dinsdag, oktober 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / KBC neemt beslissing over Antwerpse Diamantbank
KBC neemt beslissing over Antwerpse Diamantbank

KBC neemt beslissing over Antwerpse Diamantbank

  • Belgie
  • Gezien de verkoop van Antwerpse Diamantbank (ADB) aan Yinren Group niet succesvol afgerond kon worden, heeft KBC beslist om, in uitvoering van de overeenkomst met de Europese Commissie, de kredietdossiers en activiteiten van Antwerpse Diamantbank (ADB) geleidelijk en op geordende wijze af te bouwen. Dit zal gebeuren met respect voor de klanten en de met hen gemaakte contractuele afspraken.
  • KBC Group
  • https://www.kbc.com
  • pressofficekbc@kbc.be
  • https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCOM/PDF/COM_BDV_pdf_ADB_decision_nl.pdf?

Er worden bij ADB geen nieuwe kredieten meer verstrekt of activiteiten verder ontwikkeld. Het afbouwproces zal verlopen via een fusie door opslorping waarbij ADB opgenomen wordt in KBC Bank NV. Hierdoor zullen de lopende kredietdossiers initieel beheerd blijven door ADB en in een latere fase door KBC Bank NV.

Deze beslissing is conform het met Europa overeengekomen afsprakenkader over de desinvestering van ADB. De activiteiten, de portefeuille en de juridische entiteit van ADB zullen dus op termijn volledig uit de KBC-perimeter verdwijnen.

Eind vorig jaar kondigde KBC een akkoord aan met de Chinese Yinren Group over de overname van ADB. Niettegenstaande de inspanningen van KBC en ADB om deze transactie af te ronden, heeft Yinren Group binnen de daartoe afgesproken periode geen volledig dossier kunnen indienen bij de Belgische toezichthouder, de Nationale Bank van België.

Sinds 2009 heeft KBC zich voortdurend ingezet om een geschikte strategische investeerder voor ADB te vinden. Maar dat bleek door de specifieke nicheactiviteit van ADB, de dagelijkse fundingbehoeften eigen
aan het specifieke bedrijfsmodel van ADB en de moeilijke economische marktomstandigheden en marktontwikkelingen een hele uitdaging. KBC voerde wereldwijd gesprekken met meer dan honderd mogelijk geïnteresseerde partijen en kon op 19 december 2013 – kort voor de door de Europese Commissie opgelegde, reeds tweemaal verlengde deadline voor desinvestering van eind 2013 – een verkoopovereenkomst aankondigen met de Yinren Group.

Deze overeenkomst was nog onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen door de verschillende toezichthouders. Ook na een ultieme verlenging van de oorspronkelijke indieningsperiode met drie maanden stellen we vast dat Yinren Group geen volledig dossier voorgelegd heeft aan de Nationale Bank van België. Teneinde de desinvesteringsafspraken en deadline met de Europese Commissie te honoreren, besliste KBC dan ook om over te gaan tot een gefaseerde afbouw van de bedrijfsactiviteiten van ADB.

Ten gevolge van de geldende IFRS-boekhoudregels zullen de in 2012 en 2013 al geboekte waardeverminderingen op de verkoop van ADB, tegengedraaid worden. Dit zal resulteren in een positieve impact op het resultaat van het derde kwartaal van 2014 van 0, 1 miljard euro. Anderzijds zullen er over de afbouwperiode nog bijkomende kredietafschrijvingen worden geboekt die onder IFRS nog niet meteen
mogen geboekt worden. Het gecombineerde P&L-effect zal echter licht negatief zijn.

Deze afbouw zal de vorm aannemen van een fusie van ADB door opslorping door KBC Bank NV onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde toezichthouders. Vervolgens zal de afbouw worden verdergezet door KBC Bank NV. Indien een derde partij in de loop van het afbouwproces een valabel en aannemelijk voorstel zou formuleren om de activiteiten van ADB, haar kredietportefeuille of onderdelen hiervan te verwerven, zal KBC dat voorstel onderzoeken voor zover het niet leidt tot een bijkomende financiële last, past binnen de met Europa overeengekomen volledige desinvestering van ADB en aanvaardbaar is voor de Nationale Bank van België.

ADB zal de komende maanden zijn klanten persoonlijk contacteren om de praktische modaliteiten van de afbouw in onderling overleg uit te werken. In België komt er geen collectief ontslag. Een deel van de medewerkers van ADB zal instaan voor de ordentelijke afbouw van de bedrijfsactiviteiten. De andere medewerkers uit het Antwerpse hoofdkantoor van ADB worden ingezet in de KBC-groep. De buitenlandse entiteiten van ADB zullen worden stopgezet. In de buitenlandse entiteiten zullen beperkte teams instaan voor de afbouw van de activiteiten. Voor de andere medewerkers in deze buitenlandse vestigingen zal conform de daar geldende sociale wetgeving een
afscheidsregeling worden uitgewerkt.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV: “Het is jammer dat de Yinren Group er ondanks langdurige inspanningen niet in geslaagd is om de overname van Antwerpse Diamantbank binnen de voorziene tijdsspanne tot een goed einde te brengen. KBC is zijn engagementen ten aanzien van de Europese Commissie altijd al nagekomen en ziet zich daarom genoodzaakt om over te gaan tot een afbouw van ADB nu het verkoopscenario niet doorgaat. We betreuren dat daardoor een sterk merk met een lange en rijke geschiedenis en een toonaangevende speler in de diamantwereld verdwijnt.

Ik wil ook graag onze erkenning en oprechte dank betuigen aan onze klanten en zeker ook aan de medewerkers van Antwerpse Diamantbank die er in de voorbije jaren in geslaagd zijn om in niet evidente omstandigheden hun klanten toch een degelijke en professionele service te blijven verlenen. Ik ben er zeker van dat ze in de toekomst met dezelfde toewijding samen met ons hun klanten op dezelfde kwaliteitsvolle manier verder zullen blijven bedienen en begeleiden in de afbouw van de activiteiten van ADB.”

Pierre De Bosscher, CEO van Antwerpse Diamantbank, besluit: “Door zijn specifieke nicheactiviteit was Antwerpse Diamantbank geen voor de hand liggend desinvesteringsdossier, en dit niettegenstaande haar specifieke kennis van en haar uitstekende reputatie in de industrie. Uiteraard is het jammer dat er in de voorbije jaren geen mogelijkheid bleek om onze activiteiten samen met een nieuwe aandeelhouder verder te ontwikkelen, maar ik ben ervan overtuigd dat de geleidelijke afbouw van de activiteiten van ADB binnen het tussen KBC en Europa overeengekomen afsprakenkader maximaal rekening houdt met de belangen van klanten, personeel, aandeelhouders en alle andere stakeholders.”

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top