zaterdag, juli 11, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / KBS: De kracht van psychische kwetsbaarheid
KBS: De kracht van psychische kwetsbaarheid

KBS: De kracht van psychische kwetsbaarheid

  • Belgie
  • Twee boeken met inspirerende praktijken en persoonlijke verhalen voor een geestelijke gezondheidszorg nieuwe stijl
  • Koning Boudewijnstichting
  • http://www.kbs-frb.be
  • info@kbs-frb.be
  • http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=316560&langtype=2067

De herstelbenadering vindt ingang in de geestelijke gezondheidszorg. Het concept ‘herstel’ verwijst naar een persoonlijk proces, waar de persoon met een psychische kwetsbaarheid zijn leven nieuwe betekenissen, een nieuwe wending en nieuwe doelen geeft.

De twee boeken die tijdens een evenement in het Brusselse Muntpunt op 12 mei werden voorgesteld, bouwen voort op dit groeiend belang van de herstelvisie in de geestelijke gezondheidszorg. In het ene boek worden inspirerende aanpakken in kaart gebracht. In het andere wordt, aan de hand van diepte-interviews en foto’s, gefocust op de ervaring van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Beide boeken worden uitgegeven door LannooCampus en zijn het resultaat van een gemeenschappelijk initiatief van het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting. De drie partners werken reeds sedert 2011 samen en investeren in herstel van onderuit, samen met de persoon met een psychische aandoening en zijn omgeving. Met de realisatie van deze boeken, die een waarderende aanpak van patiënt en omgeving voorop stellen, hopen ze aan te zetten tot een verdere reflectie over een delicaat en complex thema als herstel in de GGZ.

Herstellen kan je zelf, maar niet alleen

Het boek ‘Herstellen kan je zelf. Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid’ van Chantal Van Audenhove en collega’s van het Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy LUCAS van de KU Leuven biedt inspiratie van en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; en hun omgeving en voor professionals die ondersteuning geven aan deze mensen.

De verhalen van mensen met een psychische problematiek en hun herstelproces staan centraal in het boek, gekoppeld aan foto’s die zij zelf hebben genomen en die hun beleving, ervaringen en perspectief in beeld brengen. Welke strategie ontwikkelden zij om hun plaats in de samenleving opnieuw op te nemen, ondanks stigmatisering en discriminatie. Welke obstakels kwamen ze daarbij tegen, welke ondersteuning vinden ze cruciaal om hun welzijn te verbeteren. Dit proces van herstel is uniek en zeer individueel. Anderzijds keren steeds dezelfde stadia in het herstelproces terug. Die zijn ook terug te vinden in de sterke, kleine en grote verhalen en statements over hoe mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten opnieuw een actieve sociale rol opnemen in de samenleving.

Magda bijvoorbeeld was een sterk op prestaties gerichte perfectionist met een verantwoordelijke functie in een bedrijf. Zij kreeg een zware depressie en deed twee zelfmoordpogingen waarbij ze een zwaar armletsel opliep. Zij is erin geslaagd een nieuw leven op te bouwen: “Op het werk is er eigenlijk niemand die vraagt wat er precies gebeurd is. Dat is wel goed. Ik voel ook niet de nood om daarover te praten, enkel af en toe. Ik wil het niet verzwijgen maar vind het gewoon niet nodig om het daarover te hebben, omdat het niet meer leeft. Ik heb geen probleem met mijn littekens. Ik sprak er wel over met vrienden en met mijn therapeut. En in het bedrijf denk ik aan twee vrouwen die zelf de stap hebben gezet naar mij. Ze vertrouwden me toe dat ze in een diepe burn-out zitten en vroegen me of ze eens met me konden praten. Ik heb het met hen gehad over ‘voelen wat energie geeft of juist zuigt’. Dat is toch wel mijn motto geworden: voel het en leef ernaar.”

In het boek worden uiteindelijk een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de professionals in de zorg, de geestelijke gezondheidszorg, het beleid, het onderwijs en het onderzoek. De herstelverhalen vormen daarbij de belangrijkste inspiratie.

Herstel in de praktijk

In ‘Herstel in de praktijk. Psychisch kwetsbare personen beter ondersteunen’ brengen Luc Van Huffel en zijn collega’s van het DEAS-CeRIS onderzoekscentrum van de Universiteit van Mons innoverende benaderingswijzen, praktijken en initiatieven in kaart die laagdrempelig en bottom-up werken; zij dragen vandaag bij aan een systemische innovatie in de geestelijke gezondheidszorg.

Er is een verschuiving aan de gang van residentiële zorg naar gemeenschapszorg die ook de directe leefomgeving van psychisch kwetsbare mensen betrekt. De onderzoekers stellen daarbij enkele cruciale vragen.

Belemmert stigmatisering het herstel van de psychische patiënt?
Welke rol speelt de nabije omgeving in de omgang met psychische kwetsbaarheid?

Deze ontwikkeling vraagt een andere benadering van personen met psychische aandoeningen, hun naasten en gezondheidsprofessionelen. Herstel in de praktijk legt uit wat deze vernieuwing precies inhoudt, en bespreekt aan de hand van concrete voorbeelden hoe een vertrouwelijke benadering in de geestelijke gezondheidszorg een verrijkend en vooral sterker herstelproces oplevert.

Weg van de stigmatisering en de uitsluiting van sociaal kwetsbare personen brengt dit boek een waaier aan informatie over psychische begeleiding. Met veel knowhow stelt het een zorgverlening voor die zich midden in een persoonlijke, collectieve en maatschappelijke context plaatst.

Beide werken zijn te verkrijgen in de betere boekhandel of te bestellen via de webshop van LannooCampus.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top