woensdag, oktober 5, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Business & Ondernemerschap / Meer aanvragen, meer samenwerking, moderne dienstverlening
Meer aanvragen, meer samenwerking, moderne dienstverlening

Meer aanvragen, meer samenwerking, moderne dienstverlening

  • Nederland
  • Op alle fronten meer aanvragen voor de IND als toelatingsorganisatie van Nederland. Dat is één van de conclusies uit de jaarcijfers over 2015. Daarnaast is er ook de steeds verdergaande samenwerking met de ketenpartners en de inzet op de ontwikkeling van online dienstverlening.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://ind.nl//organisatie/nieuws/Paginas/Meer-aanvragen,-meer-samenwerking,-moderne-dienstverlening.aspx

Asielaanvragen verdubbeld
Het totaal aantal eerste en herhaalde asielaanvragen en de aanvragen van nareizigers, bedroeg bijna 59.000. In vergelijking met 2014 is dat bijna een verdubbeling. Van die aanvragen werd 70 procent ingewilligd, vijf procent meer dan het jaar daarvoor. Daarvoor was bijstand nodig van nieuwe medewerkers maar ook van collega’s van andere directies dan Asiel & Bescherming. Om de bijzondere problemen het hoofd te bieden, kwam er een vijfsporenbeleid. Sinds het begin van deze maand is spoor 2 in werking, waarbij aanvragen uit veilige landen worden beoordeeld.

Nederland als kenniseconomie
Het aantal mensen dat in Nederland wil studeren, werken en ondernemen vertoont een lichte stijging. De toename van het aantal buitenlandse studenten toont aan dat Nederland steeds aantrekkelijker wordt voor buitenlands talent, de groei van het aantal kennismigranten wijst hier ook op. Om jonge, innovatieve ondernemers aan ons land te binden, kwam er in 2015 een speciale regeling voor start-ups. Zo draagt de IND zijn steentje bij aan het streven van Nederland om een belangrijke kenniseconomie te zijn.

Dienstverlening aan de klant
Ook op het gebied van dienstverlening aan de klant laten de cijfers een positief beeld zien. De opgestarte proeftuinen voor online dienstverlening bleken succesvol en in 2016 kunnen daarvan de vruchten worden geplukt. Tegelijkertijd gaat de IND verder met de ontwikkeling van online diensten. Van de ontvangen klachten handelde de IND 80 procent tijdig af. Dat is 2 procent meer dan in het voorgaande jaar.

Intensieve samenwerking
Om het vreemdelingenbeleid zorgvuldig uit te oefenen, werkt de IND op tal van terreinen samen met andere organisaties. Door de samenwerking met diverse ketenpartners op het gebied van handhaving, kon bijvoorbeeld een landelijke actiedag Aanpak Schijnhuwelijk plaatsvinden en werd mensenhandel bestreden. Zo kon de IND recht doen aan wat de samenleving van hem vraagt.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top