woensdag, september 26, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / LIOF neemt deel in key2control BV
LIOF neemt deel in key2control BV

LIOF neemt deel in key2control BV

  • Nederland
  • NV Industriebank LIOF heeft een aandeel van 22% genomen in het Maastrichtse softwarebedrijf key2control BV. Deze investering maakt onderdeel uit van de strategie van LIOF om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een op kennis gebaseerde industrie in de Provincie Limburg.
  • Key2control logo kopie
  • key2control BV
  • www.key2control.nl
  • a.hartog@key2control.nl
  • LIOF - K2C persbericht

Key2control BV is een dochteronderneming van Per Saldo Plus BV en biedt een webbased applicatie aan om relevante processen rond Governance, Risicobeheersing & Compliance (GRC) voor in principe elke organisatie te ondersteunen. De applicatie wordt momenteel reeds succesvol ingezet bij o.a. gemeenten, woningcorporaties, industrie en zakelijke dienstverlening.

De software wordt als online dienst (Software as a Service) aangeboden en biedt een professionele oplossing voor functionarissen zoals CFO’s, CIO’s, security officers, compliance officers, risico managers, controllers en toezichthouders die verantwoordelijkheid dragen in het domein van interne procesbeheersing.

De software maakt het mogelijk om relevante wet- en regelgeving, risico’s, normenkaders en beheersmaatregelen te registreren en deze met elkaar in verband te brengen. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in hun onderlinge samenhang, in de omvang van uit te voeren beheerstaken en een betere balans tussen nut en noodzaak van de te treffen beheersmaatregelen.

Het gebruik van key2control draagt bij tot het beter stroomlijnen en standaardiseren van het proces van interne risicobeheersing met als effect structurele kwaliteitsverbetering ofwel een opmaat naar een hoger volwassenheidsniveau en kostenbesparing op het proces interne risicobeheersing.

Key2control is al een aantal jaren met succes in gebruik bij gemeenten en woningcorporaties. Onlangs kreeg de onderneming de meerjarige opdracht om voor de Gemeente Den Haag het informatieveiligheidsproces mede vorm te geven en te ondersteunen met haar risicomanagement software.

Algemeen directeur Jérôme Verhagen van LIOF licht toe: ‘’De huidige participatie in key2control BV is een goed voorbeeld van hoe wij met onze investeringen een bijdrage kunnen leveren aan een meer op kennis gebaseerde industrie in onze Provincie”.

Arie Hartog, Algemeen Directeur van key2control, geeft aan verheugd te zijn met de toetreding van NV Industriebank LIOF als aandeelhouder. “Key2control ziet een sterke groei van de vraag naar innovatieve procesbeheersingsinstrumenten die als antwoord kunnen dienen op de steeds complexer wordende processen en de constant toenemende druk op het besparen van kosten, zowel in de publieke als in de private sector. Een ervaren en professionele investeerder als LIOF stelt ons in staat om versneld een verdere expansie te realiseren.“

Over key2control

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top