woensdag, februari 19, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Koning Boudewijnstichting: Steeds meer Marokkaanse en Turkse Belgen maken deel uit van de middenklasse en delen talrijke waarden
Koning Boudewijnstichting: Steeds meer Marokkaanse en Turkse Belgen maken deel uit van de middenklasse en delen talrijke waarden

Koning Boudewijnstichting: Steeds meer Marokkaanse en Turkse Belgen maken deel uit van de middenklasse en delen talrijke waarden

 • Belgie
 • Een genuanceerd zelfportret in een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting Steeds meer Marokkaanse en Turkse Belgen maken deel uit van de middenklasse en delen talrijke waarden
 • Koning Boudewijnstichting
 • http://www.kbs-frb.be
 • info@kbs-frb.be
 • http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=316652&langtype=2067
 • Inkomen van de Belgische Marokkanen en Turken steeg de afgelopen jaren en velen zijn eigenaar van hun huis.
 • Ondervraagden worden nog dikwijls geconfronteerd met discriminatie, vooral op de arbeidsmarkt. Werkloosheid en racisme zijn de belangrijkste problemen waarmee zij geconfronteerd worden in België.
 • De moslimidentiteit blijft belangrijk en wordt in stand gehouden. Maar de religieuze praktijk – meer en meer geïndividualiseerd en bij elkaar gepuzzeld – heeft blijkbaar geen impact op sociaal-economische indicatoren, op inclusiefactoren in de samenleving en op identiteit.
 • Negen op de tien ondervraagden bezitten de Belgische nationaliteit. De meerderheid voelt zich zowel Belg als Turk of Marokkaan.

Dat zijn enkele opvallende resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve bevraging van een representatief staal van 700 medeburgers van Turkse en Marokkaanse oorsprong door wetenschappers van de ULB en de VUB en op initiatief van de Koning Boudewijnstichting.

Het resultaat is een genuanceerd zelfportret dat soms contrasterend is en heel dikwijls verrassend in confrontatie met het bestaande beeld van deze groepen bij de rest van de samenleving. Het onderzoek werd op dinsdag 19 mei voorgesteld.

In 2007 en 2009 publiceerde de Koning Boudewijnstichting reeds twee studies over de twee belangrijkste immigrantengroepen in onze samenleving. De bedoeling was een sociodemografisch profiel te maken, hun plaats in de samenleving te schetsen maar ook een beeld te geven van hun integratie en de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd werden op dat vlak.

Acht jaar na deze eerste publicatie, was het tijd om dit portret te actualiseren. De Koning Boudewijnstichting vroeg aan onderzoekers van de VUB en de ULB, onder leiding van Corinne Torrekens en Ilke Adam, om net als in 2007 en 2009 een methodologie toe te passen gericht op de mening van de Belgische Turken en Belgische Marokkanen.

Het nieuwe onderzoek laat toe om beter te begrijpen hoe deze groepen zichzelf zien. Vooreerst op een objectieve manier: wat is het niveau van hun inkomsten en van hun opleiding? Maar ook op subjectief vlak: hoe staan ze tegenover de verhouding man-vrouw en tegenover de opvoeding van hun kinderen? Wat is de impact van hun religieuze praktijken op hun integratie? Voelen ze zich gediscrimineerd ? Voelen ze zich meer Belg, Turk of Marokkaan?

Bepaalde resultaten zijn interpellerend. Een 20-tal sleutelfiguren uit deze bevolkingsgroepen werd gevraagd om te reageren in het kader van een directieve kwalitatieve inhoudsanalyse. Het geheel werd uiteindelijk in een breder wetenschappelijk kader geplaatst.

De Koning Boudewijnstichting beoogt met dit zelfportret een beter geïnformeerd debat over de aanwezigheid van bevolkingsgroepen waarvan de eerste vertegenwoordigers meer dan 50 jaar geleden gevraagd werden om in ons land te komen werken. De Stichting wil een beeld verspreiden met goede en minder goede kanten zonder te verbloemen.

De resultaten van deze bevraging tonen de complexe realiteit aan waarin de Belgische Turken en Marokkanen leven. Enkele opvallende vaststellingen:

 • Etnische en nationale identiteit. Meer dan 9 op de 10 respondenten bezitten de Belgische nationaliteit, wat een belangrijke evolutie is ten opzicht van vroegere studies. De meerderheid van deze groepen voelt zich evenveel Belg als buitenlander. Maar 1 op 2 voelt zich niet als Belg erkend door de Belgo-Belgen.
 • Socio-economisch niveau. Vandaag is de grote meerderheid van de ondervraagde Belgische Marokkanen en vooral Belgische Turken eigenaar van zijn huis. Hun inkomen is, globaal gezien eveneens gestegen. Niettegenstaande dat, blijft het percentage van inactieven binnen deze bevolkingsgroep zeer hoog.
 • Meer dan één ondervraagde Marokkaan op vijf (20,9%) verdient meer dan 3.000 euro per maand. In 2009 was dat slechts het geval voor 2,2% ! en 43,1% verdient tussen 1.500 en 3.000 euro per maand, tegenover 32% in 2009. Een kwart van de Belgische Marokkanen (25%) verdient minder dan 1.500 euro wat in 2009 het geval was voor 46% van de ondervraagden.
 • Wat de Belgische Turken betreft verdient 18% meer dan 3.000 euro (8,3% in 2007), 56,1% verdient tussen 1.500 en 3.000 euro (42% in 2007) en 20% maakt deel uit van de laagste inkomenscategorie (34% in 2007)
 • De vrouwen van Marokkaanse oorsprong hebben vaker een diploma hoger onderwijs dan de mannen. Desondanks zijn ze minder actief op de arbeidsmarkt. Verklaring: een samengaan van de karakteristieken van de Belgische arbeidsmarkt met specifieke kenmerken van de eigen samenleving.
 • De moslimidentiteit is een trotse identiteit. De religieuze praktijken zijn dan weer divers en soms ook bij elkaar ‘gepuzzeld’ – maar ze hebben blijkbaar weinig invloed op de sociaal-economische indicatoren, de factoren van inclusie in de samenleving (activiteiten op de arbeidsmarkt, het behalen van een diploma, het gevoel van meer of minder Belg te zijn in verhouding tot de identiteit van het land van herkomst, het gevoel van discriminatie, het politieke engagement enz…) en de vragen rond de identiteit.
 • De belangrijke bronnen van invloed van op hun geloof zijn volgens de bevraagden de ouders, boeken en een categorie ‘andere’ (vrienden, collega’s, enz.). Met behulp daarvan ‘bricoleert’ een belangrijke categorie van gelovigen hun religieuze referentie. De moskee verliest dan weer zijn greep. Dit verlies aan invloed van de religieuze instituties gecombineerd met de individualisering van het geloof voeden een grote diversiteit van gebruiken en praktijken.
 • Democratische waarden en samenleving. De burgers van Turkse en Marokkaanse afkomst delen dezelfde waarden als hun medeburgers die niet uit de migratie komen en dit op meerdere vlakken: ongeveer 69% van de Belgische Marokkanen en bijna 73% van de Belgische Turken zijn voorstander van de scheiding tussen religie en staat. Ze delen in meerderheid dezelfde waarden over democratie en de gelijkheid tussen man en vrouw. Over zaken die te maken hebben met seksualiteit en euthanasie, zijn de meningen verdeeld.

> Voor ongeveer driekwart van de respondenten is de democratie het beste politieke systeem.
> Acht Turkse bevraagden op tien en bijna driekwart van de Belgische Marokkanen geloven dat de onafhankelijkheid van een vrouw samenhangt met arbeid en een baan.
> In de ogen van meer dan 6 op 10 bevraagden is homoseksualiteit nooit gerechtvaardigd. Euthanasie botst ook op grote terughoudendheid: 64,5 % van de Belgische Marokkanen en 53,5% van de Belgische Turken beoordeelt dit als ongerechtvaardigd.

 • De deelnemers aan de bevraging worden nog altijd geraakt door discriminatie. Meer bepaald in het kader van de werkgelegenheid. Werkloosheid en racisme zijn de belangrijkste problemen waarmee ze geconfronteerd worden in België.
 • De tweede en derde generatie zijn gedemoraliseerd. De Belgische Marokkanen van de tweede en derde generatie voelen zich meer Marokkaan dan Belg, hebben minder dikwijls een baan en verklaren zich vaker slachtoffer van discriminatie. Dat is zelfs het geval als ze een diploma hoger onderwijs hebben.

Voor mensen van Marokkaanse origine heeft het feit geboren te zijn in België een negatieve impact op de identificatie met België en zijn waarden en op de participatie in het politieke leven. De antwoorden van de ondervraagde sleutelfiguren in een één op één formule wijzen erop dat de teleurstellingen leiden tot frustratie en het terugplooien op zichzelf bij de Belgische Marokkanen.

 • Politiek engagement. De respondenten die in Vlaanderen wonen zijn geïnteresseerd in het verenigingsleven, terwijl zij die in Wallonië leven meer contact hebben met de administraties of met de verkozenen. Anderzijds toont het onderzoek een toegenomen interesse voor de Belgische politiek aan.
 • Regionale verschillen. De integratiepolitiek en het discours over migratie zijn verschillend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Resultaat: in Vlaanderen wonen heeft positieve impact op de aanwezigheid op de arbeidsmarkt terwijl leven in Brussel en Wallonië een grotere identificatie geeft met België.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top