maandag, november 30, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / KBC geeft duiding bij fiscale rulings
KBC geeft duiding bij fiscale rulings

KBC geeft duiding bij fiscale rulings

  • Belgie
  • De voorbije jaren hebben KBC Bank en KBC Groep aan de fiscale autoriteiten van een aantal landen meer duidelijkheid gevraagd over de fiscale behandeling van bepaalde productgerelateerde of boekhoudkundige kwesties.
  • KBC Group
  • https://www.kbc.com
  • pressofficekbc@kbc.be
  • https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCOM/PDF/COM_BDV_pb_Rulings_overview_nl.pdf?

Het advies of de goedkeuring van die fiscale autoriteiten (een ‘ruling’) zorgt voor een correcte toepassing van de fiscale regels en een correcte en transparante financiële rapportering door KBC. De meeste van die rulings hebben geen of een beperkte invloed op de winst-en-verliesrekening van KBC. Een ruling zorgt trouwens ook voor een level playing field voor alle spelers op de markt.

Omdat het volledig transparant wil zijn, geeft KBC een overzicht van de fiscale rulings die het tot nu toe heeft gesloten met verschillende fiscale autoriteiten (in verschillende landen). In overeenstemming met zijn transparantiebeleid heeft KBC er dan ook geen probleem mee dat rulingcommissies details van hun beslissingen openbaar maken.

Overzicht per land

1. Fiscale rulings van KBC in België: om duidelijkheid te scheppen over de interpretatie van belastingregels

KBC Asset Management heeft in 2012 enkele fiscale rulings gekregen die duidelijkheid en zekerheid verschaften over de fiscale kwalificatie van de beleggingsproducten die het uitgaf.

Ook KBC Bank en KBC Groep kregen diverse fiscale rulings. Tijdens de financiële crisis was KBC Bank verplicht een schuldkwijtschelding te verlenen aan KBC Investments Ltd. In zijn beslissing van april 2010 aanvaardde de rulingcommissie de fiscale aftrekbaarheid van die kwijtschelding. KBC Bank en KBC Groep kregen ook diverse rulings voor de fiscale behandeling van hybride financiële instrumenten die ze uitgaven (die voor reglementaire doeleinden worden beschouwd als eigen vermogen):

  • In een ruling van april 2009 kreeg KBC Groep de bevestiging dat de betaling van de YES (Yield Enhanced Securities) waarop de Vlaamse overheid had ingetekend, fiscaal moest worden beschouwd als een dividenduitkering.
  • In een ruling van januari 2013 kreeg KBC Bank de bevestiging dat de interestbetalingen op de Contingent Capital Notes (CoCo’s) die het had uitgegeven, fiscaal aftrekbaar waren.
  • In een ruling van maart 2014 bevestigde de rulingcommissie dat de betalingen voor de AT1-notes uitgegeven door KBC Groep en de betalingen voor de overeenstemmende AT1-lening tussen KBC Groep en KBC Bank, moeten worden behandeld als fiscaal aftrekbare interesten. In een reactie op berichten in de media over die ruling, zette KBC op 27 maart 2014 een verklaring op zijn website (www.kbc.com) om de aard van die rulingaanvraag te verduidelijken. KBC vroeg in zijn rulingaanvraag namelijk een gelijkaardige fiscale behandeling als die die in veel andere Europese landen beslist was door de lokale fiscale autoriteiten na de publicatie van de strengere eisen voor Bazel III-instrumenten. Die behandeling werd in het VK, Frankrijk en Spanje al formeel goedgekeurd door de lokale autoriteiten voor de daar gevestigde financiële instellingen. Andere Europese banken hebben op basis van die lokale regels al AT1-instrumenten uitgegeven. KBC heeft in België dus alleen maar een gelijkaardige behandeling gevraagd om een concurrentienadeel tegenover buitenlandse spelers die in België actief zijn, te vermijden.

2. Fiscale rulings van KBC in Luxemburg

In 2006 kreeg KBC Asset Management SA een ruling die een fiscale goodwill toestond voor de financiële en fondsbeheerexpertise die aanwezig was in het bedrijf. Die ruling liep af in 2013.

In november 2014, na de fusie van KBC Asset Management SA en KBC Life Fund Management SA die KBC uitvoerde om beide entiteiten op efficiënte wijze in overeenstemming te brengen met de Europese UCITS-richtlijn, moest KBC Asset Management SA een nieuwe rulingaanvraag indienen bij de Luxemburgse fiscale autoriteiten. Die fusie genereerde een economische waarde die volgens de Luxemburgse regels in de balans mag worden opgenomen als een immaterieel vast actief dat het bedrijf kan afschrijven. Die economische waarde wordt berekend op basis van marktconforme en publiek beschikbare externe referenties van andere vergelijkbare vennootschappen. Na de fusie werd het immaterieel vast actief van KBC Asset Management SA goedgekeurd in een ruling van de Luxemburgse fiscale autoriteiten. De waarde ervan wordt standaard elke 3 jaar opnieuw geëvalueerd en verder telkens als er belangrijke wijzigingen zijn aan de activiteiten of groepsstructuur van KBC Asset Management SA.

KBC IFIMA en KBC Financial Products International SA, beide emissievehikels van KBC, hebben advanced pricing agreements (APA’s) aangevraagd bij de Luxemburgse fiscale autoriteiten ter bevestiging van een marktconform tarief voor transacties met verwante KBC-entiteiten (voornamelijk KBC Bank NV). Die rulings bevestigen alleen maar het tarief dat vanuit fiscaal oogpunt moet worden toegepast. Vóór zijn verhuizing naar Luxemburg had KBC IFIMA SA in 2011 een vergelijkbare APA gekregen van de Nederlandse fiscale autoriteiten.

3. Fiscale rulings van KBC in het VK

KBC Investments Ltd. sloot in november 2010 een akkoord met de Britse fiscale autoriteiten over de schuldkwijtschelding die KBC Bank NV in april 2010 verleende (zie hoger onder 1. Fiscale rulings van KBC in België).

4. Fiscale rulings van KBC in Hongarije

In Hongarije werd een aantal rulings gesloten over de fiscale behandeling van bedrijfsherstructureringen, met name fusies. Daarnaast kreeg K&H ook twee rulings met betrekking tot de btw.

5. Andere landen

Er zijn geen rulings met de Tsjechische, Slowaakse, Amerikaanse of Ierse fiscale autoriteiten. De Bulgaarse belastingwetgeving bevat geen rulingprocedure.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top