dinsdag, november 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / KBC-spaarders dragen steentje bij tot de lokale economie
KBC-spaarders dragen steentje bij tot de lokale economie

KBC-spaarders dragen steentje bij tot de lokale economie

  • Belgie
  • Spaarcampagne KBC zet lokale bedrijfsprojecten in de kijker KBC start vandaag met “Een steentje bijdragen”, een opvallende campagne die aantoont dat KBC het spaargeld van zijn Belgische cliënten vrijwel integraal opnieuw in de Belgische economie investeert. Wie spaart, draagtzo rechtstreeks bij aan de lokale welvaart. In de strategie van KBC vormt alertreageren op lokale opportuniteiten een cruciaal element.
  • KBC Group
  • https://www.kbc.com
  • pressofficekbc@kbc.be
  • https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCOM/PDF/COM_pb_steentje_bijdragen_30-09-2013_nl.pdf?

Dit betekent dat KBC alert is voor de signalen van zijn cliënten, er proactief op inspeelt en dienstverlening aanbiedt op maat van de lokale behoefte (‘local responsiveness’). Deze campagne maakt duidelijk dat KBC, dankzijzijn sterke lokale aanwezigheid, bruggen kan bouwen tussen de spaarbehoeften van zijn particuliere cliënten enerzijds en de kredietbehoeften van zijn particuliere en bedrijfscliënten anderzijds.

Draaischijf van de economie

KBC heeft in kaart gebracht hoe zijn Belgische cliëntendeposito’s omgezet worden in kredietverstrekking aan particulieren, bedrijven en financiering van de overheid. Bijna 80% (79%) van deze deposito’s krijgt hier een bestemming: 63% wordt gebruikt voor rechtstreekse en onmiddellijke kredietverlening aan Belgische particulieren en bedrijven terwijl ongeveer 16% gebruikt wordt voor de aankoop van Belgische staatsobligaties.

Van het depositovolume dat voor lokale kredietverstrekking wordt aangewend, gaat 45% naar Belgische hypothecaire woningkredieten. 47% wordt ter beschikking gesteld voor bedrijfskredieten aan Belgische zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemers en KMO’s. De overige 8% is bestemd voor andere particuliere kredieten en de financiering van overheidsprojecten.

De andere deposito’s worden grotendeels aangewend voor de aankoop van overheidsobligaties, voor ‐ voornamelijk lokale ‐ interbancaire kredietverstrekking, en deels ook nog voor de financiering van de eigen bedrijfsactiviteiten van de KBC‐groep. De obligatieportefeuille die op basis van de cliëntendeposito’s wordt aangehouden, bestaatzoals hierboven vermeld overigens voor het overgrote deel (80%) uit Belgische staatsobligaties. Vanuit diversificatie‐ oogpunt wordt het resterende deel van de portefeuille geïnvesteerd in een waaier aan Europese overheidsobligaties. Deze portefeuille wordt aangewend om de liquiditeit van de spaardeposito’ste kunnengaranderen ten behoeve van de spaarders.

Door de opgehaalde depositovolumes maximaal aan te wenden voor kredietverstrekking aan particulieren en bedrijven, zorgt KBC ervoor dat de Belgische spaarders actief bijdragen in/aan de financiering van de lokale economie en welvaart.

Een “echt” steentje bijdragen

Om de betrokkenheid van de spaarders bij de financiering van de lokale economie heel concreet te maken, kunnen zij op de website van KBC (www.kbc.be/steentjebijdragen ) hun voorkeur aangeven voor een lokaal project dat door KBC wordt gefinancierd en hun sympathie wegdraagt. KBC selecteerde 83 projecten uit verschillende sectoren en in verschillende regio’s(1) in Vlaanderen, Brussel en Duitstalig België. Door op zijn voorkeurprojectte klikken, kan de spaarder een boodschap achterlaten die op een echteminiatuurbaksteen wordt gegraveerd. Achteraf worden de geproduceerde steentjes gegroepeerd per project en aan de zaakvoerders overhandigd. Op die manier wordt duidelijk gemaakt datspaarders ook letterlijk een steentje bijdragen tot de realisatie van een ondernemingsproject.

Het productieproces van het baksteentje wordtlive gefilmd en ter beschikking gesteld van de sympathisant, zodat hij het via Facebook® en andere socialemedia kan delenmet vrienden en kennissen. De campagne loopt tot 30 november en staat open voor iedereen. Zowel KBC‐cliënten als niet‐cliënten kunnen dus een steentje laten aanmaken en op die manier duidelijk maken datzij – net als KBC ‐ het lokale ondernemingsleven een warmharttoedragen.

230 miljoen euro voor Vlaamse kmo’s

KBC biedt de beleggers een waaier aan spaar‐ en beleggingsproducten (2) aan die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de Belgische economie. Dat beleggers voor dit thema belangstelling hebben, blijkt uit het succes van de KBC‐termijnrekening “100% Invest”, waarop sinds de lancering op 1 juli al voor 230 miljoen euro werd ingetekend. KBC verbindt er zich toe om iedere euro die via deze termijnrekening wordt opgehaald, opnieuw te investeren in kmo‐kredietverlening in een door de belegger zelf gekozen Vlaamse provincie.

Tijdens de campagneperiode kunnen beleggers nog steeds op deze termijnrekening intekenen. Daarnaast biedt KBC verscheidene specifieke beleggingsfondsen aan die rechtstreeks investeren in Belgische en/of Vlaamse bedrijven. Zo is er het nieuwe fonds KBC EquiPlus 90 Belgian Economy waarop de belegger vanaf vandaag kan intekenen, maar ook bestaande open fondsen zoals KBC Participation Belgian Economy en KBC Equity Fund Flanders behoren tot demogelijkheden.

(1) CBC Banque, de dochteronderneming van KBC actief in Brussel en Wallonië, neemt niet deel aan ditinitiatief. CBC Banque voert een eigen commercieel beleidmetspecifieke accenten voor Brusselse en Waalse ondernemers.
(2) Voor deze producten geldt uiteraard datze enkel worden aangeboden voorzoverze passen binnen hetrisicoprofiel van de cliënt

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top