zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Koning Boudewijnstichting: Waterarmoede wordt steeds nijpender probleem
Koning Boudewijnstichting: Waterarmoede wordt steeds nijpender probleem

Koning Boudewijnstichting: Waterarmoede wordt steeds nijpender probleem

  • Belgie
  • Waterarmoede wordt steeds nijpender probleem Steeds meer mensen hebben de laatste jaren te kampen met waterarmoede. Zij hebben onvoldoende toegang tot kwaliteitsvol water. Het probleem groeit en er wordt relatief weinig over gesproken.
  • Koning Boudewijnstichting
  • http://www.kbs-frb.be
  • info@kbs-frb.be
  • http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=318484&langtype=2067

Toch steeg tussen 1999 en 2012 het aandeel van de waterfactuur in het inkomen van de Belg gemiddeld met 76%. De waterfactuur steeg tussen 2009 en 2013 in Vlaanderen met 14%, in Wallonië met 25% en in Brussel zelfs met 46%. Indrukwekkende cijfers die echter niet de menselijke verhalen erachter weergeven.

De Koning Boudewijnstichting wil de problematiek nu op de kaart zetten en vraagt meer aandacht van het beleid.

Mensen bij wie het water is afgesloten doen er vaak alles aan om dat verborgen te houden. “Sommige mensen zitten maanden zonder water, te beschaamd om er mee naar buiten te komen”, zegt Ellen Dries, medewerkster bij Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen. “Waterarmoede betekent niet alleen dat mensen hun factuur niet kunnen betalen omdat hun inkomen te laag is, of dat het water afgesloten wordt. Het betekent ook dat ze hun verbruik zo gaan aanpassen dat de rekening betaalbaar blijft”, zegt Dries. Ze gaan douchen in de stedelijke sporthal, trekken naar de wasserette in plaats van de wasmachine thuis te gebruiken omdat ze dan op voorhand weten hoeveel een was zal kosten, spoelen slechts één maal per dag het toilet of vangen het koude water van de douche voor het water warm wordt op om nadien te gebruiken.

Een eenduidige definitie van waterarmoede is er niet. Experts zijn het er over eens dat het gaat over een situatie waarbij iemand geen toegang heeft tot voldoende water of tot kwaliteitsvol water dat voldoet aan zijn basisnoden: hydratatie, voeding, hygiëne van het lichaam en de woning.

Maar vast staat dat waterarmoede in België vooral te maken heeft met een laag inkomen, een te hoge waterfactuur en een woning van slechte kwaliteit.

Het studiebureau SIApartners deed op vraag van de Stichting een verkennend onderzoek.

De grootte van het probleem is moeilijk in cijfers te gieten. Energiearmoede is bijvoorbeeld vrij goed bekend. In België wordt 15% van de bevolking getroffen door armoede en energiearmoede.

Voor waterarmoede is er geen exact cijfer voorhanden. Wel weten we dat 5,25% van de Belgische gezinnen in 2012 meer dan 3% van hun beschikbaar inkomen gebruikte om hun waterbehoefte te dekken. Deze 3% norm wordt door internationale onderzoekers als een grens gezien. Hoe hoger de kosten voor water in het totale gezinsbudget, hoe groter het gevaar voor een gezin om met waterarmoede geconfronteerd te worden. In Wallonië bedraagt het aandeel in het gezinsbudget 1,06%, in Brussel is dat 0,91% en in Vlaanderen 0,79%. Bij de laagste inkomens is het aandeel groter.

De onduidelijkheid over de cijfers heeft onder meer te maken met het feit dat er teveel actoren bij betrokken zijn. Zo zijn er 38 water- en distributiemaatschappijen die dikwijls een ander beleid en verschillende tarieven hanteren. Er zijn ook grote verschillen tussen de gewesten en het ziet er naar uit dat die verschillen nog zullen toenemen aangezien zij sinds 1 januari 2015 bevoegd zijn voor het vastleggen van de maximumfactuur. Van 2009 tot 2013 steeg de waterfactuur in Vlaanderen jaarlijks met 3,3%, in Wallonië met 5,85% en in Brussel met 10%. Het aandeel van de waterfactuur ten opzichte van het inkomen steeg met niet minder dan 76%.

De Koning Boudewijnstichting wilde met deze actie alvast het probleem in kaart brengen en aandacht vragen voor de steeds belangrijker wordende problematiek.

Op dit ogenblik loopt er ook een campagne “water voor iedereen” ter ondersteuning van organisaties die waterarmoede willen aanpakken. De Stichting heeft daarvoor een budget van 110.000 euro uitgetrokken. Projecten kunnen nog ingediend worden tot 12 oktober 2015 en per project is er maximum 10.000 euro ter beschikking.

Op iets langere termijn is het de bedoeling om samen met de betrokken actoren tot beleidsaanbevelingen te komen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top