vrijdag, december 14, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Meer aandacht in Utrecht voor begeleiding en educatie van het jonge kind
Meer aandacht in Utrecht voor begeleiding en educatie van het jonge kind

Meer aandacht in Utrecht voor begeleiding en educatie van het jonge kind

  • Nederland
  • De scholen in Utrecht hebben plannen ontwikkeld om jonge kinderen meteen vanaf het moment dat ze via de kinderopvang of voorscholen de eerste stappen richting onderwijs zetten al extra aandacht te geven.
  • Nu voor Later
  • www.nuvoorlaterutrecht.nl
  • r.renting@bcou.nl

Dat kan via speciale opvang en begeleiding op maat door begeleiders en onderwijsgevenden, maar ook via een grotere betrokkenheid van de ouders en via een meer wijkgerichte aanpak. De plannen borduren voort op het ‘Utrechtse Kwaliteitskader voor Educatie van het jong Kind’ (UKK), zoals dat is ontwikkeld door een groep van deskundigen onder wie de orthopedagoog prof. dr. Paul Leseman van de Utrechtse universiteit. Dat is gebeurd op verzoek van de stuurgroep van de ‘Utrechtse Onderwijsagenda’, een op inhoudelijke verbetering gerichte groep beleidsmensen uit Utrechtse onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen, onderwijsondersteuners en Gemeente. Het is de bedoeling dat de werking van de te nemen maatregelen steeds opnieuw in de praktijk op hun effectiviteit getoetst wordt. Pedagogische medewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs zullen daarbij dan ook een belangrijke rol spelen. Zij gaan de komende jaren daartoe samen in lerende netwerken aan de slag .

Zo’n 200 Utrechtse kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen , maar ook alle grote op onderwijsgebied actieve opleidings- en scholingsinstituten uit de stad hebben zich al bij het project aangesloten. Om de onderwijskundige aandacht voor juist jonge kinderen in Utrecht uit te breiden en te verdiepen werden er deze maand al wijkgerichte conferenties gehouden voor alle professionals die zich met de opvang van en het onderwijs aan jonge kinderen in Utrecht bezig houden. Op 16 oktober is de laatste daarvan. Zie bijgesloten uitnodiging voor nadere gegevens.

Over Head Editor

Head Editor of PressCenter.com

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top