dinsdag, juni 2, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Meer aandacht voor regels en gedrag bij raad van toezicht AFM
Meer aandacht voor regels en gedrag bij raad van toezicht AFM

Meer aandacht voor regels en gedrag bij raad van toezicht AFM

  • Nederland
  • Minister Dijsselbloem stuurt vandaag een onderzoek naar de Tweede Kamer naar de regels over en de praktijk van compliance, nevenfuncties en integriteit binnen de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
  • Ministerie van Financiën
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • info@minfin.nl
  • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/nieuws/2014/12/12/meer-aandacht-voor-regels-en-gedrag-bij-raad-van-toezicht-afm.html

Aanleiding voor het onderzoek vormde een aanhoudende discussie binnen de raad over wat verwacht mag worden van een professioneel handelende en daadkrachtige interne toezichthouder en het recente verzoek aan de minister tot een onderzoek. Het onderzoek levert geen aanwijzingen op dat er sprake is van misstanden bij de raad van toezicht van de AFM. Om het vertrouwen in een goed functionerende raad van toezicht van de AFM verder te versterken en in de toekomst te waarborgen, gaan het ministerie van Financiën en de AFM aan de slag om verbeteringen in regels en gedrag tot stand te brengen.

De heer Van der Steenhoven van ABDTOPConsult heeft dit onderzoek tussen september en november van dit jaar uitgevoerd. Minister Dijsselbloem: “Het rapport heeft in korte tijd veel verduidelijkt. De raad van toezicht vervult een voorbeeldfunctie bij de AFM en voor de financiële sector en dient om die reden onomstreden te zijn. Dit vraagt om verdere professionalisering, maar bijvoorbeeld ook om een open cultuur waarin leden van de raad van toezicht zichzelf en elkaar aanspreken op gedrag. Het is belangrijk dit prioriteit te geven.”

Vervolgstappen

Het onderzoekrapport biedt goede aanknopingspunten voor verbeteringen. Zo zal er onder meer een helder afwegingskader komen voor besluitvorming voor de raad van toezicht. Met eenduidige regels voor het naleven van regels, integriteit en gedrag en duidelijke normen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De AFM gaat de compliance-functie en de bijbehorende processen ten aanzien van de raad van toezicht versterken en professionaliseren. Om de samenstelling van de raad van toezicht meer divers te maken, wordt de profielschets van de raad van toezicht herzien. Bij (her)benoemingen zullen nu ook nevenactiviteiten en dossiers over het naleven van regels worden gewogen.

Vacatures

Met de vernieuwing is al een begin gemaakt. In de loop van het afgelopen jaar is bij de raad van toezicht al een aantal vacatures ontstaan. Daarnaast maakt de voorzitter van de raad van toezicht, de heer Möller, met het oog op de gewenste veranderingen een aantal maanden eerder dan gepland ruimte voor een nieuwe voorzitter. Hierdoor krijgt de gewenste vernieuwing en versterking bij de AFM een extra impuls. De vacatures zullen de komende tijd worden vervuld.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top