maandag, augustus 3, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Koning Boudewijnstichting: Onderhouds- en herstelwerken op drie eilanden in de Semois – Bohan, Vanne-Cunin en Poupehan
Koning Boudewijnstichting: Onderhouds- en herstelwerken op drie eilanden in de Semois – Bohan, Vanne-Cunin en Poupehan

Koning Boudewijnstichting: Onderhouds- en herstelwerken op drie eilanden in de Semois – Bohan, Vanne-Cunin en Poupehan

  • Belgie
  • Onderhouds- en herstelwerken op drie eilanden in de Semois – Bohan, Vanne-Cunin en Poupehan Er zijn onderhouds- en herstelwerken gestart op drie eilanden in de Semois: het eiland van Bohan en dat van Vanne Cunin in de gemeente Vresse, en het eiland “Montclar, poète” in Poupehan, in de gemeente Bouillon. In de loop van dit jaar zullen er op beperkte en gecontroleerde schaal ontbossingen uitgevoerd worden. Die zijn immers noodzakelijk voor het behoud van deze landschappen.
  • Koning Boudewijnstichting
  • http://www.kbs-frb.be
  • info@kbs-frb.be
  • http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=314990&langtype=2067

Deze werken maken deel uit van het beheer van de Koning Boudewijnstichting, eigenaar van deze eilanden, dankzij een aantal schenkers die binnen de Stichting het “Fonds des Iles de la Semois” hebben opgericht. De Stichting heeft de werken gepland en voert ze uit in nauwe samenwerking met de lokale en regionale instanties die belast zijn met natuur- en rivierbeheer.

De Stichting heeft als opdracht deze drie sites in de Semoisvallei te behouden en te vrijwaren. Deze opdracht omvat een aantal maatregelen om de natuurlijke, historische en landschapswaarde van de sites te bewaren, en tegelijk rekening te houden met het bredere kader van de rivier en met de belangen van de betrokken actoren.

Vandaar dat de Stichting in 2014 een aantal terreinvergaderingen organiseerde op de drie eilanden, samen met vertegenwoordigers van het DNF, de vzw “Contrat de Rivière” (“Riviercontract”) en de “Voies hydrauliques”(“Waterwegen”), om samen na te denken over de onderhouds- en herstelwerken op de drie sites.

De Koning Boudewijnstichting wenst dat de omwonenden en de betrokken actoren zo goed mogelijk geïnformeerd worden over deze onderhouds- en herstelwerken. Ze zal daartoe samenwerken met de vzw “Contrat de rivière” Semois-Chiers.

In Bohan heeft de Koning Boudewijnstichting een project om het eiland van Bohan zijn historisch uitzicht terug te geven – zodat het weer gemaaid en begraasd kan worden zoals vroeger – , maar daarbij ook rekening te houden met de lokale vereisten. Bovendien maakt het herstel van deze praktijken in alluviale weilanden het mogelijk om invasieve soorten te bestrijden, waaronder de reuzenbalsemien. Laattijdig maaien bevordert ook de hergroei van soorten met een grotere biologische waarde (zoals rietzwenkgras en adderwortel).

Opnieuw kunnen maaien en grazen, vereist een aanzienlijke ontbossing van het eiland. Daarbij moeten de bomen geveld worden die een obstakel vormen voor de doorgang van het afval dat bij hoogwater wordt meegevoerd door de Semois. Er zijn echter verschillende waardevolle bomen geïdentificeerd die zullen worden behouden. Daarnaast zullen er fruitbomen heraangeplant worden.

Ook de omwonenden hebben de wens uitgedrukt dat het eiland van Bohan onderhouden wordt in de vorm van een weide (zonder of met weinig grote bomen) die begraasd wordt door koeien of schapen van rustieke rassen. De eerste schoonmaakoperaties en het maaien zijn ondertussen al gebeurd, en de ontbossing zal binnenkort beginnen en nog voor het einde van de winter klaar zijn. De begrazing zou vanaf volgende zomer mogelijk moeten zijn.

Het eiland van Vanne Cunin, tussen Membre en Vresse-sur-Semois, is weinig toegankelijk voor het publiek en ligt ingesloten in een bosrijke omgeving. Er is beslist om het in een relatief wilde staat te houden.

Het is wel belangrijk om hier een ecologisch beleid te voeren, door de talrijke brandnetels en reuzenbalsemienen te verwijderen. Die verhinderen immers de biologisch waardevollere soorten om er zich te ontwikkelen. Het is ook de bedoeling om een permanent reinigingssysteem te installeren, om het afval dat geblokkeerd blijft op het eiland jaarlijks te verwijderen. Daarvoor hoeven er geen bomen te worden geveld.

Ook in Poupehan wil de Koning Boudewijnstichting het eiland “Montclar, poète”, in het hart van de agglomeratie, zijn historisch uitzicht teruggeven door de aloude praktijk van het maaien in eer te herstellen. Ook dit project vereist dat de bomen moeten worden geveld die een obstakel vormen voor het afval dat bij hoogwater getransporteerd wordt door de rivier.

Het perceel stroomafwaarts van het eiland wordt beheerd als “prioritair open milieu”, terwijl het stroomopwaarts gelegen perceel een “prioritair alluviaal bos” is. De beheersmaatregelen die van toepassing zijn voor prioritaire alluviale bossen moeten vermijden dat de boshabitat langs de waterlopen verdwijnt en versnipperd raakt. Er wordt dan ook niet overwogen om dit deel van het eiland te ontbossen. In het andere perceel wordt er een specifiek project bestudeerd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top