maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Maatschappelijke Organisaties / Kwaliteit en werkgelegenheid kinderopvang achteruit wegens bezuinigingen
Kwaliteit en werkgelegenheid kinderopvang achteruit wegens bezuinigingen

Kwaliteit en werkgelegenheid kinderopvang achteruit wegens bezuinigingen

  • Nederland
  • De bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag hebben naast effecten op het aantal kinderen en uren die worden afgenomen ook direct effect op de kwaliteit en werkgelegenheid binnen de sector. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond Abvakabo FNV onder 2.233 medewerkers in de kinderopvang.
  • Abvakabo FNV
  • http://www.abvakabofnv.nl
  • info@abvakabofnv.nl

94% van de respondenten geeft aan dat er in de afgelopen maanden banen zijn verdwenen binnen hun organisatie en 85% vreest voor zijn eigen baan. 76% vindt dat de kwaliteit van de organisatie onder druk staat en een derde zegt wel eens met te weinig leidsters op een groep te staan, waardoor de veiligheid in het geding komt. Ook geeft 92% van de respondenten aan dat ze nu een nieuwe cao willen. De 89.000 werknemers in de kinderopvang zitten al meer dan een jaar zonder cao. “Ik vind het zorgelijk dat er de afgelopen jaren zoveel is geïnvesteerd in de kwaliteit van de branche en dat dit allemaal onder druk van de bezuinigingen weg lekt”, aldus Ilse van der Weiden, bestuurder Kinderopvang bij Abvakabo FNV. “Veel banen in de sector verdwijnen, kinderen worden via het informele circuit opgevangen, terwijl onderzoeken aantonen dat de professionele opvang goed is voor de ontwikkeling van het kind. Ook gaan steeds meer ouders minder werken wat slecht is voor de economie. Het is juist van belang dat er geïnvesteerd wordt in de kinderopvang. Daar heeft de hele maatschappij profijt van”.

Groepen en locaties sluiten
Vorig jaar maart deden 1.743 medewerkers in de kinderopvang mee aan een soortgelijk onderzoek van Abvakabo FNV. Ruim 89% gaf toen al aan dat er minder aanmeldingen waren. Ook dit jaar geeft 84% van de respondenten dat aan. Een duidelijk verschil met vorig jaar is dat ruim 25% meer aangeeft dat er groepen en/ of locaties zijn gesloten als gevolg van de bezuinigingen. 81% van de respondenten in 2013 geeft dit aan tegenover 56% in 2012.

Contracten worden niet verlengd
Als direct gevolg van het sluiten van groepen en locaties verdwijnen er veel banen in de sector. 94% van de respondenten geeft aan dat er in hun kinderopvangorganisatie banen zijn verdwenen. Vooral tijdelijke contracten worden niet verlengd (86%). Maar ook zijn er vaste contracten beëindigd (42%) en collega’s vrijwillig vertrokken (41%). Van de werknemers waarvan de contracten niet zijn beëindigd is bij de helft van hen het aantal uren verminderd.

De verwachtingen voor de werkgelegenheid binnen de kinderopvang zijn alles behalve rooskleurig. 86% verwacht dat er nog meer banen verdwijnen, waarvan 85% vreest voor zijn eigen baan (tegenover 62% in 2012) en 91% denkt dat er collega’s weg moeten. Bovendien geeft 63% aan dat er geen vaste contracten meer worden gegeven binnen hun organisatie en 53% dat er juist meer 0-urencontracten worden gegeven, wat de kwaliteit niet ten goede komt.

Kwaliteit staat onder druk
Door alle wijzigingen geeft 76% aan dat de kwaliteit van de organisatie onder druk staat. Door het vertrek van collega’s neemt de werkdruk voor de achterblijvers toe (85%), is er minder tijd voor de kinderen dan voorheen (68%) en is er minder tijd voor niet-groepsgebonden activiteiten (68%). Volgens een derde van de respondenten wordt de leidster-kindratio niet nageleefd. Bij 56% gebeurt dit een enkele keer, bij 32% één tot twee dagdelen per week en bij 13% zelfs meer dan twee dagdelen per week.

Nieuwe cao
Sinds 1 januari 2012 is de cao voor de 89.000 werknemers in de kinderopvang verlopen. In de tussentijd zijn er twee principeakkoorden gesloten, maar in beide gevallen door de werkgevers afgewezen. 92% van de respondenten geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat er nu snel een nieuwe cao komt. 72% van hen geeft aan dat ze bereid zijn hiervoor in actie te komen, wanneer dat niet gebeurt. Op donderdag 23 mei vinden er weer nieuwe onderhandelingen plaats voor de cao.

Achtergrondinformatie over de respondenten
Van de 2.233 respondenten die aan het onderzoek hebben meegewerkt:

·         zijn er 1.810 werkzaam als pedagogisch medewerker. De rest heeft een leidinggevende, administratieve of ondersteunende functie.
·         hebben 1.954 mensen een vast contract en 279 een tijdelijk contract
·         zijn 1.711 mensen werkzaam op een kinderdagverblijf, 504 op een BSO en 18 bij een gastouderbureau.

Over Chief Editor

Chief content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top