zondag, juli 12, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / KBC-analyse: pensioensparen is in alle opzichten een geweldig succes
KBC-analyse: pensioensparen is in alle opzichten een geweldig succes

KBC-analyse: pensioensparen is in alle opzichten een geweldig succes

  • Belgie
  • KBC maakte naar aanleiding van het jaareinde een analyse van pensioensparen over de jaren heen en onderzocht of er nieuwe tendensen te herkennen zijn. KBC bekeek een aantal aspecten, zoals de leeftijd van de pensioenspaarder, de voordelen van systematisch beleggen in een fonds tegenover een jaarlijkse eenmalige storting, de uittredingen en de instroom van jongeren.
  • KBC Group
  • https://www.kbc.com
  • pressofficekbc@kbc.be
  • https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCOM/PDF/COM_BDV_pb_opbrengst_pricos_nl.pdf?

Leeftijdscategorieën

De pensioenspaarders bij KBC zitten mooi verdeeld over alle leeftijdsgroepen. Van al onze cliënten tussen 25 en 65 jaar1 doet 18% à 19% aan pensioensparen via een fonds. Dat percentage vinden we terug bij alle relevante leeftijdscategorieën. In verhouding tot het aantal cliënten zijn er in de groep 25-39 jaar nauwelijks minder pensioenspaarders dan in de groep 40-54 jaar.

Het nut van systematisch beleggen

KBC volgde een pensioenspaarder die sinds de start (februari 1987) consequent – met een automatische maandelijkse opdracht – het maximum gestort heeft. Het voordeel van systematisch beleggen blijkt duidelijk: het eindresultaat is hoger dan bij eenmalige stortingen op het einde van het jaar.

Het gaat over een reële situatie. Het getoonde rendement (zie rendement Pricos) exclusief het fiscale voordeel, houdt rekening met het tijdstip van en het rendement op elke (jaar)storting. Die benadering geeft beter weer welk rendement de cliënt effectief kende dan het rendement sinds de oprichting van het fonds: geen enkele pensioenspaarder heeft immers bij de start het volledige bedrag gestort.

KBC herhaalde die oefening voor drie kortere, recente periodes. De laatste twee decennia van vorige eeuw verliepen vrij rimpelloos op de financiële markten. Dat kunnen we evenwel niet zeggen van de periode vanaf 2000, met het uiteenspatten van de technologiebubbel, de kredietcrisis, enz. In alle drie de gevallen blijft het eindplaatje ruim positief: pensioensparen kan dus wel tegen een stootje, de financiële markten blijven veerkrachtig. Zelfs in het minst positieve scenario (start in 2007, het jaar voor de kredietcrisis) behaalt de pensioenspaarder een rendement waartegen dat van de spaarrekening verbleekt.

Jongeren en pensioensparen

34% van de pensioenspaarders bij KBC is jonger dan 40 jaar. Dat percentage vinden we zowel terug bij de pensioenspaarfondsen als bij de pensioenspaarverzekeringen.

Voor de pensioenspaarfondsen maakten we een analyse van de nieuw geopende pensioenspaarrekeningen door jongeren (-30 jaar). Over de periode 2008 – oktober 2013 steeg het aandeel van jongeren van 43% naar 50,7%. De jongste pensioenspaarder is 18 jaar. In aantallen spreken we over 45 000 nieuwe pensioenspaarders bij KBC. Die leeftijdsgroep alleen al compenseert voor 2/3 de uitstroom over de beschouwde periode (rechtmatige uittredingen na 60 of bij pensionering). Liefst 96% van die jongeren kiest voor het pensioenspaarfonds Pricos (gezien de lange termijn tot hun pensioen).

De vaak geformuleerde stelling dat de vergrijzing een belangrijke impact heeft op het pensioensparen en de pensioenspaarders massaal het systeem verlaten, kunnen we dus relativeren. Bij KBC blijft de instroom alvast aanzienlijk.

KBC Group NV Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Tel. 02 429 29 15
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top