zondag, juli 21, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Koning Boudewijnstichting investeert in opvang en integratie van vluchtelingen
Koning Boudewijnstichting investeert in opvang en integratie van vluchtelingen

Koning Boudewijnstichting investeert in opvang en integratie van vluchtelingen

 • Belgie
 • De Koning Boudewijnstichting werkt mee aan oplossingen voor de problemen die veroorzaakt worden door de huidige vluchtelingencrisis. Zij wil daarbij zowel tegemoet komen aan de noden van vluchtelingen als aan die van de burgers. Het organiseren van de solidariteit en het onderling begrip zijn daarbij de sleutelwoorden.
 • Koning Boudewijnstichting
 • http://www.kbs-frb.be
 • info@kbs-frb.be
 • http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=318503&langtype=2067

De Stichting zal op drie terreinen steun bieden aan organisaties en onthaalstructuren:

 • Informatieverstrekking en sensibilisering van de bevolking in de omgeving van de onthaalcentra
 • Het omkaderen van burgerinitiatieven die vluchtelingen begeleiden
 • Sociale tolken in dienst van het onthaal

De raad van bestuur van de Stichting heeft op woensdag 23 september beslist om hiervoor onmiddellijk 900.000 euro vrij te maken en nog eens 4 miljoen euro te voorzien in 2016 en 2017 voor programma voor opvang en integratie van vluchtelingen in België.

De Stichting is al meer dan 10 jaar actief op het vlak van integratie van migranten.

Zij kan dus niet onverschillig blijven tegenover het lot van personen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld in hun land en hier een nieuw leven willen opbouwen.

Luc Tayart de Borms, gedelegeerd bestuurder van de Stichting: “Bijna 4 op 5 gemeenten nemen op dit ogenblik kandidaat-vluchtelingen op. Als we slagen in het onthaal en de integratie van deze mensen en hun familie, dan zetten we in op de toekomst. Zonder naïef te zijn en zonder taboe: de uitdaging is enorm.”

Na contacten met het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, met Fedasil en de belangrijkste ngo’s op het terrein, heeft de Stichting drie actieterreinen geïdentificeerd waarop momenteel nog meer kan gebeuren.

1. Informatie en sensibilisering van de buren van de nieuwe onthaalcentra:

 • Het Rode Kruis en Fedasil organiseren sensibiliseringsacties voor de buren en verzorgen de coördinatie met de lokale overheden. Maar de opening voor het einde van het jaar van 15 nieuwe centra vereist bijkomende middelen voor de betrokken organisaties.
 • De Koning Boudewijnstichting zal daarom 300.000 euro vrijmaken voor de nieuwe centra, beheerd door Fedasil en Het Rode Kruis.
 • Initiatieven die de vrijwillige inzet van burgers en het beheer van de giften omkaderen (peterschap, buurtinitiatieven enz….):
 • Het merendeel van de initiatieven die de positieve contacten bevorderen tussen asielaanvragers en de buurtbewoners steunt op vrijwilligers en worden omkaderd door ngo’s in partnerschap met plaatselijke overheden.

De opvangcrisis deed echter ook een solidariteitsbeweging ontstaan met een belangrijke toename van giften en vrijwilligers die de organisaties soms moeilijk de baas kunnen. Ze deed ook nieuwe initiatieven ontstaan zoals het organiseren van peterschappen.

 • De Koning Boudewijnstichting zal 250.000 euro toekennen aan de organisaties die lokale initiatieven van burgers en kandidaat-vluchtelingen ondersteunen (Caritas België, Rode Kruis, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen). Ze geeft hen zo de mogelijkheid om een deel van de ontvangen middelen te verdelen bij hun lokale partners.
 • Via een projectoproep die ze zelf lanceert, verdeelt de Stichting 100.000 euro ter ondersteuning van een 11-tal peterschapsprojecten. Het doel is vluchtelingen (ook de niet begeleide minderjarigen) door burgers te laten begeleiden om hen het leven in België beter te laten begrijpen en hun weg te helpen vinden bij de verschillende stappen die ze zetten.

3. Meer sociale tolken

 • Om op een meer efficiënte manier tegemoet te komen aan de behoeften van het groot aantal kandidaat-vluchtelingen hebben de 3 gewestelijke agentschappen (Setis Bruxelles, Setis Wallonie, Agentschap Integratie Inburgering-EVA) behoefte aan meer personeel, vooral aan tolken die ze ter beschikking stellen van diverse sociale diensten.
 • De Koning Boudewijnstichting zal in totaal 250.000 euro verdelen tussen de 3 agentschappen om voor 1 jaar vertalers en tolken aan te werven).

Op middellange en lange termijn de integratie doen slagen

Op middellange en lange termijn zal het essentieel zijn om de integratie van erkende vluchtelingen in het sociale weefsel te doen slagen. Enorme uitdagingen dienen zich aan op het vlak van huisvesting, het leren van talen, het onderwijs, de werkgelegenheid, het burgerschap, op cultureel en religieus vlak….

De Stichting wil ook op dit vlak steun bieden. De thema’s en methoden zullen worden gekozen in overleg met de bevoegde gewestministers en met het middenveld. Rekening houdend met de grote noden, besliste de Stichting om 2 miljoen te reserveren in 2016 en nog eens 2 miljoen in 2017.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top