vrijdag, november 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Mensen / Kiezers opstand
Kiezers opstand

Kiezers opstand

  • Nederland
  • Actie voor het opnemen van het bindend referendum in de Grondwet.
  • Wijze Kieswijzer
  • www.wijze-kieswijzer.nl
  • info@wijze-kieswijzer.nl

Stelling: www.wijze-kieswijzer.nl

De ontwikkeling van de mensheid wordt vooral bepaald door de calamiteiten die voortkomen uit wat ons verdeeld.

Uiteindelijk zal dat ons verbinden…of vernietigen.

De onmacht van staatsburgers om nog enige directe invloed op hun bestuur uit te oefenen neemt inmiddels dramatische vormen aan. Lokaal, provinciaal, landelijk en Europees laten bestuurlijke organen geen enkele ruimte voor de inmiddels broodnodige directe democratie. Grondwettelijk is die er ook niet in Nederland. De werkelijk machtigen willen dat, kosten wat kost, graag zo houden!

Kiezers weten zich niet meer gehoord en keren zich massaal af van het zo hard bevochten kiesrecht of stemmen op populistische bewegingen. Die groeien rijkelijk op deze onvrede.

Het kiesrecht in Nederland is in 1917 door sociale krachten met veel strijd afgedwongen. Burgers hebben sindsdien de mogelijkheid middels hun stem invloed uit te oefenen op de formele macht. De werkelijke macht, vooral de financiële en economische, beweegt zich echter in de schaduw van de formele macht. Die hebben zich nooit laten kiezen. Die waren er, zijn er en als we niets doen, zal dit altijd zo blijven.

Door de enorme toename van de wereldbevolking en de razendsnelle globalisering van de financieel-economische sector zijn nationale overheden inmiddels vrijwel machteloos om sturing te geven aan hun nationale beleid. Ingrijpende maatregelen hoeven we uit deze hoek dus niet te verwachten. Ook politici hebben hun overtuigingskracht verloren. Zoveel zelfs dat hun bestaansrecht in het geding komt.

De sociale krachten die aan het begin van de twintigste eeuw het kiesrecht hebben afgedwongen moeten deze kracht lokaal, nationaal en internationaal opnieuw gaan inzetten voor meer directe macht voor de burger. Naast het representatieve stelsel moet een direct democratisch kiessysteem voor onderwerpen worden afgedwongen. Bindende correctieve referenda zijn volgens de ‘Nationale Conventie’ een stevige stap in die richting. Hiervoor is echter een grondwetswijziging nodig.

Onze 200 jaar oude grondwet is inmiddels erg achterhaald en toe aan ‘opwekking’ tot een ‘levend’ document met vooral meer macht voor burgers. Kiezen bij stemmen heeft voor burgers pas weer zin als er regelmatig en bindend gestemd kan worden over onderwerpen en niet alléén over politieke programma’s.

Totdat dat mogelijk is is massaal bewust blanco stemmen een zinvolle en gerechtvaardigde actie.

Om dit te realiseren wil Wijze Kieswijzer actie ondernemen om de sociale kracht van alle burgers te prikkelen tot initiatieven.

Partij neutraal, samen met mensen die zich daar ook voor willen inzetten, een stevige stem-protestactie ondernemen.

Een actie om vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen* en de verkiezingen voor het Europese parlement** duidelijk te maken dat het twee eeuwen oude democratisch tekort in onze Grondwet nu écht eens opgeheven moet worden.

Uiteindelijk moet dit uitmonden in een massaal volksinitiatief dat een zodanige aanpassing van de Grondwet eist dat burgers ook democratisch kunnen stemmen over onderwerpen. Een correctief bindend referendum opgenomen in de Grondwetis daar een absolute voorwaarde voor. Ook de Grondwet-wijzigingsprocedure moet eenvoudiger worden. Nu is wijziging of aanpassing praktisch onmogelijk.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Stem blanco…totdat in onze Grondwet het recht op bindende referenda is vastgelegd.

Al sinds het bestaan van de eerste Grondwet zijn het ook nú weer vooral de christelijke en de liberale partijen die bij elke poging om een directere democratie vorm te geven dwarsliggen.

Simon Berndsen

Dorpsweg 7

8753JC Cornwerd

0515233867

www.wijze-kieswijzer.nl

Over Berndsen

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top