krijgen om hervormingen door te voeren. De premier moet ,,kiezen”, aldus de christendemocratische leider.

Samsom deed zijn uitspraak na overleg met sociaaldemocratische leiders in Parijs. Hij vindt dat Italië meer tijd moet krijgen om zijn begroting op orde te brengen als hij de arbeidsmarkt hervormt. En voor Frankrijk geldt hetzelfde op voorwaarde dat president François Hollande hervormingen doorvoert. ,,Bijvoorbeeld door de lasten op arbeid te verlagen”, aldus Samsom zaterdag.

De Franse regering heeft al ,,uitstel na uitstel na uitstel” gehad, aldus Buma, maar van hervormingen komt nooit wat terecht. ,,Hollande heeft een populariteitsprobleem en wil gewoon meer geld uitgeven.” En nu willen de sociaaldemocraten om ,,politieke redenen” hun partijgenoten in Parijs en Rome ,,de hand boven het hoofd houden”.

Ook D66 en VVD hebben inmiddels hun zorgen hierover geuit. Gerard Schouw: ,, D66 wil geen koehandel met de begrotingsregels, die moeten voor iedereen blijven gelden.”

De VVD wil niet dat de begrotingsregels van de Europese Unie worden versoepeld. ,,Het loslaten van de 3 procentnorm is voor ons een waar schrikbeeld”, zei Kamerlid Mark Verheijen woensdag in een debat met premier Mark Rutte over de komende Europese top.

De nieuwe begrotingscommissaris in Brussel moet volgens de liberaal net zo recht in de leer zijn als Ollie Rehn, de huidige Europees commissaris van Economische en Monetaire Zaken. Als de teugels nu worden gevierd, dan gaat dat ten koste van stabiliteit van de euro. Bovendien is het onrechtvaardig tegenover landen die wel hervormd hebben, aldus Verheijen.

Verheijen wilde zich niet uitlaten over de mogelijke keuze van de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. ,,Voor ons is niemand uitgesloten.” Verheijen wil dat eerst het programma wordt vastgesteld waar de Europese Commissie zich de komende vijf jaar mee gaat bezig houden.

Juncker was de ‘spitzenkandidaat’ van de christendemocraten in het Europees Parlement voor de opvolging van voorzitter José Manuel Barroso. Verheijen is hier niet echt enthousiast over en volgens hem moeten de fracties in het Europees Parlement nog maar eens goed nadenken of ze bij volgende verkiezingen weer met topkandidaten moeten komen.

De ChristenUnie vindt Juncker de ,,verkeerde man op de verkeerde plek´´ en daarom zou het kabinet niet moeten instemmen met een keuze voor deze kandidaat. Kamerlid Gert-Jan Segers van die fractie en sommige andere Kamerleden willen ook weten voor wie Rutte kiest als er een hoofdelijke stemming komt, zoals de Britse premier David Cameron wil.

Er zal niet worden gemorreld aan de Europese begrotingsregels, aldus minister-president Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer in een debat over de komende Europese top. ,,Het kabinet is tegen aanpassing van het Stabiliteits- en Groeipact.”

Volgens hem is er ,,geen deal” om de begrotingsregels aan te passen in ruil voor de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Die suggestie kwam naar boven nadat Europese sociaaldemocratische leiders in het weekeinde pleitten voor extra tijd voor Rome en Parijs om hun begroting op orde te krijgen indien zij hervormingen zouden doorvoeren. Tegelijk steunden zij de benoeming van de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie.

Het Stabiliteits- en Groeipact laat volgens de premier al ,,een zekere ruimte” voor maatwerk.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top