zaterdag, december 7, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Leden Adviescommissie geschilbeslechting Woningwet benoemd

Leden Adviescommissie geschilbeslechting Woningwet benoemd

  • Nederland
  • De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de benoeming van leden van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.
  • www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl

De commissie adviseert de minister bij de beslechting van geschillen over de lokale woonopgave tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Onafhankelijk voorzitter van de paritair samengestelde commissie wordt Sybilla Dekker. De overige leden zijn: Elly Blanksma, Lodewijk de Waal en Jan van der Schaar. Zij zijn voorgedragen door respectievelijk de VNG, Woonbond en Aedes.

De instelling van de adviescommissie volgt op een ingrijpende herziening van de Woningwet: corporaties gaan terug naar hun kerntaak en gemeenten en huurders krijgen een grotere  rol bij het bepalen van de lokale woonopgave. Het Rijk stimuleert dat gemeente, corporaties en huurders daarover jaarlijkse prestatieafspraken maken. Als het niet lukt om tot afspraken te komen, kunnen partijen een geschil voorleggen aan de minister. Die doet op basis van een zwaarwegend advies van de adviescommissie een bindende uitspraak.

De leden van de nieuw ingestelde adviescommissie zijn benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en kunnen voor eenzelfde periode worden herbenoemd. VNG, Aedes en de Woonbond hebben als plaatsvervangende leden voorgedragen: Jannie Mooren, Kirsten Veldhuijzen en Yvonne Geerdink.

De adviescommissie wordt ingesteld per 1 april 2016. De in de Woningwet geregelde geschilbeslechting geldt vanaf 1 juli.

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top