woensdag, november 14, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Meerderheid Defensiepersoneel tevreden over eigen werk
Meerderheid Defensiepersoneel tevreden over eigen werk

Meerderheid Defensiepersoneel tevreden over eigen werk

  • Nederland
  • 72% van de Defensiemedewerkers is tevreden over het werken bij zijn afdeling of eenheid. Daarnaast geeft 63% aan tevreden te zijn over het werken bij zijn krijgsmachtdeel. Dat blijkt uit de Monitor Werkbeleving Defensie voor het tweede kwartaal van 2014.
  • Ministerie van Defensie
  • http://www.defensie.nl
  • persvoorlichting@mindef.nl
  • http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2014/09/16/meerderheid-defensiepersoneel-tevreden-over-werk

De Monitor is gebaseerd op in april, mei en juni verzamelde gegevens. 1.603 personen verdeeld over de verschillende krijgsmachtdelen vulden de vragenlijst in.

Positiever

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 zijn de Defensiemedewerkers in het tweede kwartaal van 2014 positiever en meer uitgesproken over de tevredenheid over het werken bij de afdeling/eenheid.

Ten opzichte van de vorige 3 kwartalen zijn de militairen en burgers meer gemotiveerd om het werk te doen. De meest motiverende aspecten van de baan waren werkinhoud en werksfeer. Baan- en inkomstenzekerheid volgt daarna.

Loyaliteit

71% van het personeel geeft aan Defensie te verdedigen als mensen van buiten deze organisatie kritiek uiten en slechts 7 % geeft aan dit niet te doen. Van de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee is een kleiner gedeelte (57%) bereid Defensie bij kritiek te verdedigen. 74% van het personeel spreekt positief over Defensie tegenover mensen van buiten deze organisatie. Opvallend is dat alle Defensiemedewerkers ongeacht hun contractvorm even eensgezind zijn hierover.

Het percentage militairen dat geen vertrouwen heeft in het huidige functie toewijzingsproces is met 54 procent nog steeds groot.

De Inspecteur-generaal der krijgsmacht, die zich als adviseur van de minister inzet voor voor de werk- en leefomstandigheden van het defensiepersoneel bevestigt het beeld dat uit de rapportage naar voren komt. “Het is duidelijk dat het personeel als gevolg van de reorganisatie veel te verduren heeft gehad. Tegelijkertijd zie ik bij alle werkbezoeken die ik tot nu toe heb afgelegd dat de rust in de organisatie lijkt te zijn teruggekeerd. Mensen hebben weer plezier in het werk en het vertrouwen in de toekomst groeit.”

Defensie houdt doorlopend enquêtes onder het personeel. De deelnemers worden steekproefsgewijs gekozen. Elk kwartaal verschijnt een rapportage over de werkbeleving. Door regelmatig opinies van Defensiemedewerkers te vragen, krijgt de organisatie informatie die wordt gebruikt bij ontwikkelen of bij te stellen beleid.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top