dinsdag, november 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Koning Boudewijnstichting: De verenigingen zijn pessimistisch
Koning Boudewijnstichting: De verenigingen zijn pessimistisch

Koning Boudewijnstichting: De verenigingen zijn pessimistisch

 • Belgie
 • Talrijke organisaties verkeren in moeilijkheden en vrezen voor de toekomst volgens de vijfde Barometer van de Verenigingen
 • Koning Boudewijnstichting
 • http://www.kbs-frb.be
 • info@kbs-frb.be
 • http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=314875&langtype=2067

De Barometer van de Verenigingen van de Koning Boudewijnstichting (KBS) is aan zijn vijfde editie toe. De resultaten 2014 tonen aan dat de financiële situatie van de verenigingssector erg moeilijk is.

Enkele belangrijke tendensen:

 • Grote en zeer grote organisaties worden nu ook zwaar geraakt terwijl voordien eerder de kleine organisaties getroffen werden: 39% van de zeer grote en 36% van de grote organisaties verwachten een achteruitgang van hun economische situatie;
 • Een groot aantal organisaties verwacht dat de achteruitgang van de economische situatie van de sector ook de volgende 12 maanden zal verder gaan (een stijging met 31% t.o.v. 2013). Gelijktijdig heeft 43% van de organisaties geen vertrouwen in de toekomst (tegenover 34% in 2013);
 • Een meerderheid van de verenigingen is erg afhankelijk van overheidssubsidies. De aangekondigde besparingen door de verschillende overheden doet de onzekerheid toenemen.

Over een periode van vijf jaar geeft de Barometer een beeld van een verenigingssector die, sinds de financiële crisis van 2008, steeds meer onder druk is komen te staan.

De Barometer is een compilatie van meerdere gegevens. Het gaat om de jaarlijkse enquête van het onderzoeksbureau Ipsos Public Affairs op vraag van de KBS, aangevuld met de analyse van de rekeningen van de verenigingen neergelegd bij de Nationale Bank in 2013.

Ook dit jaar contacteerden de onderzoekers 700 directeurs van organisaties in België. De bevraging gebeurde tussen augustus en midden september 2014. Eén derde van de deelnemende verenigingen behoort tot de sociale sector, 24% situeert zich in de gezondheidssector, ongeveer 1/5 behoort tot de culturele wereld, 14% van de organisaties is actief in de ontwikkelingssamenwerking en 11% behoort tot de milieusector.

Situatie in 2014

Los van hun grootte of de taalgemeenschap waartoe ze behoren, heeft een belangrijk deel van de organisaties het gevoel dat hun economische situatie de laatste 12 maanden achteruit is gegaan.

 • Het gaat om 24% van de kleine organisaties, 28% van de grote organisaties en 31% van de zeer grote organisaties;
 • Het gaat om 24% van de Franstalige organisaties en 29% van de Nederlandstalige organisaties.

Het onderzoek toont aan dat talrijke organisaties budgettaire maatregelen moesten nemen. In de grote en zeer grote organisaties (definitie zie hieronder) waren dat de laatste 12 maanden maatregelen die betrekking hebben op het personeel. Kleine organisaties deden meer beroep op vrijwilligers om hun activiteiten te verzekeren.

Overheidssubsidies blijven de belangrijke financieringsbron van de verenigingen. 60% doet er een beroep op. Gemiddeld zijn ze goed voor 50% van de totale inkomsten, met verschillen volgens activiteiten en de grootte van de organisaties. De grote en zeer grote organisaties hebben meer overheidssteun dan de kleine organisaties. Van alle financieringsbronnen ziet de sector vooral de overheidsfinanciering verminderen.

Meer dan structurele financiering, verminderde de overheid de projectfinanciering voor verenigingen. In 2011 stelde 22% een vermindering vast. Dit aantal steeg naar 41% in 2014.

Gemiddeld dienden de verenigingen 5 subsidieaanvragen in tijdens de laatste 12 maanden. Daarvan werd één derde geweigerd.

Het onderzoek toont ook aan dat ze één vijfde van hun tijd besteden aan het zoeken naar en het rechtvaardigen van de subsidies. De organisaties hebben geen probleem met dat laatste en zien het als een opportuniteit om hun realisaties op het terrein te tonen.

De financiële beperkingen remmen de groei van ongeveer 66% van de verenigingen af.

Groot pessimisme voor 2015

Wat de toekomst betreft denkt ongeveer iets meer dan één vierde van de organisaties dat hun financieel-economische situatie nog zal verslechten in 2015. Frappant is de vaststelling dat de grote en zeer grote organisaties nog pessimistischer zijn dan de kleine: respectievelijk 36% en 39% denken dat hun situatie zal verslechten terwijl dat de mening is van slechts 21% van de kleine organisaties.

Nog nooit verwachtten zoveel organisaties een vermindering van hun subsidies als voor het nieuwe jaar en dat zowel voor de structurele subsidies (+35% t.o.v.2013) als voor de projectsubsidies (+25% t.o.v.2013).

 • De daling van de projectfinanciering wordt door alle verenigingen verwacht, onafhankelijke van hun grootte of de taalgemeenschap waartoe ze behoren.
 • Een daling van de structurele middelen wordt meer verwacht bij de heel grote (45%) en bij de verenigingen in Vlaanderen (40% tegenover 21% bij de Franstalige organisaties).

De verenigingen blijven besparen op hun werking. In 2014 werden de personeelsuitgaven bij 1/3 van de organisaties in Vlaanderen geblokkeerd of verminderd. In 2015 verwacht 15% van de grote en zeer grote organisaties in Vlaanderen dat ze personeel zullen moeten ontslaan en meer beroep zullen moeten doen op vrijwilligers.

In de Federatie Wallonië-Brussel denkt 8% van de organisaties eraan om de volgende maanden mensen te ontslaan.

De organisaties blijven niet bij de pakken zitten en zoeken alternatieven. Ze zoeken naar andere financieringsbronnen, zoals de privésector. Ze herbekijken hun manier van werken en nemen soms een meer ondernemend model aan. Herstructurering is ook dikwijls aan de orde en ze hebben meer aandacht voor hun toegevoegde waarde.

De Koning Boudewijnstichting wil de sector helpen bij deze nieuwe uitdagingen, bij het zoeken naar oplossingen, meer specifiek door te investeren in innovatie voor de verenigingen en door de waaier van filantropische instrumenten uit te breiden.

De cijfers van 2013 getoetst

Elk jaar toetst de KBS de perceptie en de subjectieve verwachtingen van de verenigingen (in de Barometer) met de reële cijfers die neergelegd werden bij de Nationale Bank en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO van de FOD Economie). In het verleden bleek telkens dat de perceptie realiteit werd.

 • Het gevoel van een slechte gezondheidstoestand in 2013 werd dan ook bevestigd: het percentage van organisaties die het jaar met verlies afsloten steeg van 28 % in 2007 naar 35% in 2013.

Daartegenover staat dat de cijfers van het oprichten en verdwijnen van verenigingen een groter contrast vertonen en van een grote vitaliteit getuigen:

 • Het totaal aantal vzw’s (cijfers KBO) blijft stijgen (135.000 in 2013)
 • Het aantal oprichtingen overstijgt het aantal dat ermee ophoudt (van die laatste groep is een aantal toe te schrijven aan het schrappen van de dubbels in de gegevens van de Kruispuntbank)

Wat verstaan we onder zeer grote, grote en kleine organisaties?

Een ‘zeer grote’ organisaties telt meer dan 100 voltijdse werknemers of voldoet aan twee van de drie volgende criteria: meer dan 50 voltijdse werknemers, meer dan 7,3 miljoen euro jaarlijkse inkomsten en een balanstotaal van 3,65 miljoen euro.

‘Grote’ organisaties tellen 5 werknemers of meer, jaarlijkse inkomsten van 312.000 euro en een balanstotaal van 1,249 miljoen euro minimum. ‘Kleine’ organisaties beantwoorden niet of aan één de volgende criteria: 5 werknemers, 250.000 euro inkomsten en een balanstotaal van een miljoen euro.

De Barometer van de Verenigingen is één van de instrumenten van het Observatorium van het verenigingsleven dat recent werd opgericht door de Koning Boudewijnstichting. De missie van het Observatorium is het verzamelen van gegevens en bij te dragen tot de transparantie van de verenigingssector.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top