maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Koning Boudewijnstichting: Vijf Vlaamse steden investeren in geestelijke gezondheid van jongeren
Koning Boudewijnstichting: Vijf Vlaamse steden investeren in geestelijke gezondheid van jongeren

Koning Boudewijnstichting: Vijf Vlaamse steden investeren in geestelijke gezondheid van jongeren

  • Belgie
  • Project Warme Steden streeft naar een integrale benadering van veerkracht en welbevinden bij 0-24 jarigen in 5 pilootsteden
  • Koning Boudewijnstichting
  • http://www.kbs-frb.be
  • info@kbs-frb.be
  • http://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2015/20151008ND

Vijf Vlaamse centrumsteden gaan de volgende jaren werken aan een betere geestelijke gezondheid van onze jongeren. Zij stappen daartoe in het project Warme Steden, een initiatief van het Fonds ‘GavoorGeluk’ dat op donderdag 8 oktober werd gelanceerd. Warme Steden wordt gerealiseerd door het Fonds, VIGeZ, LUCAS KU Leuven en de Vlaamse Logo’s.

De vijf steden zijn Gent, Brugge, Leuven, Genk en Turnhout. Zij gaan voor een integrale aanpak van de problematiek en zorgen ervoor dat het project ruim gedragen wordt, om te beginnen door het volledige college van burgemeester en schepenen.

De geestelijke gezondheid van onze jongeren staat onder druk. Getuige hiervan is de stijging van geestelijke gezondheidsproblemen (één op drie jongeren) en emotionele stoornissen (10% angst, 15% depressie, 30% slaapproblemen) in de meest recente Gezondheidsenquête.

Inzetten op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren legt de basis voor het mentaal welbevinden en veerkracht in het verdere leven. Een vroege interventie verhoogt de kans op succes, levert gezondheidswinst op, en spaart toekomstige kosten uit.

Daarbij wordt er niet enkel gekeken naar het individu maar ook naar de sleutel invloeden in de omgeving (zoals ouders/ gezin, school, leefomgeving, vrijetijd). Bij het vermijden van mentale problemen bij jongeren is immers de hele samenleving betrokken. Heel wat actoren kunnen hierin een verantwoordelijkheid opnemen zoals de school, het gezin, de lokale gemeenschap, beleidsmakers, …. Door de taken die zij opnemen zijn zij goed geplaatst een beschermende omgeving uit te bouwen waar elke jongere baat bij heeft.

Het meerjarig pilootproject Warme steden bouwt dergelijke ondersteunende omgeving voor jongeren in 5 steden en hoopt Vlaanderen te inspireren met goede praktijken. Dit sluit aan bij de eerste strategie in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, namelijk Geestelijke Gezondheidsbevordering op het niveau van het individu en de omgeving.

De 5 Warme Steden zullen gedurende twee jaar een actieplan uitvoeren dat werd opgesteld met alle betrokken actoren en gebaseerd is op de lokale noden. In de loop van 2019 wordt het hele project geëvalueerd, en worden aanbevelingen geformuleerd die bruikbaar zijn door andere steden.

Het pilootproject werd gelanceerd tijdens een startmoment waarbij verschillende sprekers het opzet toelichtten. Bruno Buytaert en Winnie De Roover van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) legden uit hoe we de geestelijke gezondheid van jongeren kunnen versterken en welke rol steden daarin kunnen spelen. Onderzoekster Chantal Van Audenhove van het centrum LUCAS KU Leuven had het over ‘goede praktijken’ en hun ‘effectiviteit’. De Vlaamse Logo’s begeleiden het proces op lokaal vlak en gaven dit in woord en beeld mee.

De Leuvense psychiater Dirk De Wachter bracht een kritische noot met zijn tussenkomst met als titel ‘Laat ons alstublieft een beetje ongelukkig zijn’ en Herman Van Rompuy, emeritus voorzitter van de Europese Raad had het over ‘Geluk, een opgave van altijd en zeker vandaag’.

Tijdens de startdag, die samenviel met de viering van 10 jaar Fonds GavoorGeluk werd ook de gelijknamige Prijs uitgereikt aan de vzw Olorin die in samenwerking met de UCLL, de Hogeschoolassociatie Leuven Limburg, ‘Give me a break!’ uitwerken, een project waarin studenten een aantal kortfilms rond depressie en suïcide maken en verspreiden via sociale media.

Over het Fonds GavoorGeluk

Het Fonds GavoorGeluk bestaat 10 jaar en ijvert voor preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen, focust daarbij op universele of primaire preventie, wil bijdragen aan de creatie van nieuwe goede praktijken of ‘evidence based’ maken van bestaande goede praktijken ter realisatie van het Vlaams Actie Plan Suïcide Preventie. De vzw GavoorGeluk werd in 2005 opgericht door twee nabestaande vaders Marc vande Gucht en Jan Toye die respectievelijk een dochter van 20 en een zoon van 21 verloren door suïcide. In 2007 werd tevens de stichting GavoorGeluk opgericht als stichting van openbaar nut. Later werden Stichting en vzw samengebracht in het Fonds GavoorGeluk dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.

Over VIGeZ

VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie, erkend door de Vlaamse overheid. Het levert strategieën, advies en begeleiding, opleidingen en methodieken (in de vorm van kant-en-klare pakketten) aan gezondheidsprofessionals.

Het VIGeZ is een onafhankelijke vzw en wordt gefinancierd door het Vlaams ministerie Van Welzijn, Volksgezondheid en gezin

Over Logo’s

De Logo’s staan voor Lokaal Gezondheidsoverleg en ondersteunen de lokale werking rond de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze worden eveneens gefinancierd door het ministerie WVG. De Logo’s zorgen ervoor dat de methodieken tot bij de doelgroep geraken.

Over LUCAS KU Leuven

LUCAS is een interdisciplinair kenniscentrum van de KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn. Zij realiseren drie opdrachten: onderzoek, vorming en consultancy. Bij al die opdrachten verbinden ze inzichten uit onderzoek, praktijk en beleid in voortdurende dialoog met alle belanghebbenden.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top